Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 18/07/2019, 07:33 (GMT+7)
Xưởng 10 Công binh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xưởng 10 Công binh thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 3, thành lập ngày 20-7-1969, có nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật trang bị, khí tài, vũ khí công binh cho các đơn vị công binh khu vực phía Bắc; tham gia thi công các công trình quốc phòng, công trình kinh tế kết hợp quốc phòng trên địa bàn Quân khu và các tỉnh (thành phố) thuộc lực lượng vũ trang Quân khu. Bên cạnh đó, Xưởng còn sẵn sàng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, khắc phục thảm họa theo mệnh lệnh của Quân khu. Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, thợ sửa chữa của Xưởng luôn nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đã đạt được, năm 2009, Xưởng được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”.

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 

Đặc thù của Xưởng là một đơn vị hoạt động phân tán từ đồng bằng đến núi cao, từ biên giới đến hải đảo. Từ đó, Đảng ủy, chỉ huy Xưởng luôn xác định phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước hết, Xưởng thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Chỉ thị 63/2008/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc “Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ”; Chỉ thị 04/CT-BQP về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam” và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hằng năm, từ Đảng ủy Xưởng đến các cấp ủy, chi bộ đều xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; người chỉ huy cụ thể hóa nghị quyết đưa vào chương trình, kế hoạch huấn luyện, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Trong nghị quyết hằng tháng, cấp ủy các cấp đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời bổ sung nội dung, biện pháp phù hợp với thực tiễn từng nhiệm vụ và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng trong thực hiện. Cơ quan chính trị thường xuyên phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy Xưởng thực hiện tốt chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ đối tượng, thời gian, nội dung trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn, từng năm; phối hợp với các cơ quan, phân xưởng, tổ, đội công tác để khảo sát, đánh giá tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của bộ đội; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ phản ánh, báo cáo theo phân cấp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, định hướng, quản lý, dự báo tư tưởng; kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cao, Đảng ủy, chỉ huy Xưởng chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng nội dung, chương trình giáo dục pháp luật đề ra; coi đây là giải pháp quan trọng để điều chỉnh hành vi, xây dựng ý thức, văn hóa pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Do đội ngũ nhân viên có chuyên môn các ngành, nghề khác nhau, nhận thức không đồng đều, chỉ huy Xưởng chỉ đạo các đơn vị khi xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật phải chú trọng lựa chọn nội dung cho sát với từng đối tượng, nhất là đội ngũ nhân viên chuyên môn mới, những tổ, đội thi công lẻ, xa sự quản lý, chỉ huy; gắn nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình chung với giáo dục, tuyên truyền những quy định của Xưởng trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng các cơ sở vật chất, kỹ thuật, v.v. Bám sát kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Xưởng, các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn học tập, nghiên cứu, nắm vững văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Đối với chiến sĩ mới, tập trung giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Điều lệnh Quân đội, các quy định của Binh chủng Công binh, của Xưởng về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, v.v. Đối với nhân viên chuyên môn các ngành, nghề, nội dung được nâng cao hơn, gồm: Luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình. Đối với sĩ quan, tổ chức học chuyên đề riêng, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị. Đối với cán bộ, chiến sĩ, thợ sửa chữa, sử dụng vật liệu nổ và thi công công trình chiến đấu, yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối đặt lên hàng đầu, nên Đảng ủy, chỉ huy Xưởng chỉ đạo các đơn vị, bộ phận tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ trực tiếp kết hợp với tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội chấp nghiêm quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ và phòng gian, giữ bí mật công trình thi công, v.v. Ngoài các chuyên đề giáo dục pháp luật do trên quy định, Xưởng xác định thêm một số nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sửa chữa, sản xuất, thi công công trình để tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội. Qua đó, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, làm cơ sở vận dụng trong thực tiễn công tác để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, bảo đảm hấp dẫn, phù hợp, hiệu quả là một nội dung được Đảng ủy, chỉ huy Xưởng luôn coi trọng. Để đạt hiệu quả cao, Xưởng phối hợp với Viện Kiểm sát Khu vực 32 thuộc Cục Chính trị Quân khu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. “Ngày Pháp luật” hằng tháng được chỉ huy Xưởng tổ chức đa dạng, dưới nhiều hình thức; nội dung tập trung quán triệt những văn bản pháp luật mới, thông tin về tình hình kỷ luật trong toàn quân và các đơn vị trong Quân khu. Đồng thời, dân chủ thảo luận, bàn biện pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật trong Đơn vị. Nhằm phát huy tốt hiệu quả của Tủ sách, Ngăn sách pháp luật, Xưởng chủ động khai thác từ nguồn tài liệu trên cấp, đơn vị tự mua, cá nhân tặng, sưu tầm, tự nguyện quyên góp,... đảm bảo tài liệu, sách, báo đúng, đủ theo quy định, luôn được cập nhật, bổ sung phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham khảo, tra cứu của bộ đội. Việc sử dụng được thực hiện theo đúng quy chế, quy định chung, phát huy tốt trách nhiệm của nhân viên quản lý, bảo đảm vừa quản lý tốt, vừa tạo thành phong trào đọc sách, báo pháp luật ở đơn vị và nâng cao kiến thức pháp luật cho bộ đội.

Giúp nhân dân phòng chống lụt, bão năm 2018

Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Xưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an trên địa bàn đóng quân, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật và tình hình tội phạm, vi phạm trên địa bàn cho bộ đội. Trong thực hiện, các đơn vị đã gắn công tác giáo dục pháp luật với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” và phong trào Thi đua Quyết thắng. Các phong trào: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả” được nhân rộng và đi vào nền nếp. Nhờ đó, phát huy được tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Nhận rõ vai trò quan trọng của cán bộ trong công tác giáo dục pháp luật, Đảng ủy, chỉ huy Xưởng luôn chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên pháp luật. Đội ngũ cán bộ, báo cáo viên pháp luật ở Xưởng chủ yếu là kiêm nhiệm, nên trình độ, năng lực, khả năng sư phạm của một số đồng chí còn hạn chế. Để khắc phục tình trạng này, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Xưởng lựa chọn những đồng chí có kiến thức, hiểu biết về pháp luật, khả năng sư phạm và kinh nghiệm công tác; thực sự tiêu biểu về chấp hành pháp luật, kỷ luật, có đạo đức, lối sống tốt, được mọi người tín nhiệm, tham gia các lớp tập huấn báo cáo viên pháp luật do trên tổ chức, kết hợp với bồi dưỡng chuyên môn tại Xưởng; trong đó, lấy tự bồi dưỡng tại chức là chính. Thông qua các hình thức, như: giảng mẫu, thi báo cáo viên, hội thi giảng các chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực toàn diện, phương pháp sư phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục pháp luật của đơn vị. Do làm tốt những vấn đề trên, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Xưởng không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Xưởng.

Đảng ủy, chỉ huy Xưởng yêu cầu cán bộ, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Đối với những cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ độc lập, công tác nhỏ, lẻ theo nhóm, tổ, sử dụng, vận hành các trang bị, phương tiện, khí tài công binh cho đến các loại vật liệu nổ trong quá trình thi công công trình, xa sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của cấp trên, phải nêu cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Xưởng. Cán bộ phụ trách phải luôn sâu sát, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật của bộ đội; kịp thời phát hiện, uốn nắn những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái. Cán bộ các cấp luôn gần gũi với bộ đội để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, không để bị động về tư tưởng, dẫn đến vi phạm kỷ luật. Vì vậy, tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội có chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Xưởng.

Những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đúng, giải pháp thiết thực, phù hợp, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần tích cực trong xây dựng Đảng bộ Xưởng trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hiệu quả công tác của Đơn vị không ngừng được nâng cao, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền Xưởng là đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ Tham mưu Quân khu 3, được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng; năm 2019, Xưởng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đây là tiền đề để cán bộ, chiến sĩ, thợ sửa chữa của Xưởng 10 Công binh tiếp tục phấn đấu vươn lên, tiếp nối truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh anh hùng.

Thượng tá LÊ TRỌNG ĐẠT, Chỉ huy trưởng Xưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:51 - 01/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết