QPTD -Thứ Hai, 16/04/2018, 07:39 (GMT+7)
Bạn đọc, cộng tác viên với Tạp chí Quốc phòng toàn dân

(Tiếp theo)

 7 - Xứng đáng là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Đảng

Thiếu tướng NGUYỄN XUÂN SƠN

Tạp chí Quốc phòng toàn dân là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của Quân đội và cả nước. Những năm qua, cùng với các phương tiện thông tin đại chúng, Tạp chí trở thành một kênh thông tin chính thống, hết sức quan trọng và cần thiết trong công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; nhiệm vụ của Quân đội và các đơn vị. Đây là tờ tạp chí có uy tín, chất lượng, thu hút được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Các bài viết trên Tạp chí thể hiện tầm chiến lược, độ tin cậy và hàm lượng khoa học cao; tập trung vào định hướng những công tác lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tổng kết những kinh nghiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với lực lượng, thế trận an ninh nhân dân; phân tích về Nghệ thuật Quân sự Việt Nam và thế giới, v.v. Cùng với đó, là các bài viết đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng, chống quan điểm, tư tưởng sai trái; chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên Tạp chí rất sắc sảo và có hiệu quả cao. Tạp chí là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp những luận cứ khoa học xác đáng về lý luận và thực tiễn cho các đối tượng, nhất là những định hướng và kinh nghiệm trong các hoạt động công tác quân sự, quốc phòng của toàn quân cũng như các địa phương, đơn vị; giúp cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới tác phong công tác, vận dụng hiệu quả những kinh nghiệm hay, bài học tốt vào các hoạt động thực tiễn của cơ quan, đơn vị trong Quân đội nói chung và Quân đoàn 4 nói riêng nghiên cứu, vận dụng vào lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đã và đang tiếp tục tạo những thời cơ mới cho việc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, chúng ta đang sống trong thời đại “bùng nổ thông tin” trên phạm vi toàn cầu và phải đối mặt với âm mưu, thủ đoạn vô cùng nguy hiểm của chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác tư tưởng của Đảng nói chung, của Đảng bộ Quân đội nói riêng đang đứng trước những khó khăn và thách thức vô cùng lớn; các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá quyết liệt, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, hạ thấp và đòi từ bỏ vai trò, chức năng đội quân lao động sản xuất, tuyệt đối hóa chức năng đội quân chiến đấu của Quân đội.

Hiện nay, điều mà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ta rất cần chính là những thông tin chính thống mang định hướng chính trị cao. Để công tác tuyên truyền ngày càng phát huy được sức mạnh, hiệu quả, đi sâu vào đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, xứng đáng là cơ quan lý luận quân sự và chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tạp chí cần chú trọng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tiếp tục tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác quốc phòng - quân sự ở các đơn vị, địa phương. Cùng với đó, Tạp chí tăng cường các bài viết đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, đề cập nhiều hơn nữa thông tin liên quan đến người dân; tăng số lượng, mở rộng đối tượng phát hành; nâng cao tính phổ quát của Tạp chí đến với độc giả.

Làm theo lời Bác Hồ dạy trong Thư của Người gửi Quân sự Tập san (tháng 4-1948) - Tạp chí Quốc phòng toàn dân hiện nay cần luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích của tờ tạp chí lý luận của Đảng trong Quân đội, bám sát thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là lời nhắn nhủ của bạn đọc đến đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên, chiến sĩ đang công tác ở Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân hôm nay.

Thiếu tướng NGUYỄN XUÂN SƠN, Chính ủy Quân đoàn 4
_________________________

Tiếp theo: 8 - Tính nghiêm túc, chính quy, mẫu mực của một tờ báo đầu đàn trong Quân đội​​​​​​

Ý kiến bạn đọc (0)

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Quân sự Tập san
Nhân kỷ niệm 70 năm Tạp chí ra số đầu tiên, Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn thư gửi Quân sự Tập san của Chủ tịch Hồ Chí Minh.