QPTD -Thứ Hai, 11/06/2018, 08:25 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh Thi đua Quyết thắng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Trước yêu cầu cấp bách của công cuộc kháng chiến, kiến quốc, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”. Người nhấn mạnh: “… yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”1. Thấm nhuần tư tưởng đó, từ khi ra đời đến nay, Bộ đội Biên phòng đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong quán triệt, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện các mặt công tác biên phòng, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao cho.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã thi đua - chiến đấu và lập nhiều chiến công trên các mặt trận: chống gián điệp, biệt kích, tiễu phỉ, cùng các hoạt động ngầm của bọn phản động trong chiến tranh phá hoại của địch ra miền Bắc; đồng thời, tham gia bảo vệ giới tuyến quân sự tạm thời, cơ động chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng đã phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong tổ chức phong trào thi đua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác thi đua - khen thưởng. Trên cơ sở đó, triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, tính chất hoạt động,… góp phần đưa công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng Biên phòng ngày càng đi vào chiều sâu, sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng:

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn trao tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" cho 5 tập thể có thành tích thi đua năm 2017. Ảnh: bienphong.com.vn

Trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần khơi dậy, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo cho cán bộ, chiến sĩ trong nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Quá trình thực hiện, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng,… và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển, đảo, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, trong đó lực lượng Biên phòng làm nòng cốt. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của Bộ đội Biên phòng đã tập trung hướng vào thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động triển khai kế hoạch, chuyên án đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tình báo, gián điệp, phản động và phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới. Đồng thời, chú trọng đổi mới công tác kiểm tra, kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật Việt Nam, nước bạn, quốc tế và phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng cửa khẩu, địa bàn. Thông qua thực tiễn phong trào Thi đua Quyết thắng, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ và lòng quả cảm của “Bộ đội Cụ Hồ” - hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới thời kỳ mới.

Trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở; giúp dân nhiều mô hình lao động sản xuất có hiệu quả, góp phần thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo. Thông qua các phong trào thi đua, chương trình hành động, như: “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “nâng bước em đến trường”, “tiếp lửa yêu thương”,… đã làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa bộ đội quân hàm xanh với đồng bào các dân tộc thiểu số, mang ánh sáng văn hóa của Đảng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hướng dẫn, giúp đỡ họ xây dựng nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ các hủ tục, v.v. Những việc làm đó đã thẩm thấu, làm chuyển biến về nhận thức và hành động của đồng bào, góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, được thể hiện bằng những tên gọi: “Bộ đội của bản”, “Người con của buôn làng”, “Thầy giáo, Thầy thuốc mang quân hàm xanh”,… đầy thân thương, gần gũi. Ngoài ra, nhiều phong trào thi đua, chương trình hành động của Bộ đội Biên phòng đã hướng vào thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, giao lưu nhân dân với nhiều hình thức, mô hình thiết thực, hiệu quả. Điển hình là mô hình: “Đồn - Đại đội, Xã - Xã, Bản - Bản” cùng nhau xây dựng, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Cùng với đó, phong trào Thi đua Quyết thắng còn là động lực quan trọng trong xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phong trào Thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tích cực học tập, huấn luyện, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ canh, trực, nắm chắc tình hình địa bàn, v.v. Các phong trào thi đua đã đột phá mạnh mẽ vào kiện toàn tổ chức biên chế; huấn luyện - đào tạo; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của từng cơ quan, đơn vị. Điều đáng nói là, phong trào thi đua của Bộ đội Biên phòng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, theo hướng bám sát cơ sở, hướng về cơ sở và gắn kết chặt chẽ với địa bàn đóng quân; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua trong nội bộ cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng với phong trào Thi đua yêu nước từ Trung ương đến địa phương theo phân cấp. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tinh về nghiệp vụ biên phòng, thông về địa bàn hoạt động, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định, phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng đã sản sinh hàng nghìn cá nhân, tập thể tiên tiến, xuất sắc, góp phần tạo tiền đề, động lực quan trọng để lực lượng này không những hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc mà cả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho toàn quân nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng những yêu cầu mới cao hơn, nặng nề hơn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng theo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, tạo động lực mạnh mẽ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong điều kiện mới. Để thực hiện tốt điều đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng cần tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng, phát huy vai trò của hội đồng (ban, tổ) thi đua các cấp trong việc nghiên cứu, hiện thực hóa, phát triển, vận dụng sáng tạo Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch vào công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Đây là yếu tố quyết định chất lượng và sự bền vững của công tác thi đua - khen thưởng, bảo đảm cho phong trào Thi đua Quyết thắng hoạt động đúng hướng và đạt hiệu quả thiết thực.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác thi đua - khen thưởng, cũng như việc thực hiện Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác. Tăng cường giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn để mọi người hiểu rõ: thi đua làm cho mọi tổ chức, cá nhân tiến bộ hơn, nhiệm vụ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm hơn, v.v. Quá trình thực hiện, cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục gương người tốt, việc tốt: “Lấy gương người tốt, việc tốt hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”2.

Ba là, tích cực đổi mới việc tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng Biên phòng. Thực tiễn luôn vận động, phát triển nên phong trào thi đua cũng cần đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, nguyện vọng, tâm lý, tình cảm bộ đội, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của đông đảo quần chúng trong lực lượng Biên phòng và đồng bào khu vực biên giới. Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào, cuộc vận động lớn, như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, v.v.

Bốn là, chủ động, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Thực chất những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng Biên phòng được tiến hành thường xuyên, thông qua thực tiễn đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình mới, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phải được lựa chọn đúng, chăm lo bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng. Giá trị và sức sống của phong trào thi đua chính là góp phần làm cho những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến ngày càng nảy nở, mỗi người tốt, mỗi việc tốt sẽ là cơ sở để các trạm, đội, đồn biên phòng hoàn thành nhiệm vụ.

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng. Thi đua là cơ sở, căn cứ, tiêu chí của khen thưởng; khen thưởng là điều kiện, động lực để thúc đẩy phong trào thi đua. Do vậy, các cơ quan, đơn vị cần kết hợp chặt chẽ giữa hai mặt công tác này. Trong sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, cuộc vận động, các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng; khen thưởng đúng, trúng nhằm khích lệ, động viên, thúc đẩy đơn vị, cá nhân ra sức thi đua. Đồng thời, đấu tranh, triệt tiêu những tư tưởng “ganh đua”, gây mất đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị, tạo môi trường thi đua lành mạnh, thực sự là động lức thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thiếu tướng PHÙNG QUỐC TUẤN, Phó Chính ủy Bộ đội Biên Phòng

_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 407.

2 - Sđd, Tập 15, tr. 672.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa