Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 21/03/2019, 08:40 (GMT+7)
Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng làm theo lời Bác, nâng cao chất lượng đào tạo

Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng đã triển khai chặt chẽ, hiệu quả Chỉ thị này phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện.

Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng được giao nhiệm vụ đào tạo: trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp các ngành kinh tế, kỹ thuật và dạy nghề ngắn hạn; nhân viên chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, thợ bậc cao cho ngành Công nghiệp quốc phòng và toàn quân; liên kết, tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên 12 trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc và đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ đào tạo, huấn luyện và sản xuất quốc phòng; tận dụng khả năng hiện có để tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật và sẵn sàng nhận, hoàn thành các nhiệm vụ khác.

Đội tuyển của Trường (giữa) tham dự Hội thi Olympic các môn khoa học
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân năm 2018

Trước yêu cầu nhiệm vụ được giao, cùng với những thuận lợi là cơ bản, Nhà trường còn gặp không ít khó khăn. Hằng năm, Bộ Quốc phòng giảm dần chỉ tiêu đào tạo dân sự trong các nhà trường Quân đội; chất lượng đầu vào của các đối tượng đào tạo không đồng đều; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên còn thiếu; cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác giáo dục - đào tạo thiếu đồng bộ. Trong khi đó, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các nhà máy trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nói riêng và toàn quân nói chung gặp khó khăn, ảnh hưởng nhiều tới việc giải quyết đầu ra cho học viên của Nhà trường, v.v.

Nhận rõ điều đó, thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt1, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; trong đó, xác định đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực là giải pháp quan trọng hàng đầu. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường không ngừng được nâng cao. Năm 2018, Nhà trường được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen về công tác giáo dục - đào tạo, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Đạt được thành tích trên, trước hết, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Cùng với công tác giáo dục chính trị theo quy định, trong các hoạt động giảng dạy, tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh,… Nhà trường còn tập trung tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề hiện nay, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tuyên truyền sâu đậm về vị thế, uy tín của Nhà trường trong hệ thống các cơ sở đào tạo nghề trong Quân đội và xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng và hoạt động sản xuất của các nhà máy trong Quân đội. Nhờ đó, đã góp phần định hướng nghề nghiệp đúng đắn, xây dựng động cơ, thái độ tích cực, tự giác học tập cho học viên, sinh viên và tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên đề cao ý thức, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, an tâm, gắn bó thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “… không có thầy giáo thì không có giáo dục”2, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Trong thực hiện, Nhà trường từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao. Hằng năm, Nhà trường lựa chọn cán bộ, giáo viên, gửi đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường trong và ngoài Quân đội, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn; ưu tiên lựa chọn cán bộ, giáo viên trẻ, có trình độ, năng lực, tâm huyết với nghề nghiệp để đào tạo sau đại học ở các trường trong và ngoài nước. Nội dung trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghiệp vụ sư phạm, kiến thức thực tế cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; đề cao tính tự học tập, nghiên cứu; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên. Đồng thời, chủ động phát hiện, xin nguồn cán bộ có chất lượng tốt ở các học viện, nhà trường và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân để bổ sung đội ngũ cán bộ, giáo viên theo đúng chuyên ngành đào tạo. Ngoài ra, Nhà trường còn thực hiện có hiệu quả việc tổ chức hội nghị giáo viên, bồi dưỡng kiến thức, hoạt động sư phạm, tham quan, kiến tập,… nhằm củng cố kiến thức thực tế sản xuất tại các nhà máy. Thời gian qua, Nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Anh ngữ SHELTON để bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh và Trung tâm công nghệ cao của Học viện Kỹ thuật quân sự mở lớp Hàn công nghệ cao cho cán bộ, giáo viên. Các khoa, xưởng đã chủ động bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tay nghề thực hành, trình độ công nghệ thông tin, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên mới, v.v. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà trường luôn có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ kiến thức, kỹ năng sư phạm, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý học viên, sinh viên tốt. Hiện nay, gần 96% cán bộ, giáo viên của Trường có trình độ đại học trở lên; trong đó, có gần 50% sau đại học.

Đội tuyển Robocon Nhà trường tham gia Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam năm 2018

Là cơ sở đào tạo nghề, Nhà trường tập trung đột phá đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức dạy - học theo hướng nâng cao năng lực thực hành cho người học, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Làm theo lời Bác: huấn luyện “Cốt thiết thực chu đáo hơn tham nhiều3; đồng thời, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về giáo dục và đào tạo, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nhà trường xác định: phải xuất phát từ người học, lấy người học làm trung tâm. Theo đó, từ năm học 2017 - 2018, Nhà trường áp dụng đào tạo trình độ cao đẳng gồm 06 chương trình; trình độ trung cấp gồm 22 chương trình. Trong thực hiện, Nhà trường tổ chức rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo từ sơ cấp đến cao đẳng, bổ sung các môn học và các nội dung vào môn học theo quy định, phù hợp với thực tế theo hướng tăng đào tạo thực hành; tăng cường liên kết, mở rộng các loại hình và ngành nghề đào tạo, đảm bảo tính liên thông, sát với mục tiêu, yêu cầu phát triển ngành Công nghiệp quốc phòng, Quân đội, xã hội và sự phát triển của khoa học công nghệ. Nhà trường liên kết với một số nhà máy, cơ sở sản xuất trong và ngoài Quân đội để tìm hiểu nhu cầu về nguồn nhân lực; từ đó, xây dựng chương trình đào tạo sát, đúng với nhu cầu của nhà tuyển dụng, ưu tiên đào tạo các ngành nghề chuyên môn kỹ thuật đặc thù cho ngành Công nghiệp quốc phòng, như: Công nghệ kỹ thuật hóa nổ, Công nghệ chế tạo vũ khí, Quang học, Điện tử quân sự, Công nghệ kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa sản xuất, v.v. Trong quá trình đào tạo, Nhà trường luôn tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy - học, bảo đảm sát thực tế, khoa học, hiệu quả, như: liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo trên địa bàn và các nhà máy đào tạo chuyển loại một số nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất quốc phòng; phối hợp với một số trường đại học tổ chức đào tạo liên thông đại học. Trong giảng dạy, giáo viên đã mạnh dạn áp dụng phương pháp dạy học tích cực, giảng dạy tích hợp, sử dụng phương tiện dạy học tiên tiến. Nhà trường còn đưa học viên đến các đơn vị liên kết để thực hành, thực tập, tạo môi trường làm việc thực tế trong thời gian học tại trường; ứng dụng công nghệ thông tin trong thi, kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, v.v. Vì vậy, chất lượng đào tạo của Nhà trường không ngừng nâng lên; hằng năm 100% học viên, sinh viên tốt nghiệp, trong đó có trên 55% khá, giỏi. Qua khảo sát thực tiễn, học viên, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất đều có tay nghề vững, tác phong công nghiệp, được các nhà tuyển dụng lao động đánh giá cao.

Cùng với đó, Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường sư phạm quân sự lành mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò của thiết chế văn hóa ở đơn vị, tăng cường các biện pháp nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật, kỷ luật; chủ động ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào Nhà trường; hạn chế thấp nhất vụ việc vi phạm kỷ luật. Đồng thời, tích cực đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,... góp phần xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự lành mạnh. Không chỉ chăm lo xây dựng đời sống văn hóa - tinh thần, Nhà trường còn chú trọng xây dựng các quy chế trong đầu tư, mua sắm, quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, trang thiết bị,... bảo đảm công khai, dân chủ. Nhà trường kết hợp có hiệu quả giữa đào tạo với sản xuất, dịch vụ, nhằm nâng cao tay nghề cho học viên, sinh viên và góp phần từng bước cải thiện điều kiện giảng dạy, học tập, sinh hoạt để cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên phát huy tinh thần trách nhiệm, yên tâm công tác, học tập. Nhờ có môi trường sư phạm lành mạnh, các cơ quan luôn làm tốt chức năng tham mưu, quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch theo hướng khoa học, hiện đại, thống nhất; phong trào nghiên cứu khoa học, xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo được đẩy mạnh; công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập và tham gia cuộc thi sáng tạo Robocon đạt kết quả cao4.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phấn đấu đến năm 2020 Nhà trường đủ điều kiện để đạt trường chuẩn trong hệ thống các trường cao đẳng.

Trung tá, ThS. LÊ TỐ HỮU, Chính ủy Nhà trường
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 507.
2 - Sđd, Tập 10, tr. 345.
3 - Sđd, Tập 6, tr. 357.
4 - Năm học 2017 - 2018, Nhà trường thành lập 10 đội tham gia cuộc thi “Sáng tạo Rô-bốt Việt Nam năm 2017, 2018”, năm 2017 có 02 đội vào vòng chung kết toàn quốc.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:54 - 18/02/2020

HCMSJC44.33044.630
Hà NộiSJC44.33044.650
Đà NẵngSJC44.33044.650

Thời tiết