Vấn đề chung Ngày kỷ niệm lớn

Đồng chí Trường Chinh với công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng

Đồng chí Trường Chinh với công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng

QPTD -Thứ Tư, 08/02/2017, 16:34 (GMT+7)

Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh không chỉ là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo chính trị, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, nhà báo và nhà thơ nổi tiếng, mà còn là nhà lý luận chiến lược của cách mạng Việt Nam,...
Sự sáng tạo trong tư duy Quân sự của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Sự sáng tạo trong tư duy Quân sự của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

QPTD -Thứ Năm, 02/02/2017, 09:45 (GMT+7)

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo chính trị, quân sự tiêu biểu của Đảng, dân tộc và Quân đội,...
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 - khởi đầu nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân

Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 - khởi đầu nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân

QPTD -Thứ Hai, 05/09/2016, 09:06 (GMT+7)

Cách đây 71 năm, cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công dẫn tới sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là một nhà nước kiểu mới, đại diện cho quốc gia, dân tộc, khởi đầu cho quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo...
"Tuyên ngôn Độc lập" với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

“Tuyên ngôn Độc lập” với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 05/09/2016, 09:06 (GMT+7)

Nội dung căn bản, tư tưởng cốt lõi của bản Tuyên ngôn Độc lập là độc lập dân tộc. Đó là quan điểm nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quan điểm đó thống nhất với khát vọng cháy bỏng của nhân dân ta và khát vọng đó đã thành hiện thực bằng những...
Phùng Chí Kiên - Nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, vị tướng đầu tiên của Quân đội ta

Phùng Chí Kiên - Nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, vị tướng đầu tiên của Quân đội ta

QPTD -Thứ Ba, 17/05/2016, 13:00 (GMT+7)

Đồng chí Phùng Chí Kiên (tên khai sinh là Nguyễn Vĩ) sinh ngày 18-5-1901 trong một gia đình nông dân ở tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Trong quá trình hoạt động cách mạng, Đồng chí còn mang nhiều tên gọi và bí danh khác, như: Mạnh Văn Liễu, Phùng Tự Do...
Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 09/05/2016, 08:52 (GMT+7)

Để tiếp tục xây dựng và phát triển giai cấp công nhân, xứng đáng với vai trò là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp...
Tư tưởng C. Mác soi sáng thiên niên kỷ mới

Tư tưởng C. Mác soi sáng thiên niên kỷ mới

QPTD -Thứ Năm, 05/05/2016, 09:33 (GMT+7)

Gần hai thế kỷ đã đi qua với biết bao biến thiên lịch sử, nhưng học thuyết C. Mác vẫn luôn phát triển, khẳng định tầm vóc, sức sống, giá trị thời đại và tiếp tục soi sáng thiên niên kỷ mới,...
Hà Huy Tập - Nhà lý luận sắc sảo, người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng

Hà Huy Tập - Nhà lý luận sắc sảo, người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng

QPTD -Thứ Ba, 19/04/2016, 09:22 (GMT+7)

Đồng chí Hà Huy Tập là một chiến sĩ Cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lý luận sắc sảo, có công lớn trong việc khôi phục lại tổ chức Đảng các cấp và kết nối Đảng ta với Quốc tế Cộng sản trong giai đoạn khó khăn nhất của Đảng. Cuộc đời hoạt động và sự hy sinh cao cả của đồng chí là một tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập...
Diễn văn tại Lễ kỷ niệm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu bài diễn văn của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (01-7-1915 ‒ 01-7-2015).
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 20:28 - 25/03/2017

EUR24345.9624636.97

GBP28140.6328591.7

USD2275022820

Giá vàng

Thời tiết