Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 20/06/2019, 08:33 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân làm theo huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tạp chí Quốc phòng toàn dân (tiền thân là Quân sự Tập san) là một trong số ít cơ quan báo chí trong làng báo chí cách mạng Việt Nam có vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp viết thư căn dặn, huấn thị.

Tạp chí Quốc phòng toàn dân Kỷ niệm 70 năm ra số đầu tiên và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Để đáp ứng sự phát triển của cách mạng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ 3 (tháng 6-1947) đã ra quyết nghị “..sẽ ra một tờ Quân chính học san do Bộ Tổng Chỉ huy chủ trì…” làm diễn đàn để bộ đội, nhất là các cấp chỉ huy học tập, nghiên cứu bồi dưỡng lý luận quân sự, chính trị, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chiến đấu. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng Chỉ huy, tờ Quân sự Tập san nhanh chóng được thành lập. Tháng 4-1948, Quân sự Tập san ra số đầu tiên và vinh dự nhận được Thư huấn thị của Người. “THƯ GỬI QUÂN SỰ TẬP SAN”1 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đăng trang trọng trong số đầu tiên của Tạp chí, xuất bản vào ngày 18-4-1948. Trong Thư, Người đã căn dặn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Quân sự Tập san nhiều điều; trong đó, dành tới một nửa dung lượng để nhắc nhở gắn lý luận với thực tiễn: “Nghiên cứu mà không thực hành là nghiên cứu suông. Thực hành mà không nghiên cứu thì thường hay bị mù quáng. Vậy cần phải nghiên cứu kinh nghiệm cũ để giúp cho thực hành mới, lại đem thực hành mới để phát triển kinh nghiệm cũ, làm cho nó đầy đủ, dồi dào thêm”.

Có thể khẳng định, vấn đề thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một phần rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải chú ý thực hiện nhằm khắc phục các căn bệnh kinh nghiệm, giáo điều. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng giải thích: “Lý luận là đem thực tế trong lịch sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc tranh đấu, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận. Rồi lại đem nó chứng minh với thực tế”2. Vì vậy, lời huấn thị của Người được lãnh đạo Quân sự Tập san nghiên cứu, quán triệt và thực hiện ngay từ cấu trúc các chuyên mục, bảo đảm tương đối hài hòa giữa lý luận và thực tiễn. Ở mục bình luận, tính lý luận cao khi đăng những bài bình luận về chiến lược, chiến thuật giúp cho người đọc hiểu biết đường lối quân sự, đặc điểm và những vấn đề quan hệ đến chiến trường Việt Nam. Mục tham khảo, có sự đan xen giữa lý luận và thực tiễn, gồm các bài viết kinh nghiệm quân sự trên chiến trường thế giới, những vấn đề chuyên môn về: tình báo, pháo binh, công binh, vũ khí,... để độc giả tham khảo, áp dụng vào thực tiễn. Mục kinh nghiệm, bao gồm những bài viết mang tính thực tiễn của cuộc kháng chiến, phản ánh những kinh nghiệm cả thành công và chưa thành công tại các trận đánh Pháp để tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng vũ trang. Mục tin tức, phản ánh về thực tế huấn luyện của dân quân, bộ đội toàn quốc, chiến sự trên các mặt trận và cả những việc thưởng phạt trong quân đội,... giúp cho cán bộ có cái nhìn tổng thể về tình hình quân đội ta.

Để bảo đảm cho Quân sự Tập san vừa có các bài viết lý luận, vừa có bài viết về thực tiễn, ngay từ những ngày đầu cán bộ biên tập đã chủ động xây dựng kế hoạch đặt bài lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đội; đồng thời, tham mưu cho Bộ Tổng Chỉ huy và Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu cán bộ các đơn vị đang trực tiếp huấn luyện, chiến đấu viết bài gửi về. Nhờ đó, Quân sự Tập san đã phát huy được tác dụng rất lớn trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp. Nhằm mở rộng đối tượng bạn đọc và giúp cho cán bộ nâng cao trình độ lý luận cả về quân sự, chính trị, sau 6 số xuất bản, Bộ Quốc phòng ra quyết định đổi tên Quân sự Tập san thành Quân chính Tập san (tháng 10-1948). Ban Biên tập còn tham mưu để Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam viết thư gửi các cấp chỉ huy trong Quân đội (đăng trên Tập san số 7, tháng 12-1948), yêu cầu phải thường xuyên đọc, tổ chức học tập, thảo luận và viết bài cho Tập san. Qua đó, vừa giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ vừa giúp Tòa soạn kịp thời sửa chữa, đổi mới cho phù hợp với thực tiễn. Sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn của Tập san còn được thực hiện bởi các biên tập viên là những người có trình độ lý luận, lại thường xuyên đến công tác tại các đơn vị nắm tình hình và nhận bài. Chính vì thế, sau khi Chiến dịch Tây Bắc (Thu - Đông 1952) thắng lợi, trước yêu cầu phải nâng cao trình độ kỹ thuật và chiến thuật cho bộ đội, tháng 02-1953, Quân chính Tập san ngừng xuất bản để đội ngũ cán bộ, biên tập viên chuyển về Cục Quân huấn làm nhiệm vụ viết tài liệu công kiên chiến.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tên gọi là Tạp chí Quân đội nhân dân, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên vẫn kế thừa được tinh thần ham học hỏi, xông pha vào nơi khó khăn để có được những bài viết mang tính lý luận sâu sắc và thực tiễn nóng hổi. Tòa soạn đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo về cách đánh giặc Mỹ và mở thêm chuyên mục Nghiên cứu trao đổi ý kiến về học thuật quân sự với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội; qua đó, phát hiện và mở rộng việc nghiên cứu trao đổi ý kiến, giải quyết kịp thời các vấn đề mới do thực tiễn đặt ra, cũng như kiểm chứng lại những vấn đề lý luận, từ đó thúc đẩy học thuật quân sự nói chung, chiến thuật nói riêng phát triển. Trong đó, cuộc trao đổi ý kiến về tư tưởng chiến thuật của Quân đội ta diễn ra từ ngày 30-5 đến 03-6-1964 do Tòa soạn phối hợp với Cục Nghiên cứu Điều lệnh và Khoa học quân sự tổ chức, có sự tham gia của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên giáp, Phó Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, đồng chí Lê Trọng Tấn và nhiều tướng lĩnh ở các tổng cục, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường trong Quân đội. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tòa soạn chủ động đề nghị đồng chí Trường Chinh viết bài: “Hồ Chủ tịch và những vấn đề quân sự của cách mạng Việt Nam”, mở ra hướng nghiên cứu tư tưởng quân sự của Bác cho cán bộ các cấp, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội. Đặc biệt, tháng 3-1967, đồng chí Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn triệu tập Ban biên tập Tạp chí và một số trưởng phòng biên tập đến để Đồng chí trực tiếp bồi dưỡng về đường lối quân sự của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khi ta mở các chiến dịch, Ban Biên tập còn đề xuất với Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị cử cán bộ Tạp chí tham gia, như: đồng chí Phạm Quang Cận là phái viên bên cạnh Tư lệnh Chiến dịch Lê Trọng Tấn và Chính ủy Chiến dịch Lê Quang Đạo trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào; đồng chí Hoàng Dũng làm phái viên theo dõi chiến sự trong Cuộc tiến công chiến lược ở chiến trường Trị - Thiên bên cạnh Tư lệnh Chiến dịch Lê Trọng Tấn; đồng chí Nguyễn Văn Đức làm phái viên cho đồng chí Đặng Tính, Chính ủy tuyến vận tải chiến lược 559, v.v. Điều đó cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí luôn thực hiện lời Bác dạy “Học để mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn”3.

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ của Tạp chí cũng có bước phát triển, năm 1988, Đảng ủy Quân sự Trung ương ra quyết định đổi tên Tạp chí Quân đội nhân dân thành Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Với tên mới, đối tượng phục vụ, nội dung và cộng tác viên Tạp chí được mở rộng, Tạp chí lại càng tuân thủ nghiêm lời Bác, bởi: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”4. Cùng với tăng cường đặt bài các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, Tạp chí còn tổ chức nhiều hội thảo, như: Các chính sách đối với nhiệm vụ xây dựng quốc phòng, xây dựng Quân đội; Thế trận chiến tranh nhân dân và Một số vấn đề lý luận khoa học quân sự bảo vệ Tổ quốc, v.v. Đồng thời, mở chuyên mục mới: Đổi mới tư duy lý luận - thông tin tư liệu; Trao đổi kinh nghiệm về công tác đảng, công tác chính trị; Lý luận quân sự Việt Nam và đường lối quân sự của Đảng, v.v. Trước mỗi kỳ đại hội Đảng, Tạp chí đều mở chuyên mục: Nghiên cứu và góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội để tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí cùng nghiên cứu, trao đổi ý kiến với độc giả, cộng tác viên đóng góp những ý kiến tâm huyết cho Đảng; nâng cao hiểu biết lý luận và thực tiễn đang diễn ra rất sôi động trong thời kỳ mở cửa, hội nhập. Các chuyên mục chính của Tạp chí thường xuyên được đổi mới phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ nhưng vẫn bảo đảm sự gắn kết giữa lý luận với thực tiễn; đặc biệt, Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước đây chung với chuyên mục Quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng được tách ra thành chuyên mục riêng từ năm 2010. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tạp chí nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục nhấn mạnh: “các bài viết phải nâng cao tính lý luận, tính tổng kết, tính chỉ đạo. Tập trung đột phá vào nâng cao tính lý luận và phương pháp thể hiện bài viết”.

Thực hiện lời Bác “viết một cách phổ thông, dễ hiểu, giản đơn mà rõ ràng”, đội ngũ phóng viên, biên tập viên Tạp chí hạn chế sử dụng những từ ngữ ít xuất hiện trên các báo trong nước, mặc dù đối tượng bạn đọc Tạp chí là cán bộ chỉ huy các cấp trong Quân đội và sau này thêm cán bộ trong hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị, xã hội. Khi dùng tên riêng của người nước ngoài, Tạp chí đều ghi phiên âm kèm theo trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc nếu đã viết chữ phiên âm thì kèm theo từ gốc. Trong mỗi câu đều có đủ chủ ngữ, vị ngữ; thường sử dụng những câu ngắn; hạn chế đến mức thấp nhất câu vô chủ. Bài viết phải qua nhiều khâu sửa; mỗi khâu sẽ rà soát phát hiện những từ ngữ khó hiểu, những câu phức tạp để uốn nắn, sửa chữa. Ban Biên tập còn khống chế số lượng trang của mỗi bài viết cũng là một biện pháp hiệu quả buộc người viết và người sửa phải chắt lọc ngôn ngữ, cách trình bày để bài ngắn gọn. Mỗi năm Tòa soạn tổ chức từ 3 đến 4 cuộc tọa đàm, trao đổi với bạn đọc, cộng tác viên tại các đơn vị trong toàn quân. Đó là “kênh thông tin” tốt nhất để Tạp chí thu nhận ý kiến phản hồi từ các đối tượng bạn đọc, làm cơ sở rút kinh nghiệm. Bên cạnh việc cử phóng viên đi dự các lớp bồi dưỡng do Hội Nhà báo tổ chức, Tòa soạn còn mời các cộng tác viên mạn đàm ngay tại cơ quan cũng là biện pháp vừa nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, vừa thống nhất cách trình bày, sử dụng ngôn ngữ sao cho dễ hiểu, phổ thông nhất. Hằng tháng, sau khi phát hành, các phòng biên tập đều tổ chức rút kinh nghiệm, phân tích những bài hay và khiếm khuyết hoặc những từ ngữ, câu cú cần chỉnh sửa, v.v.

Là quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ của Tòa soạn qua các thời kỳ đều khắc ghi lời Bác “phải nghiên cứu, học tập, luôn luôn cầu tiến bộ” để “trở nên người quân nhân mới, xứng đáng với cái vinh hạnh đứng trong quân đội nước Việt Nam...”. Vì vậy, cùng với chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, Đảng ủy, Ban Biên Tập Tạp chí thời kỳ nào cũng đều rất quan tâm nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý chí quyết tâm cho cán bộ, phóng viên, nhân viên, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những năm gần đây, Tòa soạn duy trì nghiêm nền nếp chế độ học tập chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hành bắn đạn thật, luyện tập các phương án phòng, chống, cháy nổ và tham gia các hội thi do Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức; qua kiểm tra đều đạt khá, giỏi. Hiện nay, toàn Tòa soạn Tạp chí tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với thực hiện “5 tiêu chí về phẩm chất đạo đức của người cán bộ, phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân”; qua đó, khơi dậy ý thức trách nhiệm của cán bộ, phóng viên, nhân viên, chiến sĩ trong việc phát huy truyền thống vẻ vang của người quân nhân cách mạng, nhà báo chiến sĩ, xứng đáng là Cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; sự tin yêu của bạn đọc trong và ngoài Quân đội.

Đại tá NGUYỄN CÔNG TÂM

_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 273.

2 - Sđd, tr. 511.

3 - Sđd, Tập 11, tr. 611.

4 - Sđd, Tập 10, tr. 377.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:10 - 06/04/2020

HCMSJC47.10048.100
Hà NộiSJC47.10048.120
Đà NẵngSJC47.10048.120

Thời tiết