Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 03/06/2019, 09:15 (GMT+7)
Ngành Hậu cần Hải quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở ngành Hậu cần Hải quân đang đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Qua đó, góp phần bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ của Quân chủng.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả cao, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức và cá nhân rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc. Đồng thời, xây dựng các mô hình điểm, tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, khâu đột phá; coi đây là nội dung trọng tâm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện của tổ chức đảng, chỉ huy và quần chúng. Trên cơ sở đó, cơ quan hậu cần các cấp trong Quân chủng thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị đề ra nhiều biện pháp tích cực để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên và chiến sĩ.

Đại tá Đào Ngọc Quỳ kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện của Ngành

Hằng năm, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung các tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng bản cam kết đăng ký nội dung phấn đấu học tập và làm theo Bác, xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện cụ thể. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, học tập các chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05. Nội dung đi sâu vào tư tưởng, đạo đức, phong cách, những việc làm của Bác theo từng chuyên đề, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Quân chủng, của Cục và đơn vị, nhất là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đặc thù trong công tác bảo đảm hậu cần cho các đơn vị, lực lượng hoạt động trên biển, đảo. Trong thực hiện, các cơ quan, đơn vị luôn tích cực đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp; tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng, đơn vị. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, với những việc làm thiết thực trong công tác, học tập hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác, trách nhiệm với công việc của cán bộ, chiến sĩ, v.v. Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi người; cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Thực hiện lời Bác dạy: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận: cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận, điều đó rất rõ ràng dễ hiểu”1, ngành Hậu cần Hải quân luôn bảo đảm tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và ở Trường Sa, nhà giàn DK1. Do đặc điểm Quân chủng Hải quân đóng quân trải rộng trên các vùng biển, đảo, nhiều lực lượng, Cục chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án bảo đảm hậu cần trong các tình huống và cho tàu xuất phát nhanh, trong thời gian ngắn nhất. Tăng cường công tác luyện tập, nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần trên biển cũng như tại các đơn vị, trong điều kiện thời tiết phức tạp, bảo đảm cho nhiều tàu trong cùng một lúc. Triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm hậu cần, nhất là cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, diễn tập, tìm kiếm cứu nạn; không để bị động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đặc biệt, để bảo đảm hậu cần cho Trường Sa, nhà giàn DK1, Cục đã chỉ đạo tăng cơ cấu thực phẩm tươi, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội; triển khai hiệu quả công tác tăng gia, chăn nuôi phù hợp với từng đảo, nhà giàn; tổ chức lắp đặt hệ thống trồng rau kỹ thuật mới cho các đảo bước đầu đạt hiệu quả tốt. Nhờ đó, trình độ tổ chức, chỉ huy điều hành, hiệp đồng với các lực lượng và khả năng bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên.

Thấm nhuần lời Bác: “Các cơ quan trong quân đội phải cố sức trồng trọt chăn nuôi để tự túc phần nào, để giảm bớt gánh nặng của nhân dân”2, ngành Hậu cần Quân chủng Hải quân đã phát huy ý thức tự lực tự cường, bảo đảm tốt công tác hậu cần cho cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Toàn Ngành luôn duy trì đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần theo hướng tập trung, chính quy. Trọng tâm là quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở quân y cho phù hợp; nâng cao năng lực công tác bảo đảm xăng dầu và tiếp phẩm tập trung ở các đơn vị; thường xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn, bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Ngành Quân nhu đột phá thực hiện “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, duy trì và phát huy hiệu quả các trạm chế biến, tiếp phẩm tập trung, quản lý giá cả, cung cấp thực phẩm tươi sống, bảo đảm chất lượng và đa dạng. Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới phương thức phục vụ, coi trọng xây dựng thực đơn đi biển gọn, nhẹ, đủ nhiệt lượng, dinh dưỡng cho bộ đội tàu mặt nước, tàu ngầm, tăng thực phẩm chế biến sẵn; tích cực triển khai công tác tăng gia sản xuất để tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, đưa vào cải thiện bữa ăn hằng ngày cho bộ đội. Ngành Quân y tích cực triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở quân y Hải quân giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”; đẩy mạnh thực hiện “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, nâng cao chất lượng công tác cấp cứu, thu dung và điều trị, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, nhất là ở Trường Sa, nhà giàn DK1. Thường xuyên nắm chắc tình hình dịch bệnh trên các địa bàn đóng quân, làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động tiến hành các biện pháp phòng, chống, không để dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm xảy ra; vì vậy, quân số khỏe trong toàn Quân chủng luôn đạt trên 98%. Ngành Xăng dầu đột phá quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động tạo nguồn khai thác xăng dầu, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, đối ngoại quân sự. Các đơn vị thường xuyên luyện tập sử dụng thành thạo các trang bị, phương tiện, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ, nhất là sử dụng các trang bị, phương tiện mới3. Ngành Doanh trại tập trung xây dựng doanh trại theo hướng chính quy, cơ bản, lâu dài; đẩy mạnh thực hiện “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ các công trình; rà soát nhu cầu xây dựng cơ bản nguồn ngân sách quốc phòng; tăng cường quản lý nhà công vụ, sử dụng hiệu quả, tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác. Đẩy mạnh xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh - sạch - đẹp, phát động cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn Quân chủng tích cực tham gia trồng cây xanh các loại, nhất là các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa4. Ngành Vận tải bảo đảm duy trì kế hoạch vận chuyển đúng, đủ, an toàn, kịp thời cả về người, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn Quân chủng.

Quán triệt sâu sắc lời Bác: “Các chú phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải, phải đi thẳng đến chiến sĩ”5, Đảng ủy, chỉ huy Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, xây dựng Ngành vững mạnh, bảo đảm tham mưu đúng, trúng, hiệu quả. Theo đó, Cục luôn tăng cường công tác quản lý chặt chẽ tình hình mọi mặt, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác; nâng cao chất lượng công tác thống kê, gắn với quản lý cơ sở vật chất, kinh phí hậu cần. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, khắc phục những mặt còn tồn tại trong các khâu quản lý cơ sở vật chất, kinh phí hậu cần; thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, dân chủ trong quản lý và sử dụng; tăng cường phân cấp tự khai thác cho đơn vị cơ sở. Triển khai các biện pháp quản lý, sử dụng bảo đảm tiết kiệm xăng dầu, điện nước, xây dựng cơ bản, ngân sách hậu cần, không để xảy ra lãng phí, thâm hụt, thất thoát. Đồng thời, tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng tại chức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên; tổ chức các hội thi, như: thi bệnh xá, đội điều trị cấp vùng, trung đoàn, lữ đoàn; thi doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp; thi sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện, trang thiết bị và giải pháp thực hiện công tác hậu cần; tham gia thi trưởng ban quân nhu cấp vùng, trung đoàn, lữ đoàn toàn quân6, v.v. Đẩy mạnh xây dựng chính quy và cải cách hành chính trong công tác hậu cần; duy trì có nền nếp và đi vào chiều sâu Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá ĐÀO NGỌC QUỲ, Chính ủy Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân

_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 179.

2 - Sđd, Tập 7, tr. 431.

3 - Năm 2018, toàn Quân chủng thu lãi từ tăng gia sản xuất và dịch vụ hậu cần đạt 37,81 tỷ đồng; việc tiết kiệm xăng dầu chuyển biến tốt, riêng ở cơ quan Quân chủng giảm được 300m3 so với năm 2017.

4 - Năm 2018, nghiệm thu đưa vào sử dụng 12 dự án, với tổng diện tích 112.651m2, loại khỏi biên chế và xử lý 27.034m2 nhà cấp 4; toàn Quân chủng trồng được 28.603 cây xanh các loại, trong đó riêng các đảo nổi trên quần đảo Trường Sa trồng được 12.165 cây, gấp gần 5 lần so với năm 2017.

5 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 433.

6 - Toàn Quân chủng có 63 sáng kiến về công tác hậu cần; trong đó, 09 sáng kiến cải tiến mô hình huấn luyện hậu cần, 45 sáng kiến cải tiến trang thiết bị hậu cần và 09 giải pháp thực hiện công tác hậu cần.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:08 - 19/02/2020

HCMSJC44.58044.930
Hà NộiSJC44.58044.950
Đà NẵngSJC44.58044.950

Thời tiết