QPTD -Thứ Năm, 24/01/2019, 08:38 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Hưng Yên tích cực thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”

Một trong những việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên thực hiện có hiệu quả là phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; coi đó là biểu hiện sinh động của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Để xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp; trong đó, lấy việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm một trọng tâm. Theo đó, các cấp ủy, chỉ huy đã tổ chức triển khai sáng tạo, linh hoạt, có trọng điểm, bằng các mô hình, cách làm cụ thể; lấy “học tập” làm nền tảng, “làm theo” có hiệu quả để tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị. Với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện sáng tạo, phù hợp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên đã đạt hiệu quả thiết thực, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện. Quá trình thực hiện học tậplàm theo trong lực lượng vũ trang Tỉnh, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay; trong đó, điển hình là thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Là một tỉnh đồng bằng, với 10 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 01 thành phố và 09 huyện), dân số khoảng 1,3 triệu người, Hưng Yên nằm ở trung tâm Đồng bằng Sông Hồng, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã không ngừng phấn đấu để trở thành tỉnh công nghiệp, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, mạnh và tương đối bền vững. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận nhân dân trong Tỉnh còn khó khăn. Một số địa phương kinh tế - xã hội còn chậm phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn những vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Trong khi đó, các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề về dân chủ, giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai,... chống phá quyết liệt, v.v. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh xác định, thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” là một nội dung, hình thức thiết thực, tiêu chí cơ bản trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống nhân dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn trong Tỉnh và gìn giữ, bồi đắp phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” – bộ đội của dân trong thời kỳ mới.

Quán triệt các chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của trên, trực tiếp là Kế hoạch 266/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về “Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020”, Kế hoạch 368/KH-CCT và Hướng dẫn 369/HD-CCT của Cục Chính trị, Quân khu 3 về “Tổ chức phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng vũ trang Quân khu 3”, từ thực tiễn địa phương, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào này trong lực lượng vũ trang Tỉnh. Trong đó chỉ rõ, các đơn vị bám sát các tiêu chí, mục tiêu chương trình quốc gia về nông thôn mới, nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Chính phủ1 và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của Bộ Quốc phòng, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tập trung tham mưu, phối hợp, trực tiếp tham gia có hiệu quả các phần việc: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; xây dựng cơ sở chính trị địa phương; tăng cường quốc phòng, an ninh. Từ đó, các cấp đưa nội dung thực hiện vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm; xây dựng chương trình, kế hoạch của cấp mình; chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đưa vào kế hoạch công tác hằng tuần, tháng, quý, năm; lượng hóa thành một tiêu chí trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), với chỉ tiêu cụ thể của từng tập thể, cá nhân; lấy kết quả làm cơ sở để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Với nhiều phương pháp, hình thức, kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục thường xuyên với tuyên truyền theo chủ đề, chuyên đề và đối tượng; phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng, hệ thống thiết chế văn hóa trong đơn vị, cơ quan báo chí địa phương, Trung ương, các đơn vị đã làm rõ mục đích, nội dung, yêu cầu cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia và các tiêu chí của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các nội dung của phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong thực hiện, các cấp chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, thi đua - khen thưởng, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh luôn nhận thức rõ: thực hiện tốt Phong trào là một nhiệm vụ chính trị, là truyền thống, tình cảm, trách nhiệm với dân, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng thực hiện các mặt công tác, giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Thấm nhuần lời Bác dạy: “Bám lấy dân là làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu. Như vậy, thì bất kể việc gì khó cũng làm được cả và nhất định thắng lợi”2, với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn, v.v. Từ năm 2016 đến nay, không chỉ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những “quốc kế dân sinh”, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi vật nuôi, cây trồng,... lực lượng vũ trang Tỉnh còn phối hợp, vận động cán bộ, chiến sĩ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ kinh phí, công sức giúp địa phương thực hiện tốt việc củng cố, xây dựng trường học và cơ sở vật chất văn hóa theo tiêu chí 05 và 06 của mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, góp phần nâng cấp trang thiết bị, đồ dùng học tập, giảng dạy cho giáo viên và học sinh; xây dựng, tu sửa, nâng cấp 54 điểm trường mầm non, nhà văn hóa thôn ở các xã còn khó khăn. Tổng trị giá các công trình trên 6 tỉ đồng; trong đó, cán bộ, chiến sĩ ủng hộ trên 1,6 tỉ đồng, 1.050 ngày công, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm,… ủng hộ gần 4,5 tỉ đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc nhân đạo, tặng quà cho trên 3.300 đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam – điôxin với tổng số tiền 614,5 triệu đồng; phối hợp, quyên góp hỗ trợ kinh phí xây dựng 20 căn “Nhà tình nghĩa” (trị giá 70 triệu đồng/nhà) tặng gia đình chính sách, người có công, người nghèo; hỗ trợ tu sửa nâng cấp 02 “Nhà đồng đội”, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng, v.v.

Cùng với đó, việc tham gia củng cố các tổ chức, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng địa bàn an toàn được lực lượng vũ trang Tỉnh rất coi trọng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh không những chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị bạn thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, mà còn lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí “Cơ quan, đơn vị văn hóa”; 100% hộ gia đình quân nhân đạt tiêu chí “Gia đình văn hóa”. Đồng thời, phối hợp với Công an và các lực lượng giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn.

Việc tham mưu và chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh trong xây dựng nông thôn mới được các đơn vị đặc biệt coi trọng. Nổi bật là tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành quy hoạch đất xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh và huyện; phối hợp đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - an ninh, Trung tâm huấn luyện Dự bị động viên, mở rộng trường bắn của Tỉnh theo đúng quy chuẩn quy định của Bộ Tổng Tham mưu. Hệ thống văn kiện, kế hoạch huy động lực lượng luyện tập, diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh, huyện, cụm xã, thị trấn, diễn tập quốc phòng - an ninh sở, ngành,... thường xuyên được kiện toàn phù hợp yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo chất lượng. Hằng năm, công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang Tỉnh được thực hiện nghiêm, đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; nội dung huấn luyện sát thực tế, phù hợp đối tượng, chất lượng tốt. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được quan tâm; việc kiểm tra sẵn sàng động viên quân dự bị, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ đạt mục đích, yêu cầu. Đến nay, Tỉnh đã kiện toàn 100% đơn vị dân quân các xã, phường, thị trấn và đơn vị tự vệ thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 19%, đoàn viên 62%; 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn hoạt động nền nếp, có hiệu quả. Lực lượng dự bị động viên của Tỉnh luôn đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng, được huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, bảo đảm quân số theo yêu cầu, an toàn tuyệt đối.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm được cơ quan quân sự các cấp

phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt, nhất là trong tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên trong độ tuổi đi khám sức khoẻ, lên đường nhập ngũ, v.v. Hằng năm, Tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn thanh niên nhập ngũ trên giao. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng3. Phối hợp với Công an nắm chắc tình hình an ninh nông thôn và trực tiếp xuống cơ sở gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đánh giá đúng nguyên nhân các vụ việc, tham mưu với cấp ủy, chính quyền có giải pháp xử lý chính xác.

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của lực lượng vũ trang Hưng Yên đã đạt hiệu quả thiết thực, đảm bảo cho Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống. Qua đó, được cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, mến yêu, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại tá NGUYỄN ANH LỘC, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_______
__________

1 - 19 tiêu chí theo Quyết định 1600/QĐ-TTg, ngày 16-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ và 11 nội dung nhiệm vụ theo Quyết định 1730/QĐ-TTg, ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 448.

3 - Từ năm 2016 đến nay, Tỉnh đã triệu tập, cử đi dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 10.945 lượt người; trong đó, có 104 đối tượng 2; 536 đối tượng 3; 9.978 đối tượng 4; 327 chức sắc, chức việc tôn giáo; giáo dục quốc phòng và an ninh cho 84.097 lượt học sinh, sinh viên; phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức lớp Học kỳ Quân đội cho 382 thanh, thiếu niên.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết