Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 06/09/2018, 10:01 (GMT+7)
Học viện Hậu cần quán triệt, thực hiện tốt lời huấn thị của Bác Hồ

Thấm nhuần sâu sắc lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hậu cần luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng công tác, xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực, xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hậu cần, tài chính hàng đầu của Quân đội.

Ngày 07-9-1958, khi đến thăm Trường Cán bộ Hậu cần - đơn vị tiền thân của Học viện Hậu cần ngày nay - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Nhà trường: “Vừa phải cố gắng dạy tốt, học tốt, vừa phải chú trọng tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, đúng là trường đào tạo cán bộ hậu cần”.

Ngay sau ngày Bác về thăm, Nhà trường đã phát động, triển khai sâu rộng phong trào “Thi đua làm theo lời Bác”; các chỉ tiêu huấn luyện, xây dựng chính quy đều được điều chỉnh nâng lên. Cán bộ, giáo viên tích cực cải tiến nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy và theo sát giúp đỡ học viên, với tinh thần “Tất cả vì học viên thân yêu”. Các đơn vị học viên thi đua thực hiện “4 tốt” (tư tưởng tốt, học tập tốt, điều lệnh tốt, sản xuất tốt), phấn đấu trở thành người cán bộ hậu cần mẫu mực của Quân đội. Cùng với nhiệm vụ dạy và học, Nhà trường đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, với nhiều mô hình hiệu quả được triển khai, vừa phục vụ huấn luyện, vừa thiết thực cải thiện đời sống bộ đội. Liên tục từ đó đến nay, phong trào “Thi đua làm theo lời Bác” được Học viện duy trì với nội dung, hình thức phong phú, chất lượng ngày càng cao hơn. Lời huấn thị của Bác đã thực sự trở thành mục tiêu, phương châm và động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện không ngừng vươn lên, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những thành tích xuất sắc đạt được, Học viện vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Học viên tốt nghiệp ra trường báo công dâng Bác

Những năm gần đây, nhất là từ khi có Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII), phong trào “Thi đua làm theo lời Bác” tiếp tục được Học viện đẩy mạnh và xác định là nội dung quan trọng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện lời huấn thị của Bác trong điều kiện mới, Học viện quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị về giáo dục, đào tạo, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt” nhằm thực hiện mục tiêu: “Đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học…”1. Từ định hướng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị học viên đã cụ thể hóa “làm theo lời Bác” bằng những nội dung, công việc thiết thực, cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và công tác. Trong điều kiện quy mô, loại hình, đối tượng đào tạo liên tục có sự phát triển, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao; nguồn lực và công tác bảo đảm có mặt còn hạn chế; cơ sở đào tạo phân tán trên hai khu vực cách xa nhau,... Học viện đã chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; làm tốt việc quán triệt nhiệm vụ, xây dựng động cơ, trách nhiệm cho các đối tượng, nhất là người dạy và người học. Đồng thời, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao tiềm lực của Học viện, nhất là tiềm lực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực, có môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh, kỷ luật nghiêm minh, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về vai trò của đội ngũ cán bộ, người thầy trong giáo dục, đào tạo và trước thực trạng đội ngũ cán bộ, giảng viên một số chuyên ngành còn hẫng hụt, mất cân đối về lứa lớp, những năm qua, Học viện đã đặt lên hàng đầu việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và có giải pháp đột phá trong thực hiện. Theo đó, Học viện đã tiến hành đồng bộ các biện pháp về tư tưởng, tổ chức, chính sách; xây dựng và tích cực triển khai các nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, chức danh khoa học, giảng viên giỏi ở các cấp. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, Học viện chú trọng làm tốt công tác tạo nguồn, thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn, quy hoạch, bố trí sử dụng. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên2; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm và trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin với đưa cán bộ, giảng viên đi thực tế tại đơn vị để tích lũy kinh nghiệm. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, tác phong công tác, đạo đức nghề nghiệp, nhân cách, lối sống, để cán bộ, giảng viên thực sự là tấm gương mẫu mực, mô phạm cho học viên, v.v. Đến nay, 100% cán bộ, giảng viên của Học viện có trình độ đại học trở lên; trong đó, trên 81% có trình độ sau đại học, với 70 tiến sĩ, 280 thạc sĩ, 04 giáo sư, 52 phó giáo sư, 19 Nhà giáo Ưu tú và hàng chục giảng viên dạy giỏi các cấp. Đây là nguồn lực quan trọng, làm nòng cốt để Học viện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài.

Khắc sâu lời Bác dạy, trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển và thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, Học viện luôn coi trọng gắn lý thuyết với thực hành, hướng ra tiền tuyến, hướng về đơn vị, bám sát thực tiễn công tác hậu cần, tài chính để bổ sung, phát triển, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung đào tạo và đổi mới phương pháp dạy học. Những năm gần đây, trước sự phát triển của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc và yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo, Học viện đã kịp thời nghiên cứu điều chỉnh, đổi mới đồng bộ chương trình, nội dung đào tạo theo hướng “cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, “tinh giản, hiện đại, thiết thực”, đảm bảo liên thông giữa các bậc học. Cập nhật đưa vào nội dung đào tạo những vấn đề mới về bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong các tình huống và hình thái chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; kiến thức về quản lý kinh tế, tài chính trong điều kiện nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế,… đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ hậu cần, tài chính theo chức danh gắn với đào tạo học vấn. Cùng với đó, Học viện đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng chuyển từ trang bị kiến thức là chủ yếu sang “xây dựng phẩm chất, năng lực của người học”, coi đó là khâu đột phá trong đổi mới giáo dục, đào tạo. Phong trào thi đua “dạy tốt” ở các khoa giáo viên, “học tốt” ở các đơn vị học viên được đẩy mạnh, hướng vào đổi mới phương pháp dạy và học. Hoạt động phương pháp, giảng thử, giảng rút kinh nghiệm được duy trì nền nếp, có chất lượng. Đội ngũ giảng viên của Học viện đã kết hợp linh hoạt các hình thức, phương pháp giảng dạy; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng, sử dụng giáo án điện tử trong dạy học. Đặc biệt, đã thực hiện có hiệu quả phương pháp dạy học nêu vấn đề, lấy người học làm trung tâm, khắc phục tình trạng truyền đạt kiến thức một chiều, thụ động, thúc đẩy học viên chủ động, sáng tạo trong lĩnh hội kiến thức, phát triển năng lực tư duy, kỹ năng làm việc. Đi đôi với đổi mới phương pháp dạy, Học viện coi trọng đổi mới phương pháp học của học viên, đẩy mạnh tự học, tự nghiên cứu, làm cho học viên có khả năng tự học ngày càng cao. Đồng thời, có nhiều biện pháp tích cực trong đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, nhất là thực hiện ra đề thi, kiểm tra theo hướng đề cao năng lực thực hành, vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, v.v. Với quyết tâm cao và các biện pháp phù hợp, chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện không ngừng được nâng lên. Các khóa đào tạo gần đây, tỉ lệ học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi thường xuyên đạt trên 70%. Qua khảo sát, 95,7% học viên đào tạo cấp trung đoàn, sư đoàn và 94,8% học viên đào tạo cấp phân đội ra trường hoàn thành khá, tốt chức trách, nhiệm vụ. Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cũng có bước phát triển toàn diện. Trong giai đoạn 2007 - 2017, đã hoàn thành 18 đề tài cấp Bộ, 97 đề tài cấp ngành, 269 đề tài cấp cơ sở, 865 đề tài tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; biên soạn mới, chỉnh sửa hàng trăm tài liệu, giáo trình, tài liệu tổng kết chiến tranh,... phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và góp phần phát triển, hoàn thiện lý luận hậu cần quân sự.

Cùng với dạy tốt, học tốt, Học viện luôn chú trọng đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để “... đúng là trường đào tạo cán bộ hậu cần” như lời huấn thị của Bác. Theo đó, công tác tăng gia sản xuất của Học viện được thực hiện theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Trong điều kiện diện tích đất dành cho tăng gia sản xuất có hạn, liên tục bị thu hẹp để nhường chỗ cho xây dựng các công trình phục vụ huấn luyện, Học viện chỉ đạo các đơn vị phát huy nội lực, triệt để tận dụng, cải tạo đất đai, ao hồ, tổ chức chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với tình hình thực tiễn; chỉ đạo Phòng Hậu cần phối hợp với Khoa Quân nhu, Viện Nghiên cứu Khoa học Hậu cần quân sự khảo sát, quy hoạch khu tăng gia sản xuất tại cơ sở 2 của Học viện, hình thành các khu chăn nuôi, tăng gia tập trung khép kín. Đến nay, Học viện đã xây dựng được hệ thống vườn, ao, chuồng, giàn cơ bản, với hơn 23.000m2 vườn; 1.700m2 nhà lưới trồng rau sạch; 41.000m2 ao thả cá; gần 1.500m2 chuồng, trại. Trong tăng gia sản xuất, Học viện thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường; chú trọng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, thực hiện đi trước, làm mẫu cho đơn vị. Với quy mô và cách làm đó, 6 tháng đầu năm 2018, Học viện đã thu hoạch được trên 80 tấn rau xanh; 11 tấn cá tươi; hơn 40 tấn thịt xô lọc; chế biến hàng chục tấn giò, chả, đậu phụ,... bảo đảm cho các bếp ăn. Công tác tăng gia sản xuất của Học viện không chỉ trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống, mà hơn thế, đã tạo môi trường để rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn cho cán bộ, học viên, tạo mô hình điểm, mô hình mẫu để thăm quan, huấn luyện, thực hiện tốt “học đi đôi với hành”, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Với niềm vinh dự, tự hào và tấm lòng thành kính đối với Bác Hồ kính yêu, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ Học viện Hậu cần nguyện tiếp tục phấn đấu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng, GS, TS. PHẠM ĐỨC DŨNG, Giám đốc Học viện
______________

1 - Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Quốc phòng.

2 - Giai đoạn 2007 - 2017, Học viện đã cử 621 lượt cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài và thực tế chức trách ở đơn vị.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết