Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 17/09/2015, 07:51 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tự hào được làm nhiệm vụ trên quê hương Bác Hồ, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn ra sức học tập và nguyện làm theo lời Bác dạy để xứng đáng với truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” mà biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dày công vun đắp trong suốt 70 năm qua.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành  Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh: qdnd.vn)

Nhận thức rõ ý nghĩa, giá trị to lớn của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu. Đáng chú ý là, việc thực hiện Chỉ thị 03 đã được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, nên tạo động lực to lớn để xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, xứng đáng với truyền thống cách mạng trên quê hương Bác Hồ.

Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Quân khu, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra; tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác đã thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi người, trở thành động lực to lớn thúc đẩy họ vượt qua khó khăn, thách thức, hiểm nguy để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đến nay, tuyệt đại cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; tích cực, chủ động trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đ­ược giao. Qua thực tiễn công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp dân phòng, chống thiên tai,... đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu về tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì dân, vì nước theo tấm gương Bác Hồ. Đó là hình ảnh của Trung tá Nguyễn Tuấn Ngãi, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã anh dũng ngã xuống để cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; Đại úy Lưu Tiến Sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Thiếu úy chuyên nghiệp Phùng Thế Hanh, Sư đoàn 968 không sợ hiểm nguy, lao xuống dòng nước xiết cứu người dân; Trung sĩ Chu Tự Hoàng, Lữ đoàn 414 mưu trí, dũng cảm trong chữa cháy rừng; Đại tá, Thầy thuốc ưu tú Lê Văn Lệ, Chủ nhiệm Khoa A7 và Thượng úy chuyên nghiệp Doãn Anh Hùng, điều dưỡng viên Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần) nêu gương sáng về tinh thần “Lương y như từ mẫu”; Thiếu tá chuyên nghiệp Võ Thị Xuân, Cục Chính trị Quân khu là vợ liệt sĩ, bằng nghị lực vượt khó vươn lên, giỏi việc cơ quan, đảm việc nhà, khắc phục khó khăn trong cuộc sống và nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu khác.

Sở dĩ có được kết quả trên, là do cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát thực; bộ phận giúp việc và cơ quan chính trị các cấp đã phát huy tốt chức năng trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đảng ủy Quân khu đã xây dựng kế hoạch toàn khóa 2011 - 2015 và kế hoạch năm gắn với chủ đề từng năm để cụ thể hóa các nội dung nêu trong chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về thực hiện Chỉ thị 03. Cục Chính trị ban hành các hướng dẫn, quy định, quy chế và thường xuyên bám sát cơ sở kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện. Cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của trên cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; xác định tiêu chí đạo đức cho từng đối tượng; tập trung chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề về tư tưởng, kỷ luật liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và phổ biến giá trị đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, động viên sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng; gắn tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn và tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và của cơ quan, đơn vị. Với tinh thần “tự soi, tự sửa” trong mỗi cán bộ, đảng viên đã làm phong phú thêm nội dung, biện pháp làm theo tấm gương đạo đức của Bác và định hướng để các đảng viên tự giác học tập, làm theo. Trong đó, đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị, để tập trung khắc phục, góp phần làm chuyển biến tình hình mọi mặt của đơn vị.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức chung theo tinh thần Chỉ thị 03, hằng năm, căn cứ vào tình hình cụ thể, cấp ủy các cấp bổ sung tiêu chí chuẩn mực đạo đức mới phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, làm theo. Từ đó, các đơn vị cụ thể hóa thành các phong trào hoạt động cụ thể, như: “Nói thật nhiều lời hay, làm thật nhiều việc tốt”, “Ba bám, ba rèn, hai khắc phục” của Lữ đoàn 283; “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt” của Lữ đoàn 414; “Hũ gạo tiết kiệm”, “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”, “Quỹ khuyến học, khuyến tài”  của Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa có “Quỹ tình nghĩa đồng đội”, “Hạt giống vàng”, “Bắt đầu từ việc nhỏ”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình có phong trào “Ba nhất, ba không”. Lữ đoàn 16 có “Ba cần, hai tận dụng”. Lữ đoàn 414 có mô hình “Ba xây, hai chống, một giữ vững” và mô hình “Năm mẫu mực, năm nâng cao”, “Giúp nhau vượt khó” của Lữ đoàn 80, v.v. Các phong trào, mô hình đó được phát động và thực hiện nghiêm túc, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác, phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và trong rèn luyện.

Một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao là phát huy trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, bộ phận giúp việc, cơ quan chính trị các cấp đã có nhiều biện pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm nêu g­ương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt của các cơ quan, đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp đã tích cực, tự giác, gương mẫu phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chí đạo đức đã được xác định; thực hiện nói đi đôi với làm, “xây” đi đôi với “chống”; hướng trọng tâm vào việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, sâu sát quần chúng, cấp dưới; giải quyết hài hòa các mối quan hệ; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở; quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp của Quân khu luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, khiêm tốn, cầu thị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và có những chuyển biến tích cực trong chấp hành kỷ luật, tư cách người cán bộ, đảng viên, được tập thể ghi nhận, tôn vinh.

Phát huy vai trò xung kích, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức quần chúng được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị hết sức quan tâm. Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên đã được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, như: “Tuổi trẻ Sư đoàn học tập và làm theo lời Bác” ở Sư đoàn 968; “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” ở Sư đoàn 324; “Công trình thanh niên làm theo Bác” ở Lữ đoàn 16; viết nhật ký “Đoàn viên làm theo Bác”, kể chuyện “Việc làm tốt”, “Thông báo gương điển hình” ở Lữ đoàn 414; “Tuổi trẻ xung kích xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, giao lưu “Người tốt việc tốt” ở Lữ đoàn 283; “Thắp nến tri ân”, “Mộ anh hoa nở” ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị; “Chi đoàn làm theo lời Bác, “Tuổi trẻ Nghệ An với biển, đảo quê hương” ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Công đoàn Cục Kỹ thuật; xây dựng tủ sách “Làm theo lời Bác” của Hội phụ nữ Lữ đoàn 80, v.v. Từ những phong trào, việc làm cụ thể thiết thực đó đã phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng các tổ chức quần chúng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực sự là môi trường thuận lợi để mọi người phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Để việc thực hiện Chỉ thị 03 mang lại hiệu quả thiết thực, Quân khu đã xây dựng quy chế phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong từng cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, bộ phận giúp việc, cơ quan chính trị các cấp đã xây dựng quy định, quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng (khóa XI) và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Hằng năm, cấp ủy các cấp tăng cường đôn đốc, kiểm tra, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định, gắn với kiểm tra toàn diện mọi mặt hoạt động của đơn vị và hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong nhận thức cũng như hành động, nhất là bước “làm theo”. Công tác sơ kết, tổng kết được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tạo chuyển biến tích cực về vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, đi vào chiều sâu, thực chất trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả đó đã góp phần cụ thể hóa Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong thực tiễn hoạt động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4, tạo động lực to lớn thúc đẩy Quân khu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác.

Trung tướng VÕ VĂN VIỆT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:02 - 04/07/2020

HCMSJC49.50049.880
Hà NộiSJC49.50049.900
Đà NẵngSJC49.50049.900

Thời tiết