Sự kiện lịch sử Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến

Hà Nội chung sức, đồng lòng phát triển thủ đô nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, Thành phố thông minh, hiện đại

Hà Nội chung sức, đồng lòng phát triển thủ đô nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, Thành phố thông minh, hiện đại

QPTD -Thứ Năm, 23/12/2021, 10:09 (GMT+7)

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến và những thành tựu to lớn qua 35 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội đã, đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, xứng tầm khu vực và thế giới.
Toàn quốc kháng chiến - bài học về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới

Toàn quốc kháng chiến - bài học về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới

QPTD -Chủ Nhật, 19/12/2021, 10:24 (GMT+7)

Bảy mươi lăm năm đã trôi qua, nhưng tinh thần quật khởi của những ngày toàn quốc kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị, đã để lại nhiều bài học quý tiếp tục được kế thừa, phát huy trong xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và vận dụng trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong tình hình mới

QPTD -Thứ Bảy, 18/12/2021, 07:27 (GMT+7)

Qua các thời kỳ cách mạng, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, cùng toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân
Xã luận: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Xã luận: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

QPTD -Thứ Sáu, 17/12/2021, 07:51 (GMT+7)

Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) là dịp để chúng ta một lần nữa khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của sự kiện lịch sử trọng đại này. Đặc biệt, những bài học được rút ra từ sự kiện đó, trong thời điểm lịch sử có tính bước ngoặt đối với vận mệnh của dân tộc còn nguyên giá trị.
Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 16/12/2021, 13:45 (GMT+7)

75 năm đã qua, nhưng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vẫn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt; ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của tinh thần toàn quốc kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là trong xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
"Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" - cương lĩnh về khát vọng hòa bình của dân tộc

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - cương lĩnh về khát vọng hòa bình của dân tộc

QPTD -Thứ Tư, 15/12/2021, 10:26 (GMT+7)

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, hiệu triệu đồng bào cả nước nhất tề đứng lên đánh quân xâm lược.
Phát huy bài học về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong toàn quốc kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Phát huy bài học về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong toàn quốc kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

QPTD -Thứ Ba, 14/12/2021, 13:09 (GMT+7)

Bài học về sức mạnh đoàn kết dân tộc trong những năm tháng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhất là trong mở đầu toàn quốc kháng chiến, đã và đang được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công, nhất định đất nước ta sẽ phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – Lời hịch thời đại Hồ Chí Minh

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – Lời hịch thời đại Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 13/12/2021, 06:56 (GMT+7)

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời Hịch non sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời cách đây 75 năm, nhưng ngày nay vẫn như tiếng kèn xung trận thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm giành thắng lợi trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là ý nghĩa to lớn của lời Hịch thời đại Hồ Chí Minh thể hiện ở Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Xã luận: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại
Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) là dịp để chúng ta một lần nữa khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của sự kiện lịch sử trọng đại này. Đặc biệt, những bài học được rút ra từ sự kiện đó, trong thời điểm lịch sử có tính bước ngoặt đối với vận mệnh của dân tộc còn nguyên giá trị.