Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Năm, 26/04/2018, 08:30 (GMT+7)
Cảnh giác trước mưu đồ xuyên tạc Đại thắng mùa Xuân 1975

Cách đây 43 năm, ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập - phủ Tổng thống ngụy quyền; Thành phố Sài Gòn được giải phóng, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX - một thiên anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh. Thế nhưng, vẫn có những ý kiến lạc lõng, xuyên tạc về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng đó, cần phải cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ.

Thắng lợi của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975 “... mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”1. Ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, khát vọng hòa bình và thống nhất Tổ quốc của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là động lực quan trọng, quyết định đem đến Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ý chí và khát vọng đó được kết tinh, biến thành sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn của cả dân tộc để giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Suốt hơn bốn thập kỷ qua, các thế hệ người Việt Nam và nhân loại tiến bộ ngày càng cảm nhận sâu sắc hơn trên mọi phương diện về ý nghĩa to lớn, giá trị lịch sử và thời đại của Đại thắng mùa Xuân 1975; ngày càng thấm thía hơn về những mất mát, hy sinh mà nhân dân ta, dân tộc ta đã phải trả để có được chiến thắng và càng thêm tự hào về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về dân tộc, nhân dân và Quân đội anh hùng. Nhân dân thế giới hết lời ca ngợi chiến thắng của nhân dân ta, coi đó là thắng lợi vĩ đại của “chính nghĩa, lòng nhân đạo và chủ nghĩa anh hùng”; là chiến thắng của “chủ nghĩa anh hùng vô song; là chiến thắng tạo nên dư chấn rung động địa cầu”. Đồng thời, cũng nhấn mạnh về “ảnh hưởng to lớn đến khu vực trên thế giới trong tương lai”; “gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế về một dân tộc không chịu khuất phục trước quân thù”; chứng minh “thời mà các nước lớn dùng sức mạnh để bóp nghẹt chủ nghĩa dân tộc đã chấm dứt”. Thắng lợi đó chứng tỏ không một sức mạnh nào có thể “khuất phục được một dân tộc anh hùng”; đó là thắng lợi “mãi mãi ghi vào sử sách”, v.v.  Ngày 30-4-1975, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã gửi điện chúc mừng nhân dân ta: “Thắng lợi của nhân dân Việt Nam một lần nữa chứng minh hùng hồn rằng, nhân dân một nước, dù là nhân dân một nước nhỏ, miễn là dám vùng dậy đấu tranh, dám cầm vũ khí, lấy chiến tranh chính nghĩa chống lại chiến tranh phi nghĩa, thì nhất định có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào”2. Chính người Mỹ cũng đã phải ghi nhận sự thật lịch sử và đánh giá cao sức mạnh vô địch của nhân dân Việt Nam: “Lịch sử phải đánh giá họ (người Việt Nam - tác giả) cao nhất về sức chiến đấu ngoan cường và dũng cảm của con người”3. Đó là sự thực, không thể bác bỏ!

Thế nhưng, suốt hơn bốn thập kỷ qua, những luận điệu xuyên tạc bản chất, tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta; những mưu đồ bóp méo, hạ thấp, phủ định ý nghĩa và giá trị của Đại thắng mùa Xuân 1975 liên tiếp được các thế lực chống đối, thù địch tung lên trên mọi phương tiện thông tin với nhiều hình thức, cả ở trong nước và nước ngoài. Họ thường “thảng thốt” rằng, chiến thắng lịch sử của nhân dân ta ngày 30-4-1975 đối với họ là “tháng 4 đen”; ngày quốc hận. Đồng thời, xuyên tạc bản chất, tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, rằng đó là cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” giữa hai miền Nam - Bắc! Rồi khi nhân dân ta giành được thắng lợi, họ cho rằng không thể gọi đó là chiến thắng vẻ vang của Việt Nam trước Mỹ, vì khi đó Mỹ đã thay đổi chính sách, rút quân, cắt viện trợ, bỏ rơi chính quyền và Quân đội Việt Nam Cộng hòa! Họ nói bừa rằng cuộc chiến tranh này “không có kẻ thua, người thắng, mà chỉ nhân dân là chịu thiệt thòi”; rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta là “hoàn toàn vô nghĩa, lẽ ra dân tộc Việt Nam đã có thể tránh được cuộc chiến tranh này”, v.v. Họ còn ra sức biện hộ cho hành động xâm lược của Mỹ ở miền Nam, rằng đó là để giúp “Việt Nam tiếp cận văn minh phương Tây, chứ không phải là xâm lược Việt Nam”; rằng vì miền Bắc cộng sản “xâm lược, thôn tính miền Nam”, nên Mỹ phải “có trách nhiệm bảo vệ đồng minh của mình”, v.v. Đó là những luận điệu đầy ác ý, rất thâm độc của các thế lực thù địch; là những thiên kiến lệch lạc, những ngộ nhận, mơ hồ trong nhìn nhận, đánh giá lịch sử thiếu khách quan, cụ thể ở một số người.

Những luận điệu trên không có gì là lạ, chỉ có điều cứ đến những dịp nhân dân ta kỷ niệm Chiến thắng, thì sự chống đối, xuyên tạc đó lại dồn dập hơn. Trong những ngày này, với chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, họ tiếp tục ra rả những luận điệu chống phá, xuyên tạc với những chiêu thức mới, được tung lên các phương tiện thông tin, truyền thông, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Các thế lực thù địch bên ngoài liên kết với các đối tượng cơ hội chính trị, chống đối ở trong nước, “kẻ tung, người hứng”, “hợp lực” mạnh mẽ, ra sức truyên truyền chống phá. Những ngôn từ “yêu nước”, “vì dân, vì nước”, “tâm huyết”, “tôn trọng sự thật lịch sử”, “tôn trọng khách quan”,... được họ sử dụng thường xuyên hơn, nhằm làm tăng tính thuyết phục cho những luận điệu chống đối và để đánh lừa những người nhẹ dạ, cả tin trong chúng ta, tác động mạnh mẽ, tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, thái độ của nhân dân ta. Sự xuyên tạc đó, dễ làm cho một số người trong các tầng lớp nhân dân ta mất cảnh giác, rơi vào ngộ nhận, hiểu sai lệch về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, suy giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và niềm tự hào chính đáng vào Đại thắng mùa Xuân 1975.

Cho đến bây giờ, có lẽ chúng ta không cần phải minh chứng, luận giải nhiều về bản chất, tính chất chính nghĩa, nhân văn và nhân đạo cao đẹp của cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta; về giá trị và tầm vóc vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân 1975, vì điều đó đã quá rõ ràng. Sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch càng trở nên lạc lõng và lố bịch. Bởi, sự thật lịch sử ngày càng ngời sáng; giá trị và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta ngày càng thẩm thấu và lan tỏa râu rộng, là động lực to lớn cho nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Dù có công kích dữ dội, dù không từ một thủ đoạn nào để xuyên tạc, bóp méo, bôi đen, thóa mạ lịch sử, nhưng bản thân những kẻ tung ra các luận điệu chống phá, xuyên tạc cũng biết được rằng: “không thể thay đổi được tình hình”, không thể thay đổi được lịch sử. Dẫu biết thế, song chúng vẫn cứ cố tình xuyên tạc và ngày càng gia tăng về cường độ.

Một đất nước Việt Nam với những thắng lợi huy hoàng trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc và ngày càng phát triển, vững bước đi lên trên con đường thịnh vượng trong một thế giới hội nhập, với một vị thế và tư thế mới, được bạn bè quốc tế nể trọng,... là một “cái gai” trước những con mắt thù địch, chống đối. Và, loại bỏ “cái gai” này, để “thay da mới, thịt mới” là mưu đồ thực sự của các thế lực thù địch. Đó cũng là ước mong của những kẻ cơ hội, a dua. Vậy là, sự công kích của thế lực thù địch không chỉ đơn thuần là nhằm xuyên tạc, phủ định một chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta, một “biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người” - Đại thắng mùa Xuân 1975, mà còn là nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng còn ra sức gieo rắc hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ người Việt Nam ở trong nước với người Việt Nam định cư, sinh sống ở nước ngoài, làm suy yếu nguồn động lực tinh thần to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới. Các thế lực thù địch còn cố tình rắp tâm phá hoại các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam, phá hoại mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ - một mối quan hệ đang “hướng về tương lai, về sự thịnh vượng, an ninh và sự ổn định để thúc đẩy lẫn nhau” - như phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama trước hơn 2.000 bạn trẻ Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, ngày 24-5-2016. Đó là mưu đồ thực sự của những kẻ đưa ra luận điệu xuyên tạc Đại thắng mùa Xuân 1975. Đây thực chất là một ngón đòn nguy hiểm trong âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Do đó, chúng ta phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại, phá sản âm mưu chống phá thâm độc đó.

Lịch sử phải được tôn trọng, đánh giá phải khách quan, trung thực. Không thể phủ nhận, coi thường, xem nhẹ những hy sinh, mất mát to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam đã làm nên cuộc kháng chiến thần kỳ và Đại thắng mùa Xuân 1975. Cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân ta với đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh đó thực sự là cuộc đụng đầu lịch sử rất quyết liệt giữa khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa chống cộng. Đại thắng mùa Xuân 1975 là một chiến thắng vĩ đại, oanh liệt và vẻ vang của nhân dân Việt Nam trước các thế lực xâm lược; là chiến thắng của chính nghĩa và nhân văn trước phi nghĩa và bạo tàn. Vì lẽ đó, thế giới kính phục và gọi Việt Nam là “lương tri của thời đại”. Cho nên, mọi sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội, chống đối dù có tinh vi, xảo quyệt đến đâu cũng không thể làm phai mờ được giá trị và ý nghĩa to lớn đó.

Vấn đề quan trọng đặt ra đối với nhân dân ta hiện nay là: phát huy mạnh mẽ tinh thần và khí thế hào hùng của Đại thắng mùa Xuân 1975 vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là sự cảnh giác thiết thực và là câu trả lời rõ ràng của nhân dân ta trước mọi sự xuyên tạc, chống phá.

PGS, TS. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG
______________

1 - ĐCSVN -  Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 37, Nxb CTQG, H. 2004, tr. 471.

2 - Thế giới ca ngợi thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, Nxb Sự thật, H. 1977, tr. 31.

3 - Mai-cơn Mắc-Lia, Việt Nam - Cuộc chiến tranh mười nghìn ngày, Nxb Sự thật, H. 1990, tr. 231.

Ý kiến bạn đọc (0)

Không thể xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa và giá trị Ngày Chiến thắng 30/4/1975
Xuyên tạc, phủ nhận Ngày Chiến thắng 30/4/1975 là thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch thường đẩy mạnh mỗi khi tháng Tư hằng năm về, nhằm hạ thấp tầm vóc, ý nghĩa và giá trị cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Tuy nhiên, đó chỉ là những tiếng nói lạc lõng.