QPTD -Thứ Hai, 09/09/2019, 07:24 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Long An xây dựng, nhân rộng mô hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 788

Nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 05 năm qua, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động một cách bài bản, nền nếp, có chiều sâu. Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và nhiều tập thể, cá nhân điển hình, thiết thực góp phần nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện lực lượng vũ trang Tỉnh (ngoài cùng bên phải) nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngay sau khi Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị 788, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An xác định đây là điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh thi đua rèn đức, luyện tài, kế thừa truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động, sáng tạo, bám trụ kiên cường, đoàn kết, quyết thắng” của lực lượng vũ trang Tỉnh và truyền thống “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” của quê hương Long An, phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong quá trình tổ chức thực hiện Cuộc vận động, các cơ quan, đơn vị đã kết hợp với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phong trào Thi đua yêu nước, Thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động khác.

Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo: quá trình thực hiện Cuộc vận động phải hết sức quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; coi đây là biện pháp quan trọng, tạo động lực tinh thần to lớn để lực lượng vũ trang Tỉnh nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Để làm được điều đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã định hướng lựa chọn, xây dựng đơn vị điểm, phát hiện và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến; tập trung vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác ở nơi khó khăn, phức tạp, các đơn vị độc lập, xa chỉ huy, xa sự lãnh đạo, chỉ đạo. Việc xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến được các cơ quan, đơn vị tiến hành khá toàn diện, bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú. Ngoài việc động viên các cá nhân, đơn vị tích cực tham gia thực hiện những tiêu chí “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn tạo điều kiện để họ hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia các hội thi, hội thao; thử thách trong các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Sau mỗi đợt thi đua, công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng được các đơn vị tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng người, đúng thành tích; qua đó, lựa chọn được những đơn vị, cá nhân thực sự là những tấm gương tiêu biểu được tập thể suy tôn1.

Thực hành huấn luyện vượt sông

Trong thực hiện Cuộc vận động, có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, xứng đáng để thúc đẩy, cổ vũ mọi người học tập, noi theo, như: mô hình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An, huyện Cần Đước; bồi dưỡng đảng viên nhập ngũ, quản lý, sử dụng đảng viên xuất ngũ tạo nguồn cán bộ địa phương của huyện Châu Thành; xây dựng trung đội tự vệ và Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Trung Thành - Khu công nghiệp Cầu Tràm, huyện Cần Đước; mô hình xây dựng chốt dân quân biên giới tăng gia sản xuất giỏi của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng; cách làm sáng tạo trong tổ chức bám nắm cơ sở, tiếp cận thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Cam-pu-chia của Đội K73, v.v. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao, như: bia di động mục tiêu ban đêm, kính ngắm bắn bia di động; các đề tài “Phương pháp tổ chức, bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng vũ trang địa phương tác chiến trong khu vực phòng thủ địa hình đồng bằng sông nước”, “Nâng cao chất lượng bảo quản vũ khí niêm cất trong hệ thống kho vũ khí”, “Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật quân khí bằng giáo án điện tử”,... đã được áp dụng rộng rãi.

Hằng năm, vào dịp sinh nhật Bác Hồ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đều tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng; qua đó, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã biên soạn và đóng thành cuốn tài liệu các mô hình điển hình tiên tiến, nêu rõ biện pháp, cách làm của từng mô hình, gửi cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Tỉnh và khối thi đua quân sự địa phương toàn Quân khu 7 để tham khảo học tập, làm theo. Trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã khen thưởng 125 lượt tập thể và 175 lượt cá nhân; đề nghị Quân khu khen thưởng 12 tập thể, 16 cá nhân; Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân Tỉnh khen thưởng 09 tập thể và 12 cá nhân. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Tỉnh khen thưởng 60 lượt tập thể và 86 lượt cá nhân. Những điển hình tiên tiến đó tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, không ngừng phát huy những giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Từ thực tiễn xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 788 ở lực lượng vũ trang Long An, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì cần nhận thức đúng vai trò quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động. Cuộc vận động là một nội dung của công tác xây dựng Đảng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phát huy cao độ tính tự giác của mọi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến không chỉ có ý nghĩa động viên tinh thần, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, mà còn tạo nên sức mạnh, đảm bảo cho lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp cần có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể; quan tâm đầu tư về mọi mặt để việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Thực tiễn chỉ ra rằng, nơi nào cấp ủy và cán bộ chủ trì có nhận thức đúng, quan tâm đến phong trào, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, sâu sát cơ sở, thì ở đó, phong trào diễn ra sôi nổi, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đơn vị đoàn kết, phát triển. Cấp ủy các cấp tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa, nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào; xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở cụ thể hóa, liên hệ vận dụng nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng quân nhân.

Luyện tập chiến thuật

Thứ hai, lựa chọn đúng những đơn vị, cá nhân để xây dựng điển hình tiên tiến. Thực tiễn chỉ đạo Cuộc vận động ở lực lượng vũ trang Tỉnh vừa qua cho thấy, trong quá trình xây dựng điểm, ngoài yêu cầu củng cố, giữ vững các điển hình tiên tiến đã được công nhận, cần lựa chọn từ 1 đến 2 đơn vị điểm trên từng mặt công tác, từng phong trào; hướng đầu tư xây dựng điểm vào những đơn vị còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp để đánh giá đúng thực chất hiệu quả của Cuộc vận động, tránh làm tràn lan, không có trọng tâm, trọng điểm. Kế hoạch xây dựng điểm phải cụ thể, có lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, công phu; quá trình xây dựng phải kiên trì, tạo được điển hình, làm cơ sở đúc rút, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng, không cầu toàn, chờ đợi. Các đơn vị cần xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ để nhận xét, đánh giá, bình xét, phân loại, bảo đảm tính khách quan, trung thực; không vì làm điểm mà có sự châm trước, tô hồng thành tích. Để bảo đảm cho các điển hình tiên tiến bộc lộ và khẳng định mình trong thực tiễn, cần hướng xây dựng và nhân rộng điển hình vào nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, việc mới, khâu yếu, mặt yếu; thử thách trong môi trường khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có nỗ lực, quyết tâm cao. Khi đã phát hiện, xây dựng được những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cấp ủy, cán bộ chủ trì đơn vị thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến phát huy thành tích; đồng thời, nắm bắt những biểu hiện lệch lạc để có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời.

Thứ ba, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt. Việc tuyên truyền, cổ động, nêu gương các điển hình tiên tiến phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, trên tất cả các phương tiện thông tin; phát huy tốt vai trò của hệ thống báo cáo viên, thiết chế văn hóa (bảng tin, báo tường, phòng Hồ Chí Minh, truyền thanh nội bộ,...) của đơn vị. Sau mỗi đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, bình công, báo công, tổ chức hội trại, trưng bày những mô hình, sản phẩm, sáng kiến; tổ chức tham quan, học tập các điển hình tiên tiến,... coi đây là biện pháp quan trọng nhằm cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến để mọi người học tập và làm theo. Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm đến quyền lợi và tạo điều kiện cho những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khẳng định mình trong thực tiễn; kịp thời động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân có cách làm hay, mô hình hiệu quả bằng các hình thức cụ thể, như: đề nghị thăng quân hàm, tăng lương trước niên hạn; cán bộ, sĩ quan có thành tích xuất sắc được cấp ủy đưa vào diện quy hoạch, đề bạt; hạ sĩ quan, chiến sĩ tiêu biểu được xét cho đi học để phục vụ lâu dài trong Quân đội, hoặc viết thư thông báo thành tích về địa phương, gia đình, trao tặng phẩm, vật kỷ niệm, v.v.

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài, trực tiếp góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Thực hiện tốt Cuộc vận động sẽ góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh, đảm bảo cho lực lượng vũ trang tỉnh Long An hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Đại tá NGUYỄN TUẤN BẢO, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
__________

1 - Tiêu biểu như các đồng chí: Trần Thị Tuyết Mai - dân quân xã Lộc Giang huyện Đức Hòa; Đại úy Nguyễn Tấn Trung - Đội phó Đội K73; Thượng tá Trần Văn Du - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức; Thiếu tá Nguyễn Nhất Trung; Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ - Chính trị viên Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng. Đặc biệt, Thượng tá Nguyễn Hoàng Sang - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Giuộc và Đại úy Nguyễn Thanh Phục - Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh được Tỉnh ủy Long An lựa chọn báo công với Bác Hồ tại Nam Đàn - Nghệ An.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:21 - 28/10/2020

HCMSJC55.95056.400
Hà NộiSJC55.95056.420
Đà NẵngSJC55.95056.420

Thời tiết