QPTD -Thứ Tư, 23/05/2018, 13:56 (GMT+7)
Đã hứa thì phải làm, làm thì nhất định phải được

Ngày 23-5-1958: “Đã hứa thì phải làm, làm thì nhất định phải được”1

Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn
uyện Đại Từ, Thái Nguyên (Ảnh tư liệu)

Sáng ngày 23 tháng 5 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự và nói chuyện với Đại hội chiến sĩ thi đua nông nghiệp toàn quốc lần thứ III Phần cuối bài nói chuyện, Người khẳng định: “Đã hứa thì phải làm, làm thì nhất định phải được” nhằm khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của hàng vạn chiến sĩ thi đua nông nghiệp và 12 triệu nông dân miền Bắc trong việc thi đua không ngừng tăng gia sản xuất, đẩy mạnh nông nghiệp nước nhà phát triển, để “theo kịp anh em Trung Quốc, tiến kịp anh em Liên Xô”. Câu nói trên đã trở thành nguồn động lực tinh thần khích lệ nhân dân miền Bắc vượt qua khó khăn đưa nền nông nghiệp ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân, và viện trợ cho miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Lời dạy của Bác về tinh thần thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm có ý nghĩa lớn đối với mọi người, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi lời nói đi đôi với việc làm, nói được làm được, làm tốt, sẽ mang lại những hiệu quả lớn, được quần chúng hưởng ứng và làm theo. Ngược lại, nói nhiều làm ít hoặc hứa mà không làm, làm cho xong sẽ chỉ mang lại những kết quả phản tác dụng.

Học tập và làm theò lời Bác dạy: “Đã hứa thì phải làm, làm thì nhất định phải được”, đã được Quân đội ta cụ thể hóa trong 10 lời thề danh dự của người quân nhân cách mạng; 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân và trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội, chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ... Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu, nêu gương trước bộ đội, là lực lượng nòng cốt, hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết ở đơn vị, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, gắn bó, nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
_____________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 417.

Ý kiến bạn đọc (0)