QPTD -Thứ Tư, 18/04/2018, 12:16 (GMT+7)
Thư Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng Tạp chí Quốc phòng toàn dân

                                 Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Thân ái gửi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tổng cục Chính trị

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đầu tiên (4/1948 - 4/2018), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đã và đang công tác tại Tạp chí Quốc phòng toàn dân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Đảng ủy Cơ quan, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các hoạt động của Quân đội; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đấy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Quân đội đã trao tặng.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Mong rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, các đồng chí tiếp tục nêu cao phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; ra sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng.

Chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!

                                                                   Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Ý kiến bạn đọc (0)

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Quân sự Tập san
Nhân kỷ niệm 70 năm Tạp chí ra số đầu tiên, Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn thư gửi Quân sự Tập san của Chủ tịch Hồ Chí Minh.