QPTD -Thứ Hai, 04/06/2018, 08:40 (GMT+7)
Thi đua Quyết thắng - động lực để bộ đội Phòng không - Không quân bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, ngay từ khi thành lập, trong kháng chiến, các đơn vị tiền thân của Quân chủng Phòng không - Không quân1 đã dấy lên phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, mặt trận, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những ngày đầu huấn luyện chuyển loại khí tài, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo chính trị, tư tưởng, khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ học tập, chuyển loại vũ khí, khí tài mới. Đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua: “Công nông làm chủ vũ khí mới”, “Học ngày không đủ, tranh thủ học đêm”, “Vượt nắng, thắng mưa say sưa luyện tập”, hướng vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện, từng bước làm chủ vũ khí, khí tài mới. Điển hình là Bộ đội Tên lửa, chỉ sau một thời gian ngắn (5 tháng) huấn luyện, học tập chuyển loại đã nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật khí tài, làm chủ vũ khí hiện đại, ra quân đánh thắng trận đầu ngày 24-7-1965, bắn rơi tại chỗ 01 máy bay F-4C của Không lực Hoa Kỳ, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng Phòng không - Không quân. Từ đây, nghệ thuật tác chiến phòng không - không quân có bước phát triển nhảy vọt; với cách đánh tập trung nhiều binh chủng: Không quân, Tên lửa, Pháo phòng không, Ra-đa, diệt địch ở mọi độ cao, thời tiết, khắc phục những hạn chế, nhược điểm, hỗ trợ, chi viện, bảo vệ nhau, nâng cao hiệu quả chiến đấu.

Trong chiến đấu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình từng giai đoạn cách mạng, chiến lược, chiến dịch, thậm chí trong từng trận đánh để chỉ đạo các đơn vị, lực lượng, phát động các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực. Theo đó, Bộ đội Pháo cao xạ học tập và noi gương Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân với khẩu hiệu “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”; Bộ đội Ra-đa “vạch nhiễu tìm thù”; Bộ đội Tên lửa và Không quân “Đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể”, v.v. Các đơn vị giáo dục sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, chỉ tiêu các phong trào thi đua cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên; tập trung vào các nội dung “xây dựng giỏi, huấn luyện giỏi, chiến đấu giỏi, tiêu diệt nhiều địch, bảo vệ nhân dân, bảo vệ sản xuất, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ” gắn với “xây dựng chi bộ 4 tốt”, “chi đoàn quyết thắng”. Phong trào thi đua đã thúc giục cán bộ, chiến sĩ Quân chủng ra sức lập công bắn máy bay địch, khích lệ tinh thần chiến đấu của bộ đội. Nhờ đó, Quân chủng đã cùng quân, dân cả nước bắn rơi 4.181 máy bay, riêng Quân chủng bắn rơi 2.422 chiếc. Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không cuối năm 1972, Quân chủng đã bắn rơi 53 trong tổng số 81 máy bay, chiếm 65,43%; trong đó, có 32 máy bay B-52 trên tổng số 34 chiếc, chiếm 94,11% máy bay B-52 bị bắn rơi toàn Chiến dịch, góp phần quyết định làm nên Chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Với thành tích đó, Quân chủng và 04 binh chủng (Tên lửa, Không quân, Ra-đa, Pháo phòng không), cùng nhiều tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong công tác xây dựng Đảng, phong trào Thi đua Quyết thắng đã hướng vào nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Quân chủng yêu cầu công tác tư tưởng, giáo dục chính trị phải làm cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc, nhất trí cao với đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội và Quân chủng; xây dựng tinh thần cách mạng triệt để, không ngừng nâng cao quyết tâm chiến đấu, đoàn kết nhất trí, tự hào, tin tưởng, không sợ hy sinh, gian khổ. Tích cực xây dựng cấp ủy các cấp trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng: đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn; kiện toàn cơ quan chính trị các cấp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tinh, gọn về số lượng, chất lượng cao, đồng bộ về cơ cấu. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; giải quyết tốt chính sách hậu phương Quân đội và bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời của Tổ quốc hiện nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tập trung xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước hết, Quân chủng thực hiện tốt công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội, cùng các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và của Đảng ủy Quân chủng. Để phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, mỗi năm, Quân chủng xác định một chủ đề thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, như: năm 2017: “Hiệu quả, Kỷ cương, An toàn, Quyết thắng”, năm 2018: “Chủ động, Sáng tạo, Hiệu quả, Kỷ cương, An toàn, Quyết thắng” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua yêu nước cùng các cuộc vận động của các cấp, ngành, tổ chức. Cùng với đó, Quân chủng còn tổ chức phát động nhiều đợt thi đua đột kích: “Tuổi trẻ Quân chủng Phòng không - Không quân đoàn kết, xung kích, sáng tạo bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân Quyết thắng”, “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”, v.v.

Triển khai thực hiện các phong trào thi đua: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng đã về các địa phương giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới. Với phong trào “Vì sức khỏe cộng đồng”, Quân chủng tổ chức nhiều buổi hiến máu nhân đạo ở các đơn vị, nhà trường; xây dựng trạm xá quân - dân y kết hợp, khám - chữa bệnh và cấp, phát thuốc cho nhân dân. Với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và chính sách hậu phương Quân đội, Quân chủng vận động quyên góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo” được hàng chục tỷ đồng; xây dựng hàng trăm Nhà Tình nghĩa, tặng hàng nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách; giúp dân phòng, chống bão, lụt, tìm kiếm, cứu nạn; chuyển hàng cứu trợ, cấp cứu người bị nạn nơi đảo xa, v.v. Những việc làm đó đã tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ – Người Chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú” trong lòng nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và giáo dục - đào tạo, Quân chủng phát động nhiều phong trào: “Luyện giỏi, rèn nghiêm, ra quân đánh thắng”, “Cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc”, “Không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không”; “Dạy tốt, học tốt, quản lý và nghiên cứu khoa học tốt”, “Tiến độ nhanh, chất lượng cao, an toàn tuyệt đối”, “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, v.v. Triển khai, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng và chế độ trực từ Sở Chỉ huy Quân chủng đến sở chỉ huy các phân đội. Chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình trên không, trên biển, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, hiệp đồng với các đơn vị bạn bảo vệ các mục tiêu được giao. Tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định địa bàn, khu vực trọng điểm phòng không; điều chỉnh, bố trí lại thế trận phòng không; chỉ đạo công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân, không quân toàn quân; đổi mới phương pháp huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Phòng không, Không quân. Công tác giáo dục - đào tạo ở các nhà trường triển khai đúng chương trình, kế hoạch; học viên sau khi tốt nghiệp về đơn vị công tác đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Nhiều học viên các trường thuộc Quân chủng tham gia thi Olimpic các môn: Cơ học, Toán, Vật lý, lý luận Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,... cấp toàn quân, toàn quốc đều đạt giải cao. Công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy có chuyển biến tiến bộ.

Đối với công tác kỹ thuật, Quân chủng đã kết hợp thi đua với thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; cụ thể hóa thành nhiều phong trào thiết thực, như: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”, “Nhà xe thanh niên”; “Nhà kho kiểu mẫu”, “Ngày công tác kỹ thuật thanh niên tự quản”, v.v. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật của khí tài, máy bay, súng, pháo phòng không đều đạt và vượt chỉ tiêu từ 1,6% - 2%, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, không để mất, hỏng, xuống cấp. Trong nghiên cứu khoa học, Quân chủng đã có hàng trăm đề tài, sáng kiến cải tiến, số hóa, kéo dài niên hạn sử dụng nhiều loại khí tài, trang bị; biên soạn hàng trăm giáo trình, tài liệu phục vụ cho việc khai thác sử dụng vũ khí, khí tài.

Đối với công tác hậu cần, Quân chủng động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với “Một tập trung, ba khâu đột phá” và “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Đơn vị Quân y 5 tốt”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Vườn cây thanh niên”, “Vườn rau thanh niên”, v.v. Đồng thời, duy trì nghiêm quy định, chế độ công tác bảo đảm hậu cần; chủ động khai thác các nguồn của trên với phát huy tinh thần tích cực, chủ động trên các mặt công tác hậu cần. Hiện nay, Quân chủng có trên 90% đơn vị đạt “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Đơn vị Quân y 5 tốt”; trên 95% đơn vị đạt “Đơn vị quản lý tài chính tốt” và xuất hiện nhiều mô hình tăng gia, sản xuất giỏi.

Để phong trào Thi đua Quyết thắng tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, những năm tới, Quân chủng tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và Hội đồng (Tổ) Thi đua - Khen thưởng, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho bộ đội nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, từ đó tự giác, tích cực thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua.

Ba là, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua sát thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, kiên quyết khắc phục những biểu hiện lệch lạc và bệnh thành tích trong thi đua.

Bốn là, thường xuyên làm tốt việc bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và gương “người tốt, việc tốt”; tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để đưa phong trào thi đua phát triển đồng đều, vững chắc.

Năm là, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, lực lượng và các tổ chức trong hoạt động thi đua, gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với cuộc vận động, các phong trào thi đua của các ngành, các cấp, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Thiếu tướng LÂM QUANG ĐẠI, Chính ủy Quân chủng

______________

1 - Trung đoàn pháo cao xạ 367 ra đời ngày 01-4-1953, Ban nghiên cứu Sân bay (C47) ra đời ngày 03-3-1955, Trung đoàn đối không cần vụ (C26) ra đời ngày 21-3-1958 và Trung đoàn Tên lửa 236 ra đời ngày 07-01-1965.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120