QPTD -Thứ Hai, 19/12/2016, 14:18 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trong giai đoạn hiện nay

Lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô trong những ngày toàn quốc kháng chiến đã trở thành giá trị tinh thần, truyền thống quý báu, biểu tượng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng sẽ mãi mãi được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Thủ đô gìn giữ và phát huy.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đêm 19-12-1946, Lực lượng vũ trang Thủ đô đã nổ phát súng lệnh mở đầu cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Mặc dù phải đương đầu với kẻ địch có quân đông, ưu thế lớn về vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhưng với ý chí “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân Hà Nội đã nhất tề đứng lên, anh dũng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bác Hồ và Trung ương Đảng giao, nêu tấm gương chiến đấu tiêu biểu cho các chiến trường, địa phương trong cả nước.

Đợt chiến đấu mở đầu toàn quốc kháng chiến của quân, dân Hà Nội đã giành thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. Các đơn vị bộ đội Vệ quốc đoàn, Tự vệ Thành, Công an xung phong đã cùng nhân dân Thủ đô kiên cường bám trụ chiến đấu, giành giật với địch từng căn nhà, góc phố; tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch; kìm giữ, giam chân chúng trong Thành phố suốt 60 ngày đêm, bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan đầu não của Trung ương Đảng, Chính phủ, các đoàn thể, cơ quan của Thành phố rút lên chiến khu và tạo điều kiện cho cả nước có thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện, v.v. Đã 70 năm qua đi, nhưng những chiến công hiển hách ở Bắc Bộ Phủ, Ô Cầu Dền, nhà Xô-va, trường Ke, phố Hàng Thiếc, chợ Đồng Xuân,... cùng tên tuổi của Liên khu I kiên cường, Trung đoàn Thủ đô anh dũng còn sống mãi và đi vào lịch sử dân tộc. Hình ảnh các chiến sĩ cảm tử quân quả cảm ôm bom ba càng lao vào diệt xe tăng địch đã trở thành biểu tượng của ý chí, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, khúc bi tráng, bản anh hùng ca bất tử của Lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội. Tinh thần ấy đã được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp nối, phát huy cao độ trong những năm tháng trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tiếp tục lập những chiến công vẻ vang. Tiêu biểu trong những chiến công ấy là, Lực lượng vũ trang Thủ đô đã dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Phòng không - Không quân, đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội. Trong đó, đỉnh cao là Chiến dịch Phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972, làm nên chiến thắng vang dội “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, làm thất bại ý đồ hủy diệt Hà Nội của đế quốc Mỹ, để Hà Nội trở thành “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; giáng đòn quyết định đập tan ý chí xâm lược và buộc chúng phải ký Hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Nhân dân Hà Nội dùng đồ đạc, vật dụng dựng chiến lũy ngăn chặn bước tiến của địch, tháng 12-1946. (Ảnh: tư liệu)

“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” - tinh thần sẵn sàng hy sinh, quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc - là sự kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội” của Lực lượng vũ trang Thủ đô trong thời đại Hồ Chí Minh. Ý chí, tinh thần ấy đã được hun đúc trở thành truyền thống tiêu biểu, phương châm hành động của Lực lượng vũ trang Thủ đô, không chỉ được thể hiện rõ nét trong đấu tranh chống ngoại xâm, mà còn tiếp tục được phát huy, thực hiện với nội dung, hình thức mới, chất lượng cao hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trong điều kiện mới, Lực lượng vũ trang Thủ đô xác định bất luận trong hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quyết giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để Hà Nội phát triển toàn diện, tương xứng với tầm vóc của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Thực hiện quyết tâm đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh, trước hết về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Thủ đô. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng: bộ đội thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ; xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, đủ khả năng làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tư lệnh đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để xảy ra “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mặt khác, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu gắn với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô,... xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội và đồng bào cả nước.

Ý thức rõ vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội - địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, “trái tim” của cả nước - Lực lượng vũ trang Thủ đô thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của Thủ đô. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình về công tác quân sự, quốc phòng, kế hoạch, đề án về bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Tiêu biểu, như: Nghị quyết 30/2013/NQ-HĐND về “Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Chương trình 05-CTr/TU về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”; Quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015 (hoàn thành sớm nhất toàn quốc); Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, v.v. Cùng với đó, Lực lượng vũ trang Thủ đô, nhất là cơ quan quân sự các quận, huyện thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thẩm định, tham gia ý kiến về nội dung quân sự, quốc phòng trong các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các quận, huyện1, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh của Thủ đô. Đồng thời, tham mưu cho Thành phố và các quận, huyện tích cực huy động nguồn lực đầu tư xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ, trọng tâm là các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, sở chỉ huy, chốt chiến dịch,... hình thành thế trận liên hoàn giữa các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tác chiến phòng thủ bảo vệ Thủ đô khi chiến tranh xảy ra.

Đi liền với đó, Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu, với tinh thần “Người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng, cơ động được ngay khi có tình huống xảy ra”, “đã đánh là thắng”. Tích cực xây dựng, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến, kế hoạch phối hợp, hiệp đồng bảo vệ các khu vực, mục tiêu trọng yếu; kế hoạch phòng, chống khủng bố, bắt cóc con tin, gây rối, biểu tình, bạo loạn; các phương án phòng chống cháy, nổ, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn,... làm cơ sở cho tổ chức huấn luyện, luyện tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Đặc biệt, Lực lượng vũ trang Thủ đô thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, nhất là với Công an Thành phố trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo tinh thần Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, chủ động phòng ngừa, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, các ngày lễ lớn của đất nước, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Hà Nội,... để Thủ đô Hà Nội luôn là niềm tin của cả nước, địa chỉ tin cậy của bạn bè quốc tế.

Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ. Tiếp nối bản chất, truyền thống tốt đẹp đó, Lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy vai trò “đội quân công tác”, tích cực thực hiện công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng địa bàn an toàn. Phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng xã, phường an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao” được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, đạt kết quả tích cực. Các đơn vị chủ lực, cơ quan quân sự địa phương đã tổ chức hàng trăm lượt tổ công tác, đưa hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ dã ngoại huấn luyện và làm công tác dân vận, góp hàng vạn ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v. Lực lượng vũ trang Thủ đô đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả cháy nổ, bão, lũ, cứu hộ cứu nạn, v.v. Đặc biệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn; đấu tranh có hiệu quả với thủ đoạn lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” để chống phá, không để vụ việc phức tạp, điểm nóng xảy ra trên địa bàn. Những việc làm đó đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng để Lực lượng vũ trang Thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đáng tự hào là ngọn lửa tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đang được Lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô thắp sáng trong thực hiện mục tiêu: xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, xứng đáng với tầm vóc của Thủ đô Anh hùng, ngàn năm văn hiến, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng NGUYỄN DOÃN ANH, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

_______________     

1 - Từ 2010 - 2015, theo chức năng, nhiệm vụ, đã tham gia ý kiến vào gần 200 dự án, quy hoạch, trong đó có Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Hà Nội chung sức, đồng lòng phát triển thủ đô nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, Thành phố thông minh, hiện đại 23/12/2021

Toàn quốc kháng chiến - bài học về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới 19/12/2021

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong tình hình mới 18/12/2021

Xã luận: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại 17/12/2021

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 16/12/2021

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - cương lĩnh về khát vọng hòa bình của dân tộc 15/12/2021

Phát huy bài học về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong toàn quốc kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay 14/12/2021

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – Lời hịch thời đại Hồ Chí Minh 13/12/2021

Lực lượng vũ trang Quân khu 3, phát huy thắng lợi mở đầu toàn quốc kháng chiến, xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh 12/12/2021

Tuổi trẻ Việt Nam phát huy tinh thần “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 10/12/2021

Xã luận: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại
Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) là dịp để chúng ta một lần nữa khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của sự kiện lịch sử trọng đại này. Đặc biệt, những bài học được rút ra từ sự kiện đó, trong thời điểm lịch sử có tính bước ngoặt đối với vận mệnh của dân tộc còn nguyên giá trị.