QPTD -Thứ Năm, 16/08/2018, 09:52 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh công tác hậu cần theo lời Bác Hồ dạy

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Qua đó, làm phong phú, sâu sắc hơn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thiết thực nâng cao chất lượng công tác hậu cần.

Nhận thức rõ vai trò của công tác hậu cần đối với việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quan trọng này. Trong đó, trọng tâm hướng vào thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và xác định đây là nội dung quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của lực lượng vũ trang Tỉnh.

Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận,… Nhưng để làm cho đúng thì phải có một chính sách rõ rệt, một tư tưởng thấu suốt1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hậu cần, nhất là trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành và cán bộ, chiến sĩ đối với công tác hậu cần quân sự địa phương. Qua đó, động viên đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, huy động sự vào cuộc, quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi công tác này. Từ kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” những năm trước đây, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã bám sát hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cụ thể hoá mục tiêu “Một tập trung - Ba khâu đột phá” và “Năm tốt”2 trong công tác hậu cần thành chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Tỉnh, đặc điểm địa bàn. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của ngành Hậu cần, trực tiếp là Phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Để việc “làm theo” tư tưởng, lời Bác dạy đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị, cơ quan quân sự các cấp gắn kết chặt chẽ phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 1021-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo, phong trào Thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở; trong đó, chú trọng tập trung làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu trong công tác hậu cần, v.v.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thực túc thì binh cường. Anh em bên cung cấp phải có quyết tâm để có đủ lương thực, vũ khí cho bộ đội”3. Thấm nhuần sâu sắc lời huấn thị đó của Bác, lực lượng vũ trang Tỉnh đã bám sát yêu cầu thực tiễn, chủ động đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, biện pháp, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Trong đó, tập trung nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần cho cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đẩy mạnh tăng gia sản xuất tạo nguồn; nâng cao đời sống, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ; quy hoạch, xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ, v.v. Quán triệt quan điểm “Phải thấy trước, lo trước”4 của Bác, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh và các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng hậu cần nhân dân rộng khắp, xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ vững mạnh, nhất là trên các địa bàn trọng điểm và huyện đảo Côn Đảo. Từ tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự, công tác hậu cần quân sự địa phương đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Theo đó, Tỉnh đã thành lập và duy trì nền nếp hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ; quy hoạch, lập Đề án xây dựng căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương cấp tỉnh; chỉ đạo 08 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành đề án quy hoạch, xây dựng căn cứ hậu cần khu vực phòng thủ và triển khai đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu, bước đầu đạt kết quả tích cực. Các đơn vị lực lượng vũ trang Tỉnh chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu, nhất là bảo đảm cho tác chiến phòng thủ biển, đảo và dự kiến phương án bảo đảm cho các tình huống đột xuất, ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, chủ trì tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch động viên cho quốc phòng; hướng dẫn các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, khả năng kinh tế của Tỉnh. Bằng các biện pháp đồng bộ, những năm qua, tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ Tỉnh được tăng cường một bước; bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, không để bị động, bất ngờ, nhất là ưu tiên cho lực lượng làm nhiệm vụ trên huyện đảo tiền tiêu Côn Đảo.

Thi đua làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức mẫu mực của Bác Hồ, lực lượng vũ trang Tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hiện “Ba khâu đột phá” và “Năm tốt”, tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện trong công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, thực hiện tốt mục tiêu “Nâng cao chất lượng xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp, kết hợp xây dựng các công trình với văn, thể, mỹ; mở rộng tăng gia sản xuất, phấn đấu cho bộ đội ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm, uống sạch” theo Chỉ thị 158/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Quân khu. Trong điều kiện yêu cầu bảo đảm hậu cần đòi hỏi cao; giá các mặt hàng thiết yếu thường xuyên biến động tăng, nguồn cung không ổn định; thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp,… Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo giữ ổn định đời sống và cải thiện điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho bộ đội bằng nhiều biện pháp phù hợp. Tích cực đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần; thực hiện phân cấp hợp lý kết hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện cho đơn vị chủ động trong khai thác, bảo đảm; đồng thời, có nhiều biện pháp quan tâm thích đáng đến mọi mặt sinh hoạt của lực lượng vũ trang địa phương5. Quán triệt lời Bác dặn: “Các cơ quan trong Quân đội phải cố sức trồng trọt chăn nuôi để tự túc phần nào,...”6, lực lượng vũ trang Tỉnh đã đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất và đạt được những kết quả quan trọng. Bộ Chỉ huy Quân sự đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt và tích cực triển khai thực hiện Đề án tăng gia sản xuất của lực lượng vũ trang Tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, với số vốn đầu tư 24 tỷ đồng. Các đơn vị đã phát huy nội lực và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Tỉnh, tổ chức quy hoạch tăng gia sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiều mô hình tăng gia sản xuất được xây dựng và phát huy hiệu quả, như: mô hình liên kết tăng gia sản xuất tập trung của Tỉnh; tăng gia sản xuất cấp đại đội ở Côn Đảo; tăng gia rau xanh gắn với xây dựng các ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, v.v. Điểm nổi bật là, Tỉnh đã kết hợp chặt chẽ giữa tăng gia sản xuất với quản lý, bảo vệ đất quốc phòng, bảo vệ môi trường, xây dựng đơn vị “xanh, sạch, đẹp”; coi trọng đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm7. Hiện nay, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tự túc được 100% nhu cầu rau xanh; 80% - 85% nhu cầu thịt; 35% - 40% nhu cầu cá; tổng giá trị thu từ tăng gia sản xuất, dịch vụ đạt 07 - 08 tỷ đồng/năm. Qua đó, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ ổn định, vững chắc, góp phần cải thiện rõ nét đời sống cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng làm nhiệm vụ ở Côn Đảo.

Khánh thành nhà ở xã hội cho cán bộ, nhân viên lực lượng vũ trang Tỉnh

Đối với công tác quân y, lực lượng vũ trang Tỉnh hướng vào đẩy mạnh phong trào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” gắn với thực hiện chương trình quân - dân y kết hợp. Lực lượng quân y các cấp luôn chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì, giữ vững tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt trên 99%. Đồng thời, tích cực phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự; khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần tăng cường mối đoàn kết quân - dân, tô thắm thêm truyền thống, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Thông qua thi đua làm theo lời Bác dạy, lực lượng vũ trang Tỉnh còn đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác doanh trại, xăng dầu, vận tải và trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phong trào “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” có sự phát triển cả về bề rộng, chiều sâu; lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến các cơ quan, ban, ngành trong Tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự đã chủ động tham mưu, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, nhất là nguồn ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống doanh trại, kho tàng, nhà ở công vụ; tham mưu cho các địa phương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của ban chỉ huy quân sự cấp xã. Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy nội lực để củng cố doanh trại, cải tạo cảnh quan môi trường, góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo của các cơ quan, đơn vị. Đến nay, hầu hết các đơn vị đều có hệ thống doanh trại khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quy. Tỉnh là một trong những địa phương đi đầu của Quân khu trong việc bảo đảm 100% ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn có trụ sở làm việc, nhà ăn, ngủ nghỉ cho lực lượng dân quân thường trực, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, v.v.

Phát huy kết quả đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo động lực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá THÁI VĂN ĐIỀN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 179.

2 - Năm tốt: 1. Tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ tốt; 2. Nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội và tăng gia sản xuất tốt; 3. Chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; 4. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các mô hình hậu cần tốt; 5. Xây dựng chính quy, cải cách hành chính tốt.

3 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 482.

4 - Sđd, tr.180.

5 - Tỉnh duy trì thường xuyên bếp ăn tập trung cho lực lượng dân quân thường trực của 100% xã, phường, thị trấn, với mức ăn thêm 3.000đ/người/ngày.

6 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 431.

7 - Lực lượng vũ trang Tỉnh đã xây dựng hơn 5.000m2 nhà lưới, sử dụng công nghệ tưới tự động để trồng rau sạch. Tổ chức trồng, chăm sóc hơn 300ha cây cao su.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:49 - 30/09/2020

HCMSJC55.15055.650
Hà NộiSJC55.15055.670
Đà NẵngSJC55.15055.670

Thời tiết