Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Năm, 13/07/2017, 12:54 (GMT+7)
Quân khu 7 thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ

Quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội cũng như truyền thống, đạo lý của dân tộc, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu động viên, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng

Địa bàn Quân khu 7 là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi giao tranh ác liệt nhất của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, nơi đây vừa là hậu phương lớn vừa trực tiếp tham gia chiến đấu làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Căm-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng. Theo tiếng gọi của Đảng, các địa phương trên địa bàn Quân khu đã tiễn hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều người trong số đó đã không trở về đoàn tụ với gia đình, với gần 105.000 liệt sĩ, 3.371 quân nhân từ trần, 2.362 quân nhân mất tin, mất tích. Một số đơn vị như: Công trường 7, Công trường 9 trực thuộc Bộ Tư lệnh Miền (sau này là Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4) có hơn 41.000 liệt sĩ. Theo thống kê, trong tổng số khoảng hơn 146.000 liệt sĩ, ở trong nước có khoảng 137.000 và ở nước bạn Căm-pu-chia khoảng hơn 9.000; đó là, chưa tính hết số liệt sĩ của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trên địa bàn Quân khu.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ và thấm nhuần truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 1237 các cấp được bổ sung kiện toàn, vận hành đúng quy chế, kế hoạch. Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập được thành lập, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; phương tiện, cơ sở vật chất, trang bị, chế độ, chính sách được bảo đảm; công tác kiểm tra, quản lý tình hình, xử lý các vướng mắc phát sinh được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Cùng với đó, ngành Chính sách Quân khu chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, cùng với bộ chỉ huy quân sự các tỉnh tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các địa phương có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất, chặt chẽ và toàn diện. Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu hướng dẫn các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin, vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tham gia Chương trình “Đi tìm đồng đội”; truy cập thường xuyên “Cổng thông tin điện tử ngành Chính sách Quân đội” và đưa tin tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ, các gương “người tốt, việc tốt” trong thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, làm cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã cống hiến xương máu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế. Từ đó, mỗi người tự đề cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao1.

Quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Để việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách mộ liệt sĩ và xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được chính xác, Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu đã tổ chức tập huấn về công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; đồng thời, phối hợp với Báo, Truyền hình Quân khu 7 lập chuyên mục Thông tin liệt sĩ và mộ liệt sĩ bằng phần mềm tiện ích dễ truy cập trong quá trình tìm kiếm. Các đơn vị trong Quân khu đã tổ chức các nhóm đi khảo sát, xác minh, thu thập thông tin, tài liệu lưu trữ liên quan đến nơi mai táng các liệt sĩ; tiến hành phân tích, kết luận những thông tin chưa khớp nối, chồng chéo để hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ. Đến nay, nhiều đơn vị, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, phần nào đã đáp ứng việc tìm kiếm thông tin liệt sĩ cho thân nhân và những người làm công tác chính sách trên cả nước. Trên cơ sở các thông tin do nhân dân địa phương và Hội Cựu chiến binh Mỹ tham gia chiến tranh tại Việt Nam cung cấp, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trên địa bàn tiến hành tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin và triển khai tìm kiếm, quy tập. Chỉ tính riêng năm 2016 và đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thu thập, kết nối, xử lý 451 nguồn thông tin được cung cấp, kết luận địa bàn, tổ chức 42 đợt khảo sát và 78 điểm đào tìm với diện tích 122.416,7m2 và 71.263,4m3 đất đá.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tiếp đón 795 lượt thân nhân liệt sĩ đến liên hệ tìm kiếm thông tin, kiểm tra; trả lời 236 đơn thư và đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố điều chỉnh thông tin sai lệnh cho 15 trường hợp. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu đã mở rộng quan hệ hợp tác, tổ chức đoàn công tác thăm, làm việc với nước Bạn để trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh và tích cực giúp đỡ các Đội K (K70, 71, 72, 73) thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Việt Nam an táng ở nước Bạn về nước. Quân khu chỉ đạo Ủy ban chuyên trách của 3 tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Long An gặp gỡ, đối thoại với Ủy ban chuyên trách các tỉnh của Vương quốc Căm-pu-chia. Thông qua đó, làm cho Bạn ngày càng hiểu rõ việc làm nhân đạo, cao cả của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự hồi sinh, phát triển của đất nước Chùa Tháp ngày nay. Qua sự hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau để vận động nhân dân, nhất là những người tham gia trực tiếp và phối hợp chiến đấu, các đảng phái, các chủ đất, chủ rừng, nhà chùa, ban liên lạc các đơn vị trực thuộc và đơn vị Bạn, phối hợp với các cấp chính quyền của Bạn, cử cán bộ thông thuộc địa hình cùng tham gia phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Nhờ đó, công tác quy tập mộ liệt sĩ trên nước Bạn đã nhận được sự ủng hộ của lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cùng tham gia thực hiện; trong đó, có nhiều đối tượng trước đây đứng bên kia chiến tuyến, nay đã trực tiếp cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Đến nay, Quân khu đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 12.967 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước; 8.529 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam; trong đó có 81.318 trường hợp xác định được đủ danh tính, họ tên, quê quán (phần Quân đội đảm nhiệm), 55.884 trường hợp chưa xác định được danh tính. Việc tổ chức bàn giao, an táng về các nghĩa trang trong nước đảm bảo chu đáo, trang trọng, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và thân nhân, gia đình liệt sĩ, có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Thắp nến tri ân

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 1237 các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ của các đơn vị, địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thực hiện đúng quy trình nắm và xử lý thông tin về hồ sơ liệt sĩ; đẩy mạnh công tác thu thập, kết nối và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở tất cả các cấp (mở hội nghị lấy ý kiến, thu thập thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở cả cấp Quân khu, cấp tỉnh, cấp huyện và đến cấp xã).

Hai là, đánh giá, phân tích cụ thể tình hình thực tế của từng địa bàn. Trên cơ sở kinh nghiệm đã có, đánh giá đúng thuận lợi, khó khăn; đặt ra kế hoạch tìm kiếm từng đợt, từng giai đoạn một cách sát thực; chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ, từng b­ước kết luận địa bàn; phấn đấu tìm kiếm, cất bốc, hồi h­­­ương toàn bộ số mộ liệt sĩ còn lại trên đất Bạn. Đồng thời, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp và có chính sách sử dụng hợp lý; nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế; tuân thủ đúng nguyên tắc, quy chế đối ngoại. Thường xuyên bảo đảm nhu cầu cần thiết, tạo điều kiện tốt nhất cho các đội quy tập thực hiện công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và nước ngoài.

Ba là, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục kiện toàn các lực lượng chuyên trách, lâm thời làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là ở các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm, còn nhiều hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập. Đồng thời, ưu tiên bố trí lực lượng, phương tiện, khẩn trương hoàn thành việc rà soát, lập hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ.

Bốn là, Quân khu đề xuất với Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 liên hệ với các nước có tham gia chiến tranh Việt Nam trước đây cung cấp thông tin chính xác vị trí chôn cất liệt sĩ. Đồng thời, kiến nghị với Ủy ban Chuyên trách Chính phủ thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Căm-pu-chia đưa về nước theo biên bản thỏa thuận giữa Đoàn đại biểu Ủy ban chuyên trách Chính phủ hai nước. Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chủ lực, hoàn thiện danh sách liệt sĩ, bàn giao cho các tỉnh, thành phố. Cơ quan chức năng hướng dẫn việc xác định lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 3 cấp để các địa phương tác nghiệp trong quá trình thực hiện, sớm đưa những người đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với gia đình, người thân.

Thực hiện trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nư­ớc, nhân dân và với lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, bằng những kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được trong những năm qua, Ban Chỉ đạo 1237 của Quân khu 7 sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi h­ương hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Thiếu tướng VÕ QUYẾT CHIẾN, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

______________

1 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận: tổ chức in ấn hơn 3.600 tờ rơi, 26 cuộc hội thảo; tỉnh Long An: tổ chức 374 buổi tọa đàm với 3.600 lượt người; tỉnh Đồng Nai: phát 1.000 tờ rơi, thực hiện hơn 450 tin bài, tổ chức hơn 10 buổi tọa đàm, 11 cuộc họp mặt; các tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 48 buổi hội thảo xác minh thông tin, đơn vị, địa bàn và kết luận để tìm kiếm, quy tập.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh bài học về phát huy tinh thần cách mạng tiến công
Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố; trong đó và trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự, cùng nghệ thuật chỉ đạo, điều hành chiến tranh cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng,...