Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Ba, 09/02/2016, 10:51 (GMT+7)
Lữ đoàn Pháo binh 40 thực hiện công tác dân vận theo lời Bác dạy

Đóng quân và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng, có nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một trong những yếu tố góp phần đạt kết quả đó là Lữ đoàn thực hiện tốt công tác dân vận theo lời Bác Hồ dạy, tạo được sự giúp đỡ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Lữ đoàn 40 giúp dân làm mương (baolaocai.com.vn).

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”1 và xuất phát từ bản chất, truyền thống của Quân đội, Quân đoàn, từ đặc điểm của địa bàn đóng quân, nhiệm vụ chính trị của Đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt.

Quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI), Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 1114-NQ/ĐUQĐ của Đảng ủy Quân đoàn về công tác dân vận, Đảng ủy Lữ đoàn ra Nghị quyết chuyên đề 98/NQ-ĐULĐ về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của Lữ đoàn trong thời kỳ mới” và yêu cầu cấp ủy các cấp phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác dân vận vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, phân công đồng chí Ủy viên Thường vụ (Phó Chính ủy Lữ đoàn) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị. Cơ quan chính trị, trợ lý dân vận tham mưu giúp người chỉ huy, chính ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch thực hiện, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đơn vị “Dân vận tốt” để các cơ quan, đơn vị thực hiện. Lữ đoàn tích cực chỉ đạo cơ quan, cán bộ chức năng bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện vấn đề nảy sinh, tham mưu đề xuất, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả.

Đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên có thời tiết, khí hậu khắc nghiệt; dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, như: JaRai (chiếm 40%), Tày, Nùng; hoạt động của các tôn giáo, tà đạo (Tin lành Đề ga, Hà Mòn) rất phức tạp. Nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Lữ đoàn tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện phương châm: người đi tuyên truyền, giáo dục trước hết phải am hiểu kiến thức về lĩnh vực mà mình sẽ làm; trước mỗi nhiệm vụ công tác dân vận, trong các buổi sinh hoạt và thông qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ, các đơn vị luôn lồng ghép giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về đường lối của Đảng, chính sách mới của Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo và phong tục, tập quán của đồng bào địa phương. Thông qua các hoạt động, như: tham gia xây dựng nông thôn mới, việc phối hợp hoạt động văn nghệ, thể thao, hành quân huấn luyện dã ngoại, hoạt động thanh niên hè tình nguyện,… hằng năm, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, không nghe, không tin kẻ xấu kích động, xúi dục. Đồng thời, vận động đồng bào tích cực đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không vượt biên và không tham gia các hoạt động trái pháp luật. Nhằm động viên, cổ vũ thanh niên địa phương trước khi lên đường nhập ngũ, hằng năm, trước mùa tuyển quân, Đoàn cơ sở Lữ đoàn cử cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia “Hội trại tuổi trẻ giữ nước” do Huyện đoàn tổ chức. Thông qua đó, góp phần động viên thanh niên chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ Quân sự, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, Lữ đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Do kinh tế của các địa phương trên địa bàn Đơn vị đóng quân phát triển chậm, đời sống của một bộ phận nhân dân còn thiếu đói lúc giáp hạt, Lữ đoàn đã phát động phong trào “Hũ gạo tình thương” và “Tấm áo tình thương”, tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất. Từ năm 2013 đến nay, thực hiện các phong trào trên, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã tiết kiệm được hàng tấn gạo, trao tặng cho hàng trăm hộ gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Đăk Jơ Ta, Ayun, Đăk Yă, v.v. Năm 2013 - 2015, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn đã quyên góp được hơn 1.000 bộ quần áo, 700 cuốn sách, hàng nghìn chiếc bút trao tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã: Đăk Yă, Đăk Ta Lei và Ayun; giúp nhân dân xã Đăk Jơ Ta đào đắp được hơn 200 m3 đập ngăn nước phục vụ tưới tiêu cho 16 ha lúa nước, trộn hàng chục mét khối bê tông đổ sân trường mầm non và đắp hàng nghìn mét nền đường bê tông. Từ năm 2012 đến nay, Lữ đoàn tham gia hơn 1.300 ngày công, cùng nhân dân xã Đăk Yă làm được 5 km đường bê tông liên thôn. Thực hiện nhiệm vụ hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, đến đâu, cán bộ, chiến sĩ cũng đều giúp đỡ nhân dân địa phương thuộc 6 xã của hai huyện: Mang Yang và Đăk Đoa phát triển kinh tế, tư vấn chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới. Thông qua chiến dịch “Mùa hè xanh”, giúp nhân dân huyện Mang Yang hàng trăm ngày công làm cầu, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng các công trình dân sinh, củng cố, xây mới và vệ sinh giọt nước, v.v. Đồng thời, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do địa phương phát động. Hằng năm, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc huyện Mang Yang, Lữ đoàn góp hàng triệu đồng vào các quỹ “Bảo trợ trẻ em”, “Ủng hộ nạn nhân chất độc hóa học” của Huyện. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã để lại ấn tượng đẹp cho đồng bào các dân tộc, cấp ủy, chính quyền các địa phương, giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt quân - dân.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Lữ đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân địa phương thực hiện. Lữ đoàn thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang, các đoàn thể của địa phương, nhất là các thôn, làng kết nghĩa, hai xã Lữ đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới (xã Đăk Yă và Ayun), hai xã tham gia phối hợp làm công tác dân vận (xã Đăk Ta Lei và Ayun), xã tham gia xây dựng xã điểm (xã Đăk Jơ Ta), các xã mà Đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận để thực hiện sát đặc điểm, yêu cầu của từng địa phương. Vào dịp 22-12 hằng năm, Lữ đoàn đều tổ chức Hội nghị đoàn kết quân - dân và mời Ban Dân vận, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang và đại diện đơn vị kết nghĩa, cấp ủy, ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn đến dự. Qua đó, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận thời gian qua, đề ra nội dung, biện pháp trong thời gian tới và tổ chức ký kết với từng địa phương kết nghĩa. Hằng năm, nhân dịp các ngày lễ, Tết, ngày truyền thống của Quân đoàn, Lữ đoàn, Đoàn cơ sở Lữ đoàn phối hợp với Ban Chấp hành Huyện đoàn và Đoàn cơ sở xã Đăk Yă xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, hội trại chào mừng. Vì thế, mối đoàn kết giữa Lữ đoàn với cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn ngày càng gắn bó chặt chẽ.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, Lữ đoàn thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác này và thực hiện sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Hằng năm, Lữ đoàn phải thực hiện đảo quân số 95% - 96%, số quân nhân chuyên nghiệp chiếm khoảng 30%. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cơ bản là người Kinh, nên hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc địa phương còn hạn chế và phần lớn cán bộ xa gia đình. Vì vậy, theo định kỳ trong năm, Lữ đoàn tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp về nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác dân vận; đồng thời, tổ chức học tập các chuyên đề về công tác dân vận cho 100% cán bộ, chiến sĩ trước khi tham gia hành quân huấn luyện dã ngoại. Để nắm bắt nhu cầu của địa phương, đánh giá về công tác dân vận của Lữ đoàn, theo quy chế hoạt động, hằng tháng, các cơ quan, đơn vị, địa phương kết nghĩa gặp gỡ, trao đổi, nắm tình hình, kết quả hoạt động công tác dân vận và đề xuất nội dung hoạt động tháng tiếp theo. Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Nắm vững chính sách, làm đúng ý nguyện của nhân dân, thì công tác dân vận nhất định thành công”2, hằng tháng, chỉ huy Lữ đoàn tham gia giao ban với Huyện ủy Mang Yang để nắm tình hình, phổ biến cho các đơn vị, cùng địa phương giải quyết những vấn đề đặt ra, tạo sự đoàn kết, gắn bó quân - dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Định kỳ sáu tháng, một năm, Lữ đoàn tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác dân vận nói chung, thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” nói riêng; qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận.

Việc huấn luyện pháo binh đòi hỏi phải có diện tích rộng lớn, nhưng đất quốc phòng lại hạn hẹp, không đáp ứng được yêu cầu, song nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, Lữ đoàn đã được cấp ủy, chính quyền, các nông trường, lâm trường và đồng bào địa phương cho mượn đất làm thao trường huấn luyện. Vì thế, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ luôn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, với đơn vị kỹ thuật có số lượng vũ khí, trang bị, kho tàng nhiều, nhưng Lữ đoàn luôn tạo được vành đai an toàn, nên trong những năm qua, Đơn vị bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Ghi nhận những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong thực hiện công tác dân vận từ năm 2012 đến 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tặng Đơn vị 4 Bằng khen cho tập thể và 4 Bằng khen cho cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang tặng 4 Giấy khen cho tập thể và 20 Giấy khen cho cá nhân trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Lữ đoàn và 01 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (giai đoạn 2011 - 2015). Những kết quả trong thực hiện công tác dân vận của Lữ đoàn đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng địa phương vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Đại tá TRỊNH BÁ NĂM, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn
__________________

1 - Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.

2 - Sđd, Tập 9, tr. 528.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết