Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 07/11/2016, 08:03 (GMT+7)
Tiền Giang đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Là cửa ngõ của miền Tây Nam Bộ, với dân số hơn 1,7 triệu người, tỉnh Tiền Giang có vị trí quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những năm qua, Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tạo cơ sở vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh. Trong đó, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được xác định là một trong những giải pháp quan trọng.

Trước hết, Tỉnh chú trọng kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần theo luật định; đồng thời, tích cực bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cho từng thành viên, nhất là sau đại hội Đảng và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhờ đó, chất lượng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được nâng lên; huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở tất cả các cấp. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, đảm bảo chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ trong Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh của Tỉnh có nhiều tiến bộ, đạt kết quả thực chất. Nhờ vậy, trình độ, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng được nâng lên. Mặc dù kiêm nhiệm ủy viên hội đồng, nhưng các thành viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Mặt khác, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết theo phân cấp, kịp thời bổ sung, điều chỉnh nội dung cho phù hợp; phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay và khắc phục những mặt còn hạn chế, bảo đảm cho công tác này được tiến hành nền nếp, thống nhất, đạt hiệu quả cao.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh năm 2016 cho đối tượng 4 của huyện Cai Lậy. (Ảnh: baoapbac.vn)

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn thể hiện rõ vai trò tham mưu nòng cốt phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Điểm nổi bật là, từ năm 2015, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Thông tư 14/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan, đảng viên trong Quân đội, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang Tỉnh thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác quân sự, quốc phòng nói chung và công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng. Cơ quan quân sự các cấp đã phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo luật định. Đến nay, 100% đầu mối các cơ quan, đơn vị đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên thuộc quyền theo quy định; trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Mỹ Tho, các huyện Châu Thành, Chợ Gạo,… là những đơn vị tiêu biểu trong triển khai thực hiện.

Nhận rõ đặc điểm có hơn 90% dân số sống ở vùng nông thôn nên hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức cho hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng, thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh trực tiếp cho nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Để nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng và an ninh, Tỉnh còn chú trọng nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền địa phương thông qua diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an, nhất là khi vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Năm 2015, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tham gia sửa chữa, nâng cấp hơn 115 km đường giao thông nông thôn, củng cố 64,4 km kênh mương; hỗ trợ cây, con giống, vật nuôi và 5,5 tấn gạo cho 387 gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo; tặng 60 suất học bổng và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo hiếu học, khám, chữa bệnh cho hơn 1.400 đối tượng chính sách, v.v. Trong đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua, tại các huyện: Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền khắc phục hậu quả, giúp nhân dân giảm bớt khó khăn trong đời sống, nhanh chóng ổn định sản xuất, làm cho nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, củng cố “thế trận lòng dân” ở cơ sở.

Cùng với đó, Tỉnh chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp chủ động phối hợp với cơ quan chức năng thuộc Tỉnh ủy rà soát đội ngũ cán bộ đưa vào kế hoạch bồi dưỡng hằng năm theo phân cấp, đảm bảo chỉ tiêu quy định. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng. Trên cơ sở chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đã quy định, Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn địa phương, sát với đối tượng bồi dưỡng. Nội dung điều chỉnh, bổ sung tập trung đi sâu những vấn đề cơ bản, cốt lõi và các điểm mới trong đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng và an ninh, nhất là các vấn đề bức thiết đặt ra đối với địa phương, tình hình nhiệm vụ ở cơ sở, v.v. Về phương pháp, Tỉnh kết hợp lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh với các hoạt động chuyên môn của các ngành, các cấp, các phong trào thi đua yêu nước và diễn tập khu vực phòng thủ các cấp. Năm 2015, ngoài việc cử 20 cán bộ đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở Quân khu 9, Tỉnh tổ chức 04 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 315 cán bộ đối tượng 3; cấp huyện tổ chức 30 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 3.261 cán bộ đối tượng 4. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh. Cùng với bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh và các địa phương còn tổ chức 05 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 426 chức sắc, chức việc các tôn giáo, thiết thực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, Tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường và các cơ quan chuyên môn tích cực lựa chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo chỉ tiêu trên giao. Đồng thời, cơ quan quân sự các cấp chủ động mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm, kết hợp với tăng cường cán bộ từ các cơ quan quân sự trên địa bàn. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh đang khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị, đưa vào hoạt động. Cùng với sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội, như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,… hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng có sự đổi mới, sinh động, nhất là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương gắn với các hoạt động về nguồn, tham quan di tích, chứng tích lịch sử, tổ chức hội thao quốc phòng và an ninh, chương trình “Trải nghiệm quân ngũ”. Tính đến hết tháng 9-2016, toàn Tỉnh đã hoàn thành chương trình môn học cho hơn 42.000 học sinh, sinh viên. Thông qua đó, ngoài việc giúp các em có những kỹ năng quân sự cần thiết, còn trực tiếp giúp học sinh, sinh viên bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, ý thức tổ chức kỷ luật, tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được Tỉnh triển khai toàn diện, thường xuyên, rộng khắp, bằng nhiều hình thức phù hợp. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo, đài trên địa bàn xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức tập huấn cho phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hằng tháng, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh duy trì 04 chương trình “Quốc phòng toàn dân” và “Vì an ninh Tổ quốc”, với thời lượng 15 phút - 20 phút/chuyên mục với nhiều tin, bài, phóng sự, v.v. Công tác phổ biến kiến thức về quốc phòng và an ninh còn được kết hợp với các hoạt động của tổ chức đoàn thể, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao; lồng ghép vào các đợt gọi công dân nhập ngũ, sự kiện chính trị của đất nước, lễ hội, ngày truyền thống của địa phương, v.v. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, nhất là tuyên truyền về chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông trước những sự kiện nóng, phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên biển. Công tác tuyên truyền biển, đảo đã thực sự trở thành một phương thức quan trọng, tạo sức mạnh to lớn trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Thông qua công tác tuyên truyền, Tỉnh đã kịp thời biểu dương những thành tích, gương người tốt, việc tốt trong hoạt động quân sự, quốc phòng và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, cung cấp các thông tin chính thống, cả về lý luận và thực tiễn để đấu tranh, phản bác âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội, từ đó xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; phát huy trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Thời gian tới, Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy thế mạnh, tiềm năng, tạo động lực mạnh mẽ để Tiền Giang phát triển nhanh và bền vững.

Đại tá CHÂU HOÀNG PHƯƠNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...