QPTD -Thứ Năm, 31/05/2018, 10:08 (GMT+7)
Tham luận tại Hội thảo khoa học “Từ Thi đua ái quốc đến Thi đua Quyết thắng - Lý luận và thực tiễn”
Thi đua Quyết thắng - động lực quan trọng góp phần xây dựng, phát triển Công nghiệp Quốc phòng

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi đất nước còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn cần phải vượt qua; ngày 15-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Chỉ thị thành lập Phòng Quân giới (tiền thân của Ngành Công nghiệp quốc phòng ngày nay).

Dây chuyền sản xuất thuốc nổ công nghiệp của Nhà máy Z131. (Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.)

Ngay sau khi thành lập, với tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo, chấp nhận mọi hy sinh, ngành Quân giới không những đã tổ chức được hàng trăm binh công xưởng, mà còn thực hiện thắng lợi cuộc tổng di chuyển hàng chục vạn tấn máy móc thiết bị lên chiến khu. Với các cao trào thi đua “Sản xuất vì tiền tuyến”,“Tất cả để chiến thắng”,… đã làm cho số lượng, chủng loại vũ khí tăng lên gấp 3, 4 lần và chế tạo được một số loại vũ khí có trình độ kỹ thuật cao, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội trên chiến trường.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ngành Quân giới đã hưởng ứng và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Cờ Ba Nhất”, học tập “Sóng Duyên Hải” và phát động phong trào “Lao động khoa học”, “Rèn cán, cải thuật”, “Rèn luyện thợ giỏi - Quản lý Nhà máy tốt”,... với các khẩu hiệu “Bám trận địa sản xuất”, “Tất cả cho chiến trường”, “Ngày chủ nhật phục hồi nhà máy”, “Ngày không tính giờ, tuần không tính thứ”,… đã tạo được không khí thi đua sôi nổi trong nghiên cứu, chế tạo, cải biên được nhiều chủng loại vũ khí đánh trả và vô hiệu hóa các loại vũ khí tối tân, hiện đại của địch.

Bước vào thời kỳ đổi mới, từ phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động lớn do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, phong trào Thi đua Quyết thắng của Tổng cục đã không ngừng phát triển, đổi mới toàn diện, trở thành động lực tinh thần to lớn, cổ vũ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiếp tục tô thắm trang sử vàng của Quân giới Việt Nam thời kỳ mới. Những thành tích đạt được trong phong trào Thi đua Quyết thắng những năm gần đây chính là biểu hiện sinh động và là nội dung cụ thể hóa phong trào Thi đua ái quốc trong Quân đội hiện nay, được thể hiện tiêu biểu trên một số nội dung sau: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”1 và quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, trực tiếp là Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 28-7-2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp; tổ chức thực hiện sáng tạo, chặt chẽ, sát sao, hướng mạnh về cơ sở. Công tác tuyên truyền, xây dựng ý thức, động cơ thi đua được chú trọng. Hội đồng Thi đua - khen thưởng các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, duy trì nền nếp, nâng cao hiệu quả hoạt động; hệ thống quy chế thi đua được bổ sung, hoàn thiện, thống nhất thực hiện trong toàn Tổng cục. Các đơn vị đã phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong việc tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua - khen thưởng cùng cấp về xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc, lựa chọn các nội dung cần tập trung, những khâu cần đột phá, kịp thời hướng vào thi đua thực hiện.

Nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua, Tổng cục đã bám sát chủ đề, mục tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với tình hình và đặc điểm, nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành; lồng ghép, gắn kết các nội dung Thi đua Quyết thắng với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cơ khí hóa, tự động hóa”, “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”,... tạo sức lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, Tổng cục đã luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; gắn kết chặt chẽ thi đua với khen thưởng, kịp thời phát hiện, tôn vinh, cổ vũ, động viên, khen thưởng đối với các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ trọng điểm, đơn vị ở địa bàn khó khăn, phức tạp và đối tượng trực tiếp sản xuất. Tích cực đấu tranh khắc phục các biểu hiện hình thức, thỏa mãn dừng lại hoặc ganh đua, “chạy theo” thành tích trong thi đua, v.v.

Thực tế triển khai cho thấy, phong trào Thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên mọi tập thể, cá nhân khắc khục khó khăn, phấn đấu vươn lên để tự hoàn thiện phẩm chất người quân nhân cách mạng, người cán bộ, công nhân viên ưu tú. Thông qua thi đua, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Tổng cục được chăm lo kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên rõ rệt; nhiều năm liền Đảng bộ Tổng cục không có tổ chức đảng yếu kém. Bằng nhiều hình thức, biện pháp thi đua, các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đơn vị an toàn, vành đai an toàn, địa bàn an toàn; dân chủ được phát huy, đề cao ý thức kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, văn minh công nghiệp, văn hóa doanh nghiệp.

Cùng với đó, phong trào Thi đua Quyết thắng đã phát huy vai trò là động lực để Tổng cục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tổng cục tập trung chỉ đạo hướng phong trào thi đua vào thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về Công nghiệp quốc phòng và thực hiện ba khâu đột phá: triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm; nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng và đẩy mạnh sản xuất kinh tế. Nổi bật là: Tổng cục đã đề xuất, tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, phù hợp với yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, như: Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng; Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 16-7-2011 về “Xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Đề án “Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, v.v. Thông qua việc tích cực cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 06-NQ/TW, tạo bước phát triển mới cho ngành Công nghiệp quốc phòng.

Thông qua tổ chức phong trào thi đua tập trung thực hiện ba khâu đột phá, nhiều nhiệm vụ lớn đã được thực hiện thành công. Các dự án đầu tư trọng điểm theo Chương trình công nghiệp quốc phòng được triển khai tích cực, đúng chủ trương; nhiều dự án đã hoàn thành và phát huy tốt hiệu quả đầu tư, tạo sự chuyển biến rõ nét và bước đột phá về năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị của Tổng cục. Đến nay, cán bộ, công nhân viên Tổng cục đã làm chủ công nghệ sản xuất, sửa chữa nhiều vũ khí, trang bị mới, công nghệ tiên tiến. Công nghiệp quốc phòng đã sản xuất được hầu hết các loại vũ khí, khí tài, đạn dược thuộc trang bị của sư đoàn bộ binh; các loại thuốc phóng, thuốc nổ mạnh; đạn pháo chiến dịch; súng bộ binh thế hệ mới; khí tài ngắm bắn đêm; lắp ráp tên lửa phòng không tầm thấp; nghiên cứu sản xuất các bộ vũ khí phá rào mở cửa cho bộ binh FMV-B1 phục vụ diễn tập, v.v. Chất lượng sản phẩm quốc phòng đạt độ tin cậy, ổn định; nhiều loại vật tư, nguyên liệu, vật liệu nền được nghiên cứu đạt tiêu chuẩn công nghệ cao, phục vụ sản xuất quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tính trong 5 năm gần đây, Tổng cục đã triển khai 256 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; trong đó, có 08 đề tài cấp Nhà nước, 96 đề tài cấp Bộ và 152 đề tài cấp Tổng cục. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng cục đã tổ chức bắn trình diễn 10 sản phẩm vũ khí, trang bị mới từ thành công trong triển khai thực hiện Đề án KC.NQ.06. Ngoài ra, Cụm công trình nghiên cứu, thiết kế chế tạo vũ khí bộ binh đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; hàng chục tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Vifotech, Giải thưởng sáng tạo Khoa học, công nghệ Việt Nam, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; có 8.996 sáng kiến, giải pháp, công trình được đưa vào áp dụng sản xuất, làm lợi hàng trăm tỷ đồng, v.v.

Kết quả đạt được trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Tổng cục đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội nhiều lần ghi nhận. Từ năm 2011 đến nay, Tổng cục đã có 07 tập thể được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 05 tập thể được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến; 61 tập thể và 45 cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại; 58 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương; 38 tập thể, 24 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen; 05 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, 126 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quân, v.v.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đáng khích lệ đó, trong tổ chức, thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng những năm qua vẫn còn một số hạn chế. Nhận thức, trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với phong thào thi đua có lúc chưa đầy đủ. Một số cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua. Chỉ tiêu, nội dung, biện pháp thi đua của một số đơn vị còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tiễn, đặc điểm, nhiệm vụ, nên hiệu quả thấp. Việc xây dựng, nhân điển hình tiên tiến ở một số đơn vị tiến hành chưa thường xuyên, vững chắc, v.v.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định. Bên cạnh những thuận lợi, đất nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập; đặc biệt, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội với những thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt hơn. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển, đặt ra cho Tổng cục Công nghiệp quốc phòng những mục tiêu, yêu cầu cao hơn và không ít khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ. Nhất là, trong thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” của Bộ Chính trị; Nghị quyết 425-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trước bối cảnh đó, đặt ra yêu cầu cần phát huy cao độ kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, Tổng cục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, nhất là tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, đưa phong trào phát triển lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực tinh thần, cổ vũ, khích lệ, động viên mọi cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Với tinh thần đó, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, trực tiếp là Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 507-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Luật Thi đua - Khen thưởng; Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng” v.v. Trên cơ sở đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đối với công tác thi đua - khen thưởng, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác, lòng nhiệt tình, sức sáng tạo của mọi tập thể, cán bộ, công nhân viên. Đồng thời, chú trọng phát hiện, phê phán, khắc phục kịp thời nhận thức lệch lạc, các biểu hiện hình thức, ganh đua, chạy theo thành tích trong thi đua, đảm bảo cho phong trào thi đua phát triển theo hướng thực chất, bền vững. Mặt khác, cần coi trọng củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp; phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, tổ chức thi đua, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong giai đoạn mới. Trong tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng, Tổng cục tiếp tục hướng nội dung, mục tiêu thi đua vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, việc khó. Tập trung vào nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu, quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng; thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, chất lượng nghiên cứu, chế tạo, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới; nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong các hoạt động của Tổng cục,... xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Để nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của phong trào Thi đua Quyết thắng, cần đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức, biện pháp thi đua tại các cơ quan, đơn vị; khắc phục hiện tượng lối mòn; chú trọng cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu phù hợp với đặc thù đơn vị, có tính khả thi cao. Tiếp tục lồng ghép, gắn kết chặt chẽ nội dung phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước của các địa phương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các ngành và phát huy vai trò tích cực của các tổ chức quần chúng. Đặc biệt, cần gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt giữa phát động thi đua với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng; coi trọng công tác xây dựng điểm, tích cực phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển sâu rộng, đồng đều, vững chắc hơn nữa.

Với ý thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, cùng sự cổ vũ, khích lệ to lớn từ kết quả đạt được trong phong trào Thi đua Quyết thắng những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nên tầm cao mới, thực sự là động lực, biện pháp quan trọng để Tổng cục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần xây dựng, phát triển Công nghiệp quốc phòng Việt Nam ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng NGUYỄN VIẾT XUÂN, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
______________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 407

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa