QPTD -Thứ Sáu, 18/05/2018, 14:47 (GMT+7)
Hội thảo khoa học “Từ Thi đua ái quốc đến Thi đua Quyết thắng - Lý luận và thực tiễn”

Sáng 18-5, tại Hà Nội, Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp với Cục Tuyên Huấn tổ chức Hội thảo khoa học: “Từ Thi đua ái quốc đến Thi đua Quyết thắng - Lý luận và thực tiễn” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948 − 11-6-2018). Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương; đại diện một số tổng cục, quân khu, quân chủng; đại biểu một số cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị cùng đông đảo các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội thảo

Với 8 ý kiến phát biểu tại hội trường trong tổng số 45 tham luận gửi tới Hội thảo, các nhà khoa học, tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đều thống nhất đánh giá cao vai trò của Thi đua ái quốc nói chung, Thi đua Quyết thắng trong Quân đội nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời khẳng định, Thi đua đã tạo động lực chính trị - tinh thần to lớn, làm nên sức mạnh tổng hợp để vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các tham luận tại Hội thảo còn tập trung làm rõ Thi đua Quyết thắng là nét đặc sắc của Thi đua ái quốc, được tổ chức thực hiện sáng tạo ở tất cả các loại hình đơn vị trong Quân đội; sự gắn kết giữa phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động. Đặc biệt, phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần khắc phục khâu yếu, mặt yếu; xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các tham luận đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của công tác thi đua, khen thưởng nói chung, phong trào Thi đua Quyết thắng trong Quân đội nói riêng. Đồng thời, đề xuất phương hướng, giải pháp và trao đổi kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng đạt hiệu quả thiết thực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin, ảnh: Xuân Trường

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa