Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 20/11/2017, 08:31 (GMT+7)
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng dạy - học

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân, trong đó có sinh viên là vấn đề hết sức quan trọng. Ý thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ này, góp phần đào tạo nguồn nhân lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trải qua 20 năm xây dựng, trưởng thành, Trung tâm trở thành đơn vị giáo dục và nghiên cứu khoa học về giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên có quy mô lớn nhất cả nước. Với năng lực ban đầu là 15.000 sinh viên/năm, đến nay, Trung tâm đã liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh cho 23 trường đại học và cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trên địa bàn Quân khu 7, với lưu lượng trung bình hằng năm đạt gần 40.000 sinh viên. Trong 05 năm gần đây, kết quả học tập của sinh viên đều đạt yêu cầu 99% trở lên, trong đó có hơn 75% khá, giỏi; đã thiết thực góp phần xây dựng nguồn nhân lực toàn diện phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược của cả nước. Với những thành tích đã đạt được, Trung tâm được Nhà nước tặng 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhì, hạng Ba), 01 Huân chương Lao động hạng Ba. Đảng bộ Trung tâm nhiều năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh; Đơn vị tiên tiến xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, v.v.

Huấn luyện bắn súng

Để có kết quả đó, Trung tâm thường xuyên củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng, hoàn thiện quy chế hoạt động. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng, khoa và quy chế hoạt động theo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các chỉ thị, hướng dẫn của trên, mà trực tiếp là Ban Giám đốc Đại học Quốc gia, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, tổ chức, biên chế của Trung tâm thực hiện theo Quyết định 411/QĐ-ĐHQG của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, từ năm 2015, Trung tâm đã thành lập Phòng Quản lý sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chấp hành kỷ luật, duy trì nền nếp học tập, sinh hoạt theo chế độ quân đội và tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên. Cùng với mở rộng quy mô, ổn định tổ chức, Trung tâm thực hiện nghiêm túc quy định về tinh giảm biên chế, luân chuyển cán bộ, công nhân viên, đảm bảo cho hệ thống tổ chức luôn được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, theo hướng: tinh, gọn, chuyên nghiệp, giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền sâu, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mọi cá nhân, tập thể.

Để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, Trung tâm tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn về trình độ và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý. Trước hết, Trung tâm tham mưu, đề xuất với Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn những sĩ quan có năng lực phù hợp, say mê nghề nghiệp; đồng thời, đẩy mạnh lộ trình tạo nguồn giảng viên cơ hữu, cử đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, thực hiện “chuẩn hoá” cả về học vấn, kỹ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm cả trước mắt và lâu dài. Đáng chú ý, Trung tâm thực hiện nghiêm quy trình thẩm định công nhận giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh. Giảng viên được Hội đồng Khoa học và Giáo dục Trung tâm công nhận đạt “chuẩn” theo tiêu chí phải có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn. Hằng năm, mỗi giảng viên được tham gia ít nhất 01 đợt tập huấn chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, 01 đợt tập huấn về kỹ năng sư phạm và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Đơn vị tổ chức. Cùng với đó, Trung tâm duy trì nền nếp hoạt động phương pháp, chấp hành nghiêm các quy định tổ chức giảng thử, phê duyệt giáo án; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tổ chức “Hội thi giảng viên giỏi”; cử giảng viên đi thực tế tại các đơn vị, địa phương; khuyến khích giảng viên tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ, năng lực toàn diện. Ngoài ra, Trung tâm thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, trao đổi học thuật; phát huy cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên cán bộ, giảng viên,… nghiên cứu khoa học. Nhờ đó, nhiều đề tài khoa học đã được áp dụng rộng rãi vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy, như: “Xây dựng động cơ, thái độ học tập cho sinh viên”; “Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trong tình hình mới”, v.v. Với những biện pháp đồng bộ, đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trung tâm có 09 thạc sĩ, 68 đồng chí có trình độ đại học; 100% cán bộ, công nhân viên đã qua đào tạo; trong đó, có 06 đồng chí được công nhận giảng viên giỏi cấp Bộ, 19 đồng chí được công nhận giảng viên giỏi cấp Nhà trường.

Huấn luyện quân y

Môn học quốc phòng và an ninh mang tính đặc thù cao, chuyển tải nhiều nội dung khó trong thời gian ngắn; vì vậy, đổi mới phương pháp dạy - học là yêu cầu cấp thiết, quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, việc đổi mới phải dựa trên cơ sở bảo đảm đủ nội dung, chương trình, thời gian học tập, bám sát thực tiễn địa bàn và phải lấy chất lượng, hiệu quả là mục tiêu quyết định. Xác định rõ điều đó, Trung tâm đột phá vào khâu đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng nâng cao năng lực tư duy sáng tạo. Phương châm trong đổi mới phương pháp là “lấy người học làm trung tâm”, kết hợp giữa thuyết trình - diễn giải với hỏi - đáp - trao đổi, thảo luận theo từng nhóm nhỏ, nhằm phát huy tốt nhất tính năng động, chủ động của người học. Qua đó, giúp học viên nắm chắc nội dung cơ bản, làm cơ sở để vận dụng vào điều kiện thực tiễn. Hiện nay, Trung tâm đã hoàn thành thiết kế bài giảng theo phương pháp mới đối với 100% bài giảng học phần 1, 2 và 70% bài giảng học phần 3; dự kiến trong năm 2018, sẽ hoàn chỉnh và tiến hành giảng dạy đồng bộ theo phương pháp này. Do đối tượng giảng dạy thuộc nhiều chuyên ngành, trình độ nhận thức khác nhau, vì vậy, Trung tâm yêu cầu đội ngũ giảng viên nghiên cứu kỹ đối tượng sinh viên trước khi lên lớp để chuẩn bị nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp. Trong đó, chú ý gắn nội dung quốc phòng và an ninh với thực tiễn phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa - xã hội và ngành nghề đào tạo của sinh viên. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện hiện đại vào giảng dạy. Đến nay, 100% bài giảng lý thuyết đều được biên soạn bằng giáo án điện tử. Đối với các nội dung quân sự, Trung tâm phát huy lợi thế về thao trường, bãi tập, tổ chức huấn luyện thực hành để sinh viên trực tiếp quan sát, thao tác, qua đó nắm được những tính năng chính của các loại vũ khí thông thường, động tác kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu cơ bản; kết hợp với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, cách xử lý tình huống sáng tạo để vận dụng vào thực tế. Để tránh nhàm chán, tạo tâm lý thoải mái, giúp sinh viên rèn luyện sức khỏe, kỹ năng cá nhân, phối hợp đội, nhóm, Trung tâm kết hợp linh hoạt huấn luyện với các trò chơi quân sự mô phỏng, v.v. Thực tiễn cho thấy, phương pháp giảng dạy tích cực đã tạo hứng thú cho người học, kích thích khả năng sáng tạo, tiếp thu kiến thức một cách chủ động; đồng thời, góp phần xây dựng động cơ học tập đúng đắn, nâng cao ý thức trách nhiệm học tập của sinh viên.

Để tạo môi trường thuận lợi cho công tác giáo dục, Trung tâm chú trọng kết hợp học đi đôi với rèn, đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa. Nhiều năm nay, 100% sinh viên được quản lý, rèn luyện tập trung tại Trung tâm như môi trường Quân đội. Các phong trào thi đua, tổ chức các đợt hoạt động ngoại khóa theo chuyên đề, như: nói chuyện thời sự, thi tìm hiểu lịch sử truyền thống, giao lưu văn nghệ, thể thao,… cũng được Nhà trường coi trọng. Thời gian qua, mỗi khóa học, Trung tâm đều phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; xem đây là một nội dung bổ trợ quan trọng, nhằm góp phần xây dựng cho sinh viên tình yêu biển, đảo. Bên cạnh đó, Phòng Quản lý sinh viên đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp với từng đối tượng, gắn với nội dung môn học, như: tham quan đơn vị Quân đội, các khu di tích lịch sử, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, v.v. Nổi bật là, năm 2016, Trung tâm làm “cầu nối” giúp Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã đảo Thổ Châu, Trung đoàn 152 - Quân khu 9 tổ chức cho hơn 1.000 sinh viên tình nguyện ra đảo thực hiện chương trình “Mùa hè xanh 2016” và “Xuân yêu thương 2017”. Các hoạt động ngoại khóa đã thu hút sinh viên tham gia sôi nổi, hào hứng, thiết thực bổ trợ tốt cho công tác giáo dục môn học. Vì vậy, tuy thời gian ngắn, nhưng khi kết thúc khóa học, đa số sinh viên đều có sự trưởng thành rõ rệt cả về tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, nếp sống tập thể, đồng thời góp phần nâng cao lý tưởng cách mạng, ý thức, trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Phút giải lao trên thao trường

Để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm luôn chú trọng bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị dạy học. Trung tâm chủ động khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang bị, thiết bị dạy học, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư giai đoạn mở rộng đã dược phê duyệt. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực khác đảm bảo cho sinh hoạt. Hiện nay, Trung tâm có hội trường 500 ghế ngồi, 15 giảng đường (2 giảng đường chuyên dùng) được đầu tư thiết bị nghe, nhìn hiện đại; hệ thống thao trường phù hợp với đặc thù môn học, 08 nhà tập có mái che, 12 bãi tập ngoài trời, khu thể thao quốc phòng liên hoàn; các thiết bị dạy - học chuyên sâu, như: máy bắn tập MBT03, trường bắn ảo cấp tiểu đội, trường bắn chiến thuật mô phỏng, phòng máy thi trắc nghiệm; quân trang, quân dụng, tài liệu đảm bảo tốt cho nhu cầu giảng dạy. Ngoài ra, Trung tâm còn có 5 khu nhà, bảo đảm cho 3.500 sinh viên nội trú, 02 nhà ăn phục vụ cho 3.000 người/lượt,… và nhiều công trình khác phục vụ tốt cho việc học tập, sinh hoạt.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn trọng điểm của cả nước.

ThS. TRỊNH TẤN HOÀI, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...