Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng

QPTD -Thứ Sáu, 23/04/2021, 06:34 (GMT+7)

Quán triệt quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cả hai nhiệm vụ này, xây dựng Tổng Công ty thành tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu Việt Nam, điểm sáng về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người

QPTD -Thứ Ba, 13/04/2021, 06:55 (GMT+7)

Bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung này tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng khẳng định với nhiều điểm mới. Vì vậy, quán triệt, thống nhất nhận thức, triển khai đồng bộ giải pháp để thực hiện là nội dung hết sức cần thiết.
Quân đoàn 3 quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội

Quân đoàn 3 quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội

QPTD -Chủ Nhật, 11/04/2021, 21:13 (GMT+7)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của Quân đội. Tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã và đang được các cấp ủy trong Đảng bộ Quân đoàn 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc.
"Đảng ta là một đảng cầm quyền"

“Đảng ta là một đảng cầm quyền”

QPTD -Thứ Hai, 05/04/2021, 11:48 (GMT+7)

Theo nguyên tắc chung và đặc điểm riêng, từ ngày 02/9/1945, ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Đảng ta đã nắm giữ quyền lực Nhà nước và trực tiếp lãnh đạo Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng và củng cố lực lượng cách mạng, thực hiện mục tiêu: đem lại “quyền hành”, lợi ích chính đáng và hạnh phúc cho nhân dân. Từ thời điểm ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức trở thành Đảng cầm quyền đúng bản chất, ý nghĩa, vai trò và sứ mệnh được ủy thác.
Lực lượng vũ trang Quân khu 7 quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

QPTD -Thứ Hai, 15/03/2021, 08:37 (GMT+7)

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, hoạch định đường lối, chủ trương, mục tiêu và những quyết sách thực hiện toàn diện, mạnh mẽ, tạo động lực mới để phát triển đất nước nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đang được Đảng bộ Quân khu 7 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và hiệu quả.
An ninh con người trong tình hình mới

An ninh con người trong tình hình mới

QPTD -Thứ Sáu, 12/03/2021, 08:43 (GMT+7)

Vấn đề con người, nhất là an ninh con người luôn là chủ đề nóng của mọi quốc gia, thế giới, Việt Nam không là ngoại lệ. Vì thế, trong Đại hội XIII của Đảng, vấn đề này được các đại biểu bàn luận sôi nổi và thống nhất cao triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm.
Bộ đội biên phòng phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Bộ đội biên phòng phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

QPTD -Thứ Tư, 03/03/2021, 10:33 (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực và trong nước, nhất là dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng đã và đang tích cực, chủ động tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng

Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng

QPTD -Thứ Ba, 12/01/2021, 21:40 (GMT+7)

Những năm qua, chủ trương đưa trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và thu được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển và thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470