Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Hai, 15/01/2018, 11:29 (GMT+7)
Vai trò của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và vấn đề xây dựng bộ đội Đặc công thời kỳ mới

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Đảng ta đã quy tụ nhiều lực lượng tham gia; trong đó, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ đóng vai trò rất quan trọng, làm tê liệt đầu não chỉ huy, điều hành của địch, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của quân và dân ta. Vận dụng những kinh nghiệm quý đó để xây dựng lực lượng Đặc công vững mạnh hiện nay là yêu cầu cấp thiết.

Theo kế hoạch, phương án Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã được Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền thông qua, Đặc công, Biệt động sẽ là lực lượng mở màn đánh thẳng vào các mục tiêu đầu não của kẻ thù ở các đô thị miền Nam, trọng điểm là Sài Gòn - Gia Định, Đà Nẵng, Huế. Đây là nét độc đáo, sáng tạo về nghệ thuật sử dụng lực lượng tài tình của Đảng trong chiến tranh nhân dân Việt Nam; đồng thời, thể hiện năng lực xuất sắc cũng như niềm tin tưởng của Đảng, Quân ủy Trung ương đối với lực lượng đặc biệt tinh nhuệ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, cuộc tiến công chiến lược Xuân Mậu Thân 1968 nói riêng. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này, lực lượng Đặc công, Biệt động đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh để chuẩn bị lực lượng, thế trận,… nhất là việc vận chuyển, lót sẵn lực lượng, vũ khí, trang bị vào nội đô, bảo đảm yêu cầu bí mật, an toàn, hoàn thành trước giờ nổ súng, trong điều kiện địch kiểm soát gắt gao.

Nhờ đó, ngay sau hiệu lệnh Tổng tiến công, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ đã mở màn bằng những trận đánh đồng loạt, táo bạo, mưu trí, dũng cảm vào các thành phố, thị xã trên toàn miền Nam. Đặc biệt, ở Sài Gòn, Đặc công, Biệt động đã đánh trúng cơ quan đầu não của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, tập trung vào những mục tiêu trọng yếu, như: Dinh Tổng thống, Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu ngụy, Tổng Nha cảnh sát, Đài Phát thanh, Sân bay Tân Sơn Nhất, v.v. Nổi bật là Đội biệt động 11, chỉ với 17 người đã tổ chức tiến công, chiến đấu kiên cường, làm chủ Tòa Đại sứ Mỹ trong 06 giờ đồng hồ, gây chấn động, kinh hoàng cả nước Mỹ. Không chỉ tiến công tiêu diệt sinh lực cao cấp địch ở địa bàn đô thị, lực lượng Đặc công, Biệt động còn phối hợp với các lực lượng liên quan, chủ động tổ chức nhiều trận đánh vào các mục tiêu trọng yếu ở vùng ven đô và ở vòng ngoài, tiêu diệt lớn lực lượng, phương tiện chiến tranh của địch, góp phần xứng đáng vào thắng lợi to lớn của quân và dân ta. Sau này, khi đánh giá thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nói chung, của lực lượng Đặc công, Biệt động nói riêng, Đảng ta đã khẳng định: để thực hiện những trận đánh táo bạo, bất ngờ trong một không gian rộng, xét đến cùng là do ta có những cán bộ, chiến sĩ dũng cảm tuyệt vời, có một lòng tin sâu sắc vào lãnh đạo, chỉ huy, có ý thức kiên quyết, triệt để chấp hành mệnh lệnh,… hết lòng hy sinh cho cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc.

Kế thừa truyền thống đó, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Đặc công đã triển khai toàn diện các mặt công tác, xây dựng lực lượng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trước sự phát triển mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi lực lượng Đặc công cần tiếp tục nắm chắc tình hình mọi mặt, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng Binh chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng xác định, trước hết, tập trung xây dựng Binh chủng “tinh nhuệ về chính trị”, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho Bộ đội Đặc công có “lập trường chính trị đặc biệt vững chắc, ý chí quyết tâm đặc biệt cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”, có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, tình hình diễn biến phức tạp trên Biển Đông, sự tác động sâu sắc từ mặt trái của cơ chế thị trường và tư tưởng lo ngại sự chênh lệch về số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị giữa ta với địch,… Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo cơ quan, đơn vị, nhà trường đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị - tư tưởng theo hướng đi vào chiều sâu, sát đối tượng, thiết thực và hiệu quả. Nội dung giáo dục phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nhiệm vụ của Quân đội, của Binh chủng và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng quyết tâm, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Binh chủng coi trọng việc lãnh đạo định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của bộ đội vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chỉ huy các cấp và nghệ thuật tác chiến đặc công trong điều kiện tác chiến mới. Đồng thời, Binh chủng thường xuyên kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến chiến đấu cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp theo Đề án điều chỉnh tinh giản tổ chức, biên chế gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Trong đó, chú trọng ưu tiên bảo đảm số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì cho các đơn vị làm nhiệm vụ quan trọng: chống khủng bố, bảo vệ sự kiện chính trị trọng đại, biên giới, biển, đảo. Ngoài ra, Binh chủng còn chú trọng chỉ đạo cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường kiểm tra, rà soát, tuyển chọn chặt chẽ các đối tượng đầu vào, không để địch lợi dụng cài cắm, móc nối, bảo đảm các tổ chức, đoàn thể của Binh chủng trong sạch, vững mạnh, an toàn tuyệt đối về chính trị.

Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ năng đột nhập mục tiêu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (19-3-1967 - 19-3-2017). Ảnh: qdnd.vn

Cùng với đó, Binh chủng tập trung thực hiện khâu đột phá: nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu và xác định đây là mục tiêu, động lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng ủy Binh chủng quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương về huấn luyện và đào tạo, trực tiếp là Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Đồng thời, bám sát đặc điểm nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Binh chủng cụ thể hóa thành nghị quyết lãnh đạo cấp mình và xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, đào tạo; tích cực chuẩn bị đầy đủ, chu đáo mọi mặt; trong đó, chú trọng phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ có tính ứng dụng cao, phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận tác chiến chiến dịch, chiến lược cho cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Binh chủng cả trước mắt và lâu dài. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị, nhà trường tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, đào tạo, tập trung vào những nội dung còn yếu, còn thiếu và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Chú trọng huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị mới; có sức khỏe dẻo dai; tinh xảo, điêu luyện về võ thuật; thuần thục kỹ thuật chiến đấu cá nhân, chiến thuật cấp tổ, mũi, đội,… theo từng chuyên ngành. Để nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên sâu, một mặt, Binh chủng phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Phòng không - Không quân huấn luyện cơ động đường không, nhảy dù cho lực lượng chuyên trách chống khủng bố; huấn luyện chiến thuật dã ngoại tại thực địa (Trường Sa, Nhà giàn DK1) kết hợp sử dụng khí tài lặn nửa kín và kín cho lực lượng Đặc công Nước theo phương án; mặt khác, chỉ đạo lực lượng đặc công ngành dọc toàn quân thực hiện nghiêm nội dung, kế hoạch huấn luyện chuyên ngành theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Tích cực tổ chức hội thi, hội thao, trình diễn, diễn tập chiến thuật tổng hợp các chuyên ngành và tham gia diễn tập An ninh Hàng hải, chống khủng bố trong khuôn khổ Hợp tác Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, nhằm học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chỉ huy cho cán bộ các cấp và khả năng hiệp đồng chiến đấu của phân đội, đảm bảo sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến đặc công là nội dung quan trọng, bảo đảm cho lực lượng đặc công phát huy sở trường, khả năng chiến đấu trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở kế thừa truyền thống quân sự dân tộc và tiếp thu tinh hoa quân sự thế giới, nhất là những trận đánh “xuất quỷ, nhập thần” của các thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến nói chung, Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nói riêng để vận dụng phát triển nghệ thuật tác chiến đặc công trong tình hình mới, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đối tượng, môi trường tác chiến, tổ chức biên chế, vũ khí, trang bi, địa bàn hoạt động và nhiệm vụ của từng lực lượng. Trước mưu đồ kết hợp bạo loạn lật đổ trong nước với tạo cớ lấn chiếm biên giới, biển đảo, xâm lược từ bên ngoài của các thế lực thù địch đối với nước ta và nạn khủng bố đang lan rộng ở khu vực, thế giới, Bộ đội Đặc công tập trung nghiên cứu nghệ thuật tác chiến đặc công trong các loại hình chiến đấu, chiến tranh; trong phòng, chống khủng bố; giải cứu con tin và thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù khác. Trong đó, chú trọng nghiên cứu cách đánh của lực lượng Đặc công Nước tiến công một số mục tiêu địch trên mặt biển và trong lòng biển; sử dụng lực lượng Đặc công Đổ bộ đường không tiến công một số mục tiêu trên bộ, trên biển. Qua nghiên cứu thực tiễn khu vực và thế giới cho thấy, tình huống địch khủng bố thường xảy ra nhanh, bất ngờ; bạo loạn lật đổ thường bắt đầu từ biểu tình, gây rối đông người làm cản trở việc cơ động, triển khai lực lượng ngăn chặn, xử lý. Do vậy, Binh chủng đang chú trọng nghiên cứu nguyên tắc, phương pháp cơ động lực lượng bằng máy bay, nhảy dù kết hợp với phương pháp cơ động bí mật, truyền thống, nhằm di chuyển nhanh lực lượng chống khủng bố, dẹp bạo loạn đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ chiến đấu được ngay. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, nhà trường, các nhà khoa học tích cực nghiên cứu, phát triển cách đánh chiến thuật cấp mũi, đội, liên đội cho lực lượng Đặc công Bộ; cấp mũi, đội cho lực lượng Đặc công Chống khủng bố và Đặc công Biệt động theo phương án tác chiến bảo vệ biên giới trên bộ, tác chiến trong đô thị, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và an ninh - chính trị, v.v. Nghiên cứu biện pháp thực hiện cách đánh cấp tổ, mũi cả trong tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng trên mặt biển, trong lòng biển, đảo gần, đảo xa cho lực lượng Đặc công Nước theo phương án tác chiến bảo vệ biển đảo; các biện pháp nâng cao kỹ thuật cải trang, giữ bí mật trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; phương tiện trinh sát, quan sát hiện đại cho các lực lượng. Đặc biệt, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cũng cần nghiên cứu, phát triển theo hướng gọn, nhẹ, bí mật, linh hoạt,... góp phần xây dựng Binh chủng thực sự tinh nhuệ về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Đơn vị đặc biệt tinh nhuệ - hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Thiếu tướng ĐỖ THANH BÌNH, Tư lệnh Binh chủng Đặc công

Ý kiến bạn đọc (0)

Đẩy mạnh quan hệ đặc biệt giữa quân đội hai nước Việt Nam - Lào lên tầm cao mới
Quan hệ Việt Nam - Lào có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của cách mạng hai nước. Trong đó, quan hệ, hợp tác quốc phòng giữa Quân đội hai nước là lĩnh vực then chốt, cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng lên tầm cao mới, góp phần tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và hai dân tộc trong tình hình mới.