Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB"; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

QPTD -Thứ Hai, 28/11/2016, 15:11 (GMT+7)
Sự nguy hiểm của luận điệu đòi “phi chính trị hóa” quân đội

Không phải hiện nay, mà ngay từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, chúng ta đã phải đương đầu với những luận điệu hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; trong đó, đòi “phi chính trị hóa” quân đội là luận điệu số một.

Để hiện thực hóa mục tiêu, chúng tiến hành chống phá ta một cách bài bản bằng cả lực lượng trong nước và ngoài nước, tận dụng công nghệ thông tin để làm trò ảo thuật, hòng xuyên tạc, bịa đặt sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Quân đội. Trên các phương tiện thông tin, nhất là mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị tung ra đủ mọi “lý lẽ”, “cơ sở” của việc đòi “phi chính trị hóa” quân đội. Luận điệu chống phá của chúng thường được chuyển tải trên các phương tiện thông tin của phương Tây; được “cài đặt” trên các mạng xã hội, như: web, facebook, blog cá nhân;… và được “kích hoạt” vào những thời điểm nhạy cảm. Tất cả những gì chúng đề cập đều rất thâm hiểm, bởi nó quan hệ trực tiếp đến chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản và Quân đội ta. Thực hiện thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu”, chúng nhai đi nhai lại: “quân đội phải đứng ngoài chính trị”, “quân đội không chịu sự lãnh đạo của bất cứ đảng phái nào”, v.v. Thực chất của luận điệu xuyên tạc đó là nhằm tách Quân đội  khỏi Đảng Cộng sản; đồng thời, kích động tư tưởng chống đối Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, chúng ra sức phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước,… hòng làm cho cán bộ, chiến sĩ mất lòng tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng,  tạo khoảng trống về tư tưởng - lý luận, để luồn lách quan điểm, lập trường giai cấp tư sản. Do không thể phủ nhận được những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước của nhân dân ta, chúng tìm cách thổi phồng khuyết điểm và nguyên nhân nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, từ đó phê phán chế độ xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,… để đề cao thể chế “tam quyền phân lập”, kinh tế thị trường hiện đại (theo kiểu tư bản chủ nghĩa) và “xã hội dân sự” - xem đó là “ba trụ cột” của Việt Nam thời kỳ đương đại”! Lố bịch hơn, chúng còn trắng trợn vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài, toàn trị”, vi phạm “dân chủ, nhân quyền”, “tham ô, tham nhũng”, “đã hết vai trò lịch sử”,… và hô hào đòi giải tán Đảng Cộng sản, đòi “đa nguyên, đa đảng”!? v.v.

Đặc biệt, chúng tiếp tục đòi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 - tức xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận mục tiêu chiến đấu của Quân đội ta. Chúng phê phán học thuyết Mác - Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới - để phủ nhận chức năng, nhiệm vụ cơ bản nhất của Quân đội ta. Trơ tráo hơn, chúng còn phủ nhận tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội về chính trị, hòng tạo cơ sở cho việc đòi “phi chính trị hóa” quân đội. Chúng tập trung công kích nguyên tắc Đảng lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với Quân đội; cho rằng nguyên tắc đó thể hiện Đảng tự cho mình quyền đứng trên xã hội, trên luật pháp, bởi quân đội là để “bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân”, Đảng chỉ là một bộ phận của xã hội, sao lại giành “độc quyền lãnh đạo” cho riêng mình!

Không chỉ thế, các thế lực thù địch còn tìm cách để hạ thấp vai trò công tác đảng, công tác chính trị, hệ thống cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp trong Quân đội. Chúng tung ra nhiều luận điệu được che đậy, ngụy trang kín đáo mà nếu người nghe không suy xét kỹ sẽ dễ ngộ nhận, như: trong thời buổi kinh tế thị trường, lợi nhuận là mục đích, vật chất là đòn bẩy, thì “công tác động viên chính trị, tinh thần không còn tác dụng nữa”; rằng: trong chiến tranh hiện đại, quyết định thắng lợi là công tác tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, còn “công tác chính trị, cán bộ chính trị chỉ là những thứ ăn theo mà thôi”! Để gây mâu thuẫn, chia rẽ “tự diễn biến” nội bộ ta, chúng sử dụng nhiều “mưu ma, chước quỷ”, kể cả việc nghiên cứu, viện dẫn có “chọn lọc” những bất cập về chế độ, chính sách và so sánh một cách khập khiễng về trần quân hàm giữa cán bộ chính trị với các cán bộ hậu cần, kỹ thuật, v.v. Đặc biệt, chúng ra sức đề cao sức mạnh quân đội các nước tư bản và “khuyên” Quân đội ta nên thực hiện “chuyên nghiệp hóa” - mà thực chất nhằm hạ thấp nhân tố chính trị - tinh thần của Quân đội. Chúng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để đơm đặt, bôi nhọ các đồng chí, chỉ huy trong Quân đội; đồng thời, lợi dụng một số sự kiện liên quan đến quân sự, quốc phòng để bịa đặt về: “thanh trừng nội bộ”, “tham ô, tham nhũng”,… hòng tạo dư luận xấu trong xã hội, hạ thấp uy tín của Quân đội.

Cùng với đó, chúng còn tìm mọi cách móc nối, cài cắm, truyền bá tư tưởng, quan điểm sai trái, như: đòi “dân chủ, dân sinh”, “đa nguyên, đa đảng”, lối sống ích kỷ, hưởng thụ, buông thả, “tự do chủ nghĩa” vào đội ngũ sĩ quan hòng gây “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ quân đội. Chúng lợi dụng một số hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội để xuyên tạc bản chất và truyền thống của Quân đội ta. Chúng trắng trợn bôi xấu chế độ và Quân đội ta, rằng: xã hội “thì tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt”; quân đội thì “binh kiêu, tướng thoái”,… rồi kết luận: thử hỏi, nhân dân còn tin được vào ai? Chúng bịa đặt, vu khống Quân đội: chỉ lo bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, mà không quan tâm tới bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Rằng, do phải chăm lo cho “con đường xã hội chủ nghĩa”, được đi đầu trong chống “diễn biến hòa bình” và mải đề phòng “nhân dân”,… nên Quân đội đã quên mất “chức năng” của mình; tình cảm quân - dân phai nhạt, làm kinh tế thì “thua lỗ” mặc dù được bao cấp! v.v.

Rõ ràng, những luận điệu xuyên tạc trên của chúng đều là sự ngụy tạo, xúc xiểm, đầy kích động nhằm làm cho Quân đội ta tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng; mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng, mất phương hướng chiến đấu, dẫn đến dễ bị “vô hiệu hóa”, v.v. Nếu chúng ta không cảnh giác, vạch rõ những thủ đoạn hết sức thâm độc của các thế lực thù địch, phản động để kiên quyết đấu tranh bác bỏ, thì sẽ trở thành nguy cơ hiện hữu thực sự đối với Quân đội.

Cả lý luận và thực tiễn đều chứng minh: không thể có bất cứ một quân đội nào “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính trị” hay tách khỏi “sự lãnh đạo của chính đảng cầm quyền”. Do vậy, mọi luận điệu đòi “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch thực chất là giả dối, lừa bịp, hòng che đậy mưu đồ chính trị xấu xa - vô hiệu hóa Quân đội để dễ bề chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Chúng ta đều biết, mục tiêu xuyên suốt của chủ nghĩa đế quốc là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Đòi “phi chính trị hóa” quân đội là khâu đột phá của quá trình thực hiện mục tiêu nêu trên của chúng. Nhưng tham vọng là một chuyện, còn thành công là một chuyện khác. Có thể chúng có thừa tham vọng, cả quyết tâm thực hiện tham vọng, nhưng tham vọng đó có trở thành hiện thực hay không lại không phụ thuộc vào chúng, mà quyết định ở chúng ta.

Sự khẳng định đó có cơ sở lý luận, thực tiễn vững chắc. Bởi, Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Sự lãnh đạo của Đảng trở thành nguyên tắc căn bản trong xây dựng Quân đội, quyết định bản chất giai cấp, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, sự trưởng thành, lớn mạnh và chiến thắng của Quân đội ta trong mọi thời kỳ cách mạng. Mối quan hệ giữa Đảng với Quân đội đã trở thành bản chất, truyền thống quý báu của Quân đội ta. Thực tiễn 72 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội ta luôn quán triệt, thấm nhuần sâu sắc mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Quân đội ta luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, của dân tộc làm mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của mình. Chính vì thế, Quân đội ta luôn được nhân dân hết sức yêu thương, nuôi dưỡng, đùm bọc và yêu mến gọi tên: Bộ đội Cụ Hồ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội luôn nhận rõ kẻ thù của nhân dân, của dân tộc; xác định đúng đối tượng tác chiến; vận dụng, phát triển sáng tạo nghệ thuật quân sự truyền thống của dân tộc, luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh vô cùng to lớn để chiến đấu và giành những chiến thắng vĩ đại, đánh bại những tên đế quốc thực dân, có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn nhiều lần. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, sức mạnh chiến đấu cao, trở thành quân đội bách chiến, bách thắng, quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đó là sự thật - là chân lý không thể bác bỏ!

Thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tập trung chống phá Quân đội ta quyết liệt và nguy hiểm hơn. Mọi âm mưu tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng đều nhằm cô lập Đảng, làm cho Đảng mất đi lực lượng chính trị trung thành, tin cậy nhất, mất đi sức mạnh vật chất to lớn nhất. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải quán triệt sâu sắc hơn nữa đường lối, quan điểm của Đảng; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả với mọi luận điệu đòi “phi chính trị hóa” quân đội. Đặc biệt, phải quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tập trung xây dựng Quân đội ta vững mạnh, xứng đáng với lời khen của Bác: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”1.

VINH HIỂN
__________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG,  H. 2011, tr. 435.

Ý kiến bạn đọc (0)

"Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là tổ chức của bản thân Đảng" - một luận điểm sai trái
Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với vị trí cầm quyền, vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, “vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu”, mà không có một tổ chức chính trị nào khác thay thế được