Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 20/08/2015, 08:57 (GMT+7)
Tây Ninh đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Tây Ninh là tỉnh biên giới, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Tỉnh là một trong những địa phương làm điểm về xây dựng khu vực phòng thủ của cả nước.

Những năm gần đây, đón đầu cơ hội Cộng đồng ASEAN hình thành vào cuối năm 2015, nên các hoạt động thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu trên tuyến biên giới của Tỉnh diễn ra sôi động, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là ngành thương mại, du lịch và dịch vụ. Tuy nhiên, đây cũng là khó khăn, thách thức đối với Tây Ninh trong việc đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Nhận thức rõ tình hình đó, Tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, trước hết là đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quan trọng này.

Thường xuyên coi trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Trong đó, Tỉnh tập trung giáo dục, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự; trọng tâm là Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh”, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Qua đó, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới nói chung và đối với Tây Ninh là tỉnh biên giới nói riêng. Trên cơ sở đó, để mọi cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đề cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Để đẩy mạnh thực hiện và đưa công tác giáo dục quốc phòng và an ninh vào nền nếp, Tỉnh coi trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Trên cơ sở đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xây dựng kế hoạch công tác; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh chặt chẽ, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm địa bàn, đạt hiệu quả thiết thực. Hằng năm, hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp phối hợp với các ban, ngành có liên quan tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo phân cấp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Tỉnh tích cực đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm địa bàn. Trong đó, Tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự phải chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đảm bảo tính toàn diện, tập trung vào đối tượng chính và không để sót đối tượng, gắn với mở rộng đối tượng, sát với tình hình, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở từng địa phương. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng cập nhật thực tiễn, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của Tỉnh. Theo đó, ngoài nội dung, chương trình chung, đơn vị bổ sung những chuyên đề cần thiết, tăng cường thực hành, như: tham quan diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; diễn tập chiến đấu - trị an cấp xã, phường, thị trấn; diễn tập phòng chống bão lụt, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trường Quân sự Tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đối tượng 3.

Trong giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, chương trình, nội dung và hệ thống giáo trình được xây dựng, chỉnh sửa, biên soạn ngày càng hoàn thiện, phù hợp với từng đối tượng; hình thức, phương pháp giáo dục có sự đổi mới, sinh động, như: giáo dục về truyền thống cách mạng của địa phương gắn với các hoạt động về nguồn, tham quan di tích, chứng tích lịch sử; tổ chức hội thao quốc phòng và an ninh; phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình “Học kỳ Quân đội” và “Trải nghiệm quân ngũ”. Nhờ đó, chỉ riêng 06 tháng đầu năm 2015, toàn Tỉnh đã bồi dưỡng cho hơn 300 cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; hoàn thành chương trình môn học cho hơn 22.000 học sinh, sinh viên; mở rộng đối tượng bồi dưỡng cho 70 chức sắc, chức việc các tôn giáo và hàng ngàn cán bộ công đoàn, đoàn viên ưu tú, giáo viên các nhà trường, công nhân các khu công nghiệp, đạt hiệu quả thiết thực.

Tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài hơn 240km, trong đó có 05 huyện, 20 xã biên giới và nhiều cửa khẩu quan trọng. Từ đặc điểm đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các tầng lớp nhân dân được Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nhất là đối với bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Năm 2014, Tỉnh đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các chủ hộ dân khu vực biên giới tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Qua đó, Tỉnh đã rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực về công tác tổ chức, xác định đối tượng, nội dung chuyên đề, lựa chọn báo cáo viên,… để chỉ đạo các huyện, thành phố mở các lớp bồi dưỡng trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Đến nay, Tỉnh đã tổ chức được 23 lớp với gần 2.000 học viên là chủ hộ, chủ nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn. Nội dung bồi dưỡng cập nhật và đi sâu vào một số vấn đề cơ bản về Luật Biên giới quốc gia; Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”; xây dựng ấp, khu phố vững mạnh toàn diện. Do được quán triệt kỹ và xác định rõ động cơ, thái độ, nên trong quá trình học tập, các chủ hộ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, cầu thị. Bên cạnh đó, Tỉnh còn chỉ đạo các đơn vị quân đội, các đồn, trạm biên phòng tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương kết hợp với thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh. Lực lượng vũ trang Tỉnh đã gắn các đợt hoạt động dã ngoại với tuyên truyền cho đồng bào vùng biên giới về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh. Nổi bật là, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng 03 khu dân cư biên giới (Bắc Tây Ninh) và thực hiện các chương trình: giúp nhân dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ rừng,... làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần xây dựng “cột mốc lòng dân”, “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở. Điểm đáng ghi nhận là qua tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân vùng biên giới đã góp phần lan tỏa đến cả đồng bào người Cam-pu-chia giúp họ hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Việt Nam để cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Tây Ninh có 05 tôn giáo chính (Cao Đài, Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Hồi giáo), với hơn 285 cơ sở thờ tự, hơn 10.000 chức sắc, chức việc, nhà tu hành; trong đó có trung tâm tôn giáo Cao Đài (Tòa thánh Tây Ninh); số lượng tín đồ các tôn giáo chiếm hơn 64% dân số toàn Tỉnh. Vì vậy, Tỉnh luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và xác định đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Tỉnh chỉ đạo chặt chẽ các cơ quan, ban ngành có liên quan, như: Ban Tôn giáo, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Sở Nội vụ,… nhất là cơ quan quân sự với vai trò là cơ quan thường trực hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh. Theo đó, hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các huyện phối hợp chặt chẽ với trung tâm bồi dưỡng chính trị và Mặt trận Tổ quốc cùng cấp chiêu sinh, vận động chức sắc tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, bảo đảm đúng thành phần, chỉ tiêu theo kế hoạch. Để nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, ban tổ chức lớp học mời đại diện chức sắc các tôn giáo tham gia; đồng thời, tiến hành công tác tổ chức chặt chẽ, chu đáo, từ nơi ăn, ở, sinh hoạt, đảm bảo phù hợp với đặc điểm từng tôn giáo, nhất là việc lựa chọn những giảng viên, báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm, văn hóa rộng, kiến thức sâu về tôn giáo, có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung và phương pháp, nhất là kỹ năng sư phạm. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề chủ yếu, như: âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình kinh tế - xã hội, về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, v.v. Năm 2014, Tỉnh và các huyện đã mở 07 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 534 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua các lớp bồi dưỡng, đội ngũ chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo đều cơ bản nắm được nội dung, có thái độ học tập nghiêm túc, nhiều người nhất trí cao với chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đối với tôn giáo; bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào những kết quả của công cuộc đổi mới; nhận thức rõ hơn về âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta cũng như trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời, qua lớp bồi dưỡng, nhiều học viên cũng thẳng thắn bày tỏ ý kiến về an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, trên cơ sở xây dựng lòng tin, hiểu biết lẫn nhau, đồng thuận giữa đồng bào tôn giáo và cấp ủy, chính quyền địa phương. Sau khi được bồi dưỡng, các vị chức sắc đã tích cực cùng chính quyền, các ban, ngành địa phương tuyên truyền, vận động các tín đồ, giáo dân, tăng ni, phật tử chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao trách nhiệm công dân, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm được rút ra, Tây Ninh tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá HOÀNG ĐÌNH CHUNG, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:58 - 26/02/2020

HCMSJC46.15046.950
Hà NộiSJC46.15046.970
Đà NẵngSJC46.15046.970

Thời tiết