QPTD -Thứ Tư, 23/05/2018, 14:15 (GMT+7)
Tham luận tại Hội thảo khoa học “Từ Thi đua ái quốc đến Thi đua Quyết thắng - Lý luận và thực tiễn”
Thực hiện Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác ở ngành Tài chính Quân đội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện Quân đội, trong đó có ngành Tài chính Quân đội. Ngay sau khi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập (22-12-1944), Bác Hồ đã giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp 500 đồng bạc Đông Dương được trích từ quỹ Đảng để mua lương thực, thực phẩm, thuốc men chi dùng cho Đội. Số tiền 500 đồng đó chính là ngân quỹ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, nền tài chính quốc gia được hình thành, Quân đội bắt đầu được Nhà nước cấp ngân sách. Ngày 25-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 34/SL về tổ chức Bộ Quốc phòng, trong đó có quyết định thành lập Ty Quản lý (tiền thân của Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng ngày nay), đánh dấu sự ra đời của ngành Tài chính Quân đội, đảm nhận công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng. Người huấn thị: cán bộ kinh tế - tài chính phải trau dồi đạo đức cách mạng, chí công vô tư, cần kiệm liêm chính, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Kể từ đó, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, cán bộ, chiến sĩ ngành Tài chính Quân đội luôn coi đây là tư tưởng chỉ đạo về đạo đức cách mạng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Trong suốt 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ngành Tài chính Quân đội luôn bám sát nhiệm vụ của Quân đội trong từng giai đoạn cách mạng, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Cục Tài chính đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng phát động phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” trong toàn quân. Phong trào đã lan tỏa sâu rộng, thiết thực, nâng cao chất lượng công tác tài chính, đưa hoạt động của Ngành đi vào nền nếp, chính quy, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nhìn lại 72 năm xây dựng và phát triển của Ngành, có thể thấy: chặng đường lịch sử của Ngành luôn gắn với phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”.

Lịch sử phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” của Ngành Tài chính Quân đội. Lần đầu tiên, năm 1970, ngành Tài chính Quân đội đề xuất và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính giỏi”. Cuộc vận động này đã phát triển thành phong trào sôi nổi, rộng khắp trong toàn quân, xuất hiện nhiều điển hình tốt, đạt kết quả to lớn. Công tác quản lý Tài chính Quân đội trong thời kỳ này tuy có mặt hạn chế, nhưng cũng đã đi vào chiều sâu, nâng cao được chất lượng. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ tài chính, các đơn vị đã động viên được đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia quản lý, gây thành phong trào rộng rãi, nhân lên nhiều điển hình tốt1. Đây cũng là những đơn vị tiêu biểu trong công tác quản lý Tài chính Quân đội của thời kỳ này. Các đơn vị đã quản lý tốt các loại kinh phí, vật tư, tài sản và quân số; chấp hành nghiêm các chính sách, chế độ, nguyên tắc, kỷ luật tài chính, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội và tiết kiệm nhiều cho công quỹ, góp phần làm phong phú thêm những thành tích và kinh nghiệm của ngành Tài chính Quân đội trong một thời kỳ vô cùng sôi động - bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Năm 1980, Cục Tài vụ chỉ thị cho cơ quan tài vụ các cấp (văn bản 316/TV13) đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nhiều “đơn vị quản lý tài chính tốt”. Kèm theo chỉ thị này là bản hướng dẫn tiêu chuẩn cụ thể đối với từng loại hình đơn vị: đơn vị dự toán, xí nghiệp quốc phòng, đơn vị xây dựng cơ bản, đơn vị chuyên sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và các ngành nghiệp vụ bảo đảm vật chất cho toàn quân,… để các đơn vị phấn đấu thực hiện. Nhằm kịp thời động viên thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, mạnh hơn nữa, tháng 3-1981, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị “Đơn vị quản lý tài chính tốt” toàn quân2 lần thứ 2. Nét chung trong thành tích của các đơn vị này là đã có nhiều biện pháp năng động, sáng tạo, bảo đảm tài chính cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiệp đồng tốt với các ngành nghiệp vụ khác để bảo đảm sát mọi nhu cầu và quản lý liên tục từ khâu dự toán đến khâu chi tiêu tiền và sử dụng hiện vật. Kết hợp tốt biện pháp giáo dục chính trị và biện pháp hành chính, kinh tế, giải quyết hài hòa ba lợi ích (Nhà nước, tập thể đơn vị và cá nhân cán bộ, chiến sĩ) để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đến tháng 8-1985, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị “Đơn vị quản lý tài chính tốt” toàn quân lần thứ 3. Hội nghị đã lựa chọn 75 đơn vị tiêu biểu trong số các đơn vị đang làm nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu ở biên giới phía Bắc, đang làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn và các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các nhà máy quốc phòng và các đơn vị xây dựng kinh tế trên khắp mọi miền đất nước. Thành tích nổi bật của các đơn vị cũng là những mặt tiến bộ trong công tác Tài chính Quân đội thời kỳ này, là: tích cực khai thác nguồn thu, tận dụng tồn kho; phát huy thế mạnh ở nơi đóng quân, đẩy mạnh sản xuất khai thác vật liệu, tự xây dựng khối lượng công trình, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và làm dịch vụ thu ngoại tệ. Cơ quan tài chính các cấp đã gắn chặt phong trào xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” với phong trào Thi đua Quyết thắng làm cho quản lý tài chính đạt hiệu quả cao hơn. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều cơ quan và cán bộ tài vụ được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và Huy chương Quân kỳ Quyết thắng. Cục Tài vụ - cơ quan đầu ngành Tài chính Quân đội được Hội đồng Nhà Nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất. Đó là vinh dự chung to lớn, ghi nhận bước trưởng thành và sự đóng góp tích cực của ngành Tài chính Quân đội với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Năm 1997, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” và đã có 150 đơn vị đăng ký phấn đấu hoàn thành mục tiêu,… Ban Chỉ đạo phong trào thi đua đã thông qua 10 tiêu chuẩn của hai khối đơn vị dự toán và đơn vị hạch toán kinh tế, cách thức chấm điểm và bình xét. Sau khi có chỉ thị của Bộ Quốc phòng và định hướng của Ban Chỉ đạo, Cục Tài chính đã kịp thời hướng dẫn nội dung cụ thể để đơn vị thực hiện, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn quân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Sau gần 2 năm phát động, tháng 12-1998, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị biểu dương “Đơn vị quản lý tài chính tốt” toàn quân3 lần thứ 4. Trong 2 năm, toàn quân sôi nổi thực hiện phong trào thi đua xây dựng“Đơn vị quản lý tài chính tốt” tạo bước chuyển biến, tiến bộ trong Ngành Tài chính Quân đội. Trong điều kiện ngân sách có hạn, quân số luân lưu bảo đảm huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao, các đơn vị đã quán triệt tốt nội dung phong trào “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” kết hợp với phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tận dụng mọi điều kiện, khả năng, đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Tại Đại hội Thi đua Quyết thắng của Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng tổ chức đầu năm 2000, Cục Tài chính đã được tặng cờ: Đơn vị đạt nhiều thành tích trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Đại hội đã đánh giá những đóng góp tích cực của phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”. Thông qua thực hiện phong trào đã phát huy tác dụng tích cực trong công tác bảo đảm, quản lý tài chính, đã đi sâu vào các vấn đề chủ yếu và cấp bách, tăng cường huy động các nguồn lực trong Quân đội, phục vụ cân đối ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng trong việc sắp xếp, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp quốc phòng, tạo điều kiện về vốn, việc làm và các cơ chế thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện nâng cao đời sống người lao động.

Giai đoạn năm 2001 - 2005, phong trào “Đơn vị quản lý tài chính tốt” tiếp tục được các đơn vị trong toàn quân duy trì đều đặn. Nhiều đơn vị đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phong trào thi đua, bảo đảm đủ thành phần, đồng thời biên soạn hệ thống thang điểm thi đua làm cơ sở bình chọn được khoa học, chính xác4. Phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” gắn với thực hiện tốt chế độ dân chủ công khai tài chính, Quy chế lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tài chính. Các đơn vị trong toàn quân đã làm tốt chế độ công khai tài chính tại các hội nghị quân chính, hội nghị giao dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách năm.

Tuy nhiên, phong trào ở một số đơn vị chưa đồng đều; nhận thức về phong trào thi đua chưa đầy đủ, cá biệt có nơi coi đây là phong trào thi đua của riêng ngành Tài chính. Một số cơ quan tài chính các cấp chưa phát huy được vai trò tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Giai đoạn năm 2006 - 2010, phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” toàn quân được kết hợp chặt chẽ với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngành Tài chính đã có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, hợp lý, tiết kiệm trong các nội dung chi; đồng thời, triển khai tích cực, hiệu quả Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết quả tổ chức phong trào thi đua của các đơn vị trong thực hiện đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 2011 đến nay, thực hiện Chỉ thị 02/CT-BQP, ngày 05-01-2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” với nhiều hoạt động cụ thể, nhiều hình thức phong phú góp phần nâng cao chất lượng công tác tài chính. Ưu điểm nổi bật của phong trào thi đua là góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, tham gia với Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản pháp luật, như: Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Dân quân tự vệ; Nghị định 163/2016/NĐ-CP, ngày 21-12-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định 165/2016/NĐ-CP, ngày 24-12-2016 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, v.v.

Những năm qua, phong trào xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” trong toàn quân đã đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quân đội. Phong trào thi đua được Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cấp ủy và chỉ huy các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua được đưa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, nghị quyết chuyên đề và kế hoạch công tác với các biện pháp thực hiện phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng đã cụ thể hóa các mục tiêu của phong trào thi đua thành những chủ đề, nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn, cùng các tiêu chuẩn “Đơn vị quản lý tài chính tốt” đối với từng loại hình cơ quan, đơn vị, tạo cơ sở cho việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã thực hiện lồng ghép, kết hợp chặt chẽ nội dung phong trào thi đua ngành Tài chính với phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các ngành. Trong thực hiện đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nòng cốt là cơ quan tài chính các cấp, trong thực hiện các mục tiêu thi đua. Ưu điểm của phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, là:

Phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý và điều hành ngân sách. Ngành Tài chính Quân đội, trước hết là Cục Tài chính, luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, lập và phân bổ dự toán ngân sách bảo đảm cơ cấu hợp lý, toàn diện, đúng trọng tâm, trọng điểm, thứ tự ưu tiên; hình thành cơ chế mới trong tạo lập, tập trung, phân bổ sử dụng các nguồn lực tài chính. Cùng với nguồn ngân sách nhà nước giao, toàn quân đã tích cực khai thác, huy động tối đa các nguồn thu từ nội bộ và các nguồn thu khác đưa vào cân đối để tăng khả năng bảo đảm. Trong phân bổ ngân sách, đã phân cấp triệt để đến cấp trực tiếp chi tiêu, giảm khâu trung gian, thực hiện tiền tệ hoá nội dung chi theo các chế độ, tiêu chuẩn, định mức; giao ngân sách cùng với giao nhiệm vụ, thực hiện công khai dân chủ, minh bạch nguồn kinh phí ở các cấp, các ngành,... tạo sự chủ động cho đơn vị và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Tài chính các cấp đã tích cực cân đối, bố trí đủ kinh phí, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; ưu tiên bảo đảm tốt cho các chương trình trọng tâm, trọng điểm. Việc chi tiêu, sử dụng các nguồn lực tài chính, vật tư, tài sản bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả. Công tác quyết toán ngân sách tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng.

Phong trào thi đua đã thúc đẩy việc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. Ngành Tài chính đã nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành các chế độ, chính sách trong Quân đội; trọng tâm là: Điều lệ công tác Tài chính Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi); nghiên cứu Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo, cơ chế quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính doanh nghiệp, chế độ quản lý ngân sách đặc biệt; quản lý dự án lớn, v.v. Ngành cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên ngành rà soát, điều chỉnh và xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, sử dụng kinh phí trong nhiều lĩnh vực phù hợp điều kiện thực tế, giúp tiết kiệm khối lượng lớn kinh phí mỗi năm, tạo cơ sở thực hiện tốt việc lập dự toán phân bổ, điều hành, quản lý, quyết toán ngân sách. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm chế độ dân chủ, công khai tài chính, quy chế lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính; đồng thời, nêu cao vai trò của cấp ủy, người chỉ huy đơn vị trong điều hành, chi tiêu, sử dụng, quản lý kinh phí, tài sản. Công tác quản lý tài chính được tiến hành toàn diện ở tất cả các khâu và ngày càng nền nếp, hiệu quả; kết hợp được giữa quản lý tài chính với quản lý quân số, vật tư, tài sản. Công tác quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý các nguồn thu, hoạt động có thu, quản lý quỹ vốn đơn vị đạt được nhiều tiến bộ, phát huy hiệu quả. Hoạt động kiểm soát chi được chú trọng, bảo đảm chi đúng, chi đủ, đạt hiệu quả cao, hạn chế tình trạng chi vượt định mức. Quản lý giá được chú trọng. Việc quản lý đất đai, tài sản nhà nước trong các đơn vị quân đội có chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước trong thời kỳ mới. Quản lý tài chính doanh nghiệp được tăng cường một bước, phù hợp với đặc thù Quân đội; đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa, tạo cơ chế tự chủ về tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Quân đội. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán tài chính được duy trì thường xuyên, rộng khắp ở các cấp và được thực hiện một cách hiệu lực, hiệu quả.

Phong trào thi đua tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Việc chấp hành Điều lệ công tác Tài chính Quân đội và các quy định về định mức, tiêu chuẩn, quy định công khai, minh bạch các khoản thu, chi được thực hiện tốt; sử dụng vật tư, tài chính đã tập trung bám sát kế hoạch được phê duyệt. Cơ quan tài chính các cấp tích cực chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị thực hiện các nội dung, biện pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát, kiên quyết cắt các khoản chi tiêu sai nội dung, v.v. Qua đó, hằng năm đã tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng cùng số lượng lớn vật tư, hàng hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện phong trào thi đua còn những hạn chế. Đó là: công tác tuyên truyền, giáo dục về phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt” ở một số đơn vị tiến hành chưa thật sâu sắc, đầy đủ, chưa tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, chưa có nhiều hình thức hoạt động phong phú. Công tác tham mưu, đề xuất của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua, cơ quan tài chính còn hạn chế, nhất là tham mưu đề ra các nội dung cần tập trung, các khâu cần đột phá. Công tác báo cáo, sơ kết, tổ chức chấm điểm, bình xét đơn vị điển hình tiên tiến về công tác tài chính có đơn vị làm chưa thường xuyên, chưa gắn thi đua với khen thưởng để kịp thời động viên phong trào. Chất lượng công tác kế hoạch ngân sách, lập dự toán, chấp hành dự toán và kiểm soát chi còn nhiều hạn chế, một số thủ tục hồ sơ còn chậm gây khó khăn cho công tác thanh quyết toán. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nội dung thi đua chưa được như mong muốn. Đây là những vấn đề mà ngành Tài chính Quân đội cần quan tâm khắc phục.

Giải pháp phát huy phong trào thi đua quyết thắng ngành Tài chính Quân đội. Phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” do Bộ Quốc phòng phát động trong toàn quân từ nhiều năm qua đã trở thành động lực quan trọng, tạo nên những bước chuyển lớn trong hoạt động của ngành Tài chính Quân đội. Kế thừa, phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, các cấp, ngành trong toàn quân tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, đưa phong trào thi đua phát triển lên bước mới, bảo đảm tốt hơn nhu cầu tài chính cho toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy và người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan tài chính các cấp trong việc tham mưu, chỉ đạo; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thực hiện. Các cấp, ngành cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung, biện pháp thi đua phù hợp đặc điểm và nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị; làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, tìm biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị quyết 513/NQ-QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác Tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo và nghị quyết chuyên đề về công tác tài chính của cấp ủy các cấp; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, quy chế cấp ủy các cấp lãnh đạo công tác tài chính. Tăng cường phân cấp bảo đảm, sử dụng ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả cao. Chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính, chống lãng phí, tham ô, thất thoát trong quá trình sử dụng. Chú trọng bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội vững mạnh.

Bám sát các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính phù hợp đặc thù quốc phòng, đáp ứng yêu cầu công tác tài chính trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác kế toán, thống kê. Thực hiện nghiêm quy chế công khai, minh bạch trong bảo đảm, quản lý tài chính. Thực hiện tốt quy chế lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tài chính; chấp hành và điều hành ngân sách được giao bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn quy định. Tăng cường kiểm soát chi, chấm dứt tình trạng chi vượt chỉ tiêu được thông báo; nâng cao chất lượng quản lý nguồn thu, quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản.

Tích cực đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, tạo nguồn thu, bổ sung kinh phí, đưa vào cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Thực hiện đa dạng hóa mô hình tăng gia sản xuất phù hợp đặc điểm từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tiến trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp quân đội theo hướng tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế. Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong hoạt động bảo đảm, quản lý tài chính, tài sản; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, ngành Tài chính Quân đội cần tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, biên chế cơ quan tài chính các cấp phù hợp với tổ chức, biên chế của Quân đội, chức năng, nhiệm vụ của Ngành và yêu cầu quản lý của tài chính Nhà nước. Thường xuyên chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính vững mạnh, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa vào nâng cao khả năng điều hành, quản lý tập trung, thống nhất trong toàn quân và liên thông với tài chính Nhà nước. Lồng ghép phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” của Ngành với phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các ngành, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, xây dựng ngành Tài chính Quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, xứng đáng với tầm vóc, truyền thống 72 năm xây dựng, trưởng thành của Ngành trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng LƯU SỸ QUÝ, Cục trưởng Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng
_____________________________

1 - 19 đơn vị có thành tích xuất sắc được Bộ Quốc phòng biểu dương tại “Hội nghị quản lý tài chính giỏi”.

2 - Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị quản lý tài chính tốt” cho 5 đơn vị xuất sắc nhất, 62 đơn vị còn lại được công nhận đạt danh hiệu và tặng bằng khen.

3 - Bộ Quốc phòng đã tặng cờ cho 18 đơn vị và tặng bằng khen cho 51 đơn vị.

4 - Tháng 12-2005, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị “Đơn vị quản lý tài chính tốt” toàn quân lần thứ 5.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa