Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Sáu, 06/10/2017, 10:19 (GMT+7)
Quảng Ninh thực hiện Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” - một mô hình về giáo dục quốc phòng và an ninh

Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức từ năm 2012. Mục đích của Chương trình là giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam; trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh, rèn luyện kỹ năng sống, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. Nhận thức rõ điều đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” trên địa bàn Tỉnh với nội dung, hình thức, kết cấu luôn có sự thay đổi để phù hợp với từng lứa tuổi. Trong đó, tăng cường nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh, các kỹ năng cần thiết, như: bơi lội, phòng cháy, ứng phó với các tình huống nguy hiểm và tổ chức hoạt động trải nghiệm, dã ngoại. Để nâng cao chất lượng Chương trình, Tỉnh đoàn lựa chọn, mời đội ngũ giảng viên kỹ năng, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tỉnh tham gia giảng dạy. Nhờ đó, số lượng học viên tham gia Chương trình hiện nay đã tăng từ 2 - 3 lần so với thời gian đầu; trong 5 năm (2012 - 2017), Tỉnh đã tổ chức được 14 lớp cho gần 1.300 học sinh. Sau khi tham gia Chương trình, các em có sự thay đổi, trưởng thành rõ rệt, cả về nhận thức, kỹ năng sống, biết sống có trách nhiệm với gia đình, thầy cô, bạn bè và những người xung quanh. Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” đã trở thành mô hình mới trong giáo dục quốc phòng và an ninh, nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh, hưởng ứng tham gia của đông đảo thanh niên, thiếu nhi, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, được Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Cục Chính trị Quân khu 3 đánh giá cao.

ó được kết quả trên là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng hàng đầu là Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình. Trước hết, Tỉnh đoàn thực hiện tốt việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Hướng dẫn liên tịch 723 HDLT/TCCT-TWĐTN, ngày 25-5-2012 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” trong thanh thiếu niên, giai đoạn 2012 - 2015. Hằng năm, Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, trình Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở nội dung, chương trình khung, Tỉnh đoàn phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình chi tiết để triển khai thực hiện trên địa bàn Tỉnh; kết hợp vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện để nâng cao hiệu quả.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn chủ động tiến hành chu đáo từ khâu chuẩn bị đến triển khai, thực hiện. Hằng năm, Tỉnh đoàn thành lập Ban Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Tỉnh làm Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thời gian cuối năm học, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh về ý nghĩa, mục đích, nội dung Chương trình “Học kỳ trong Quân đội”, công khai mức kinh phí đóng góp. Đồng thời, chỉ đạo Cung văn hóa thiếu nhi Tỉnh, các huyện đoàn, thành đoàn phối hợp với phòng giáo dục tổ chức tuyển sinh ở các địa phương. Trong đó, chú trọng rà soát chất lượng theo hồ sơ đăng ký, kết hợp kiểm tra, đánh giá thực tế để phân loại, lựa chọn đối tượng tham gia cho phù hợp. Với những em còn nhỏ, sức khỏe, tư duy chưa thích hợp tham gia chương trình, Ban Tổ chức động viên các em và gia đình lùi lại sau để bảo đảm an toàn. Cách làm này tạo được sự tin tưởng, an tâm của phụ huynh, nên tỷ lệ học sinh tham gia chương trình hằng năm đều tăng, không chỉ học sinh ở các thành phố mà có nhiều em ở các huyện biên giới, hải đảo cũng đăng ký tham gia.

Hướng dẫn “học viên” gấp chăn màn

Để thực hiện tốt nội dung, chương trình đã xác định, Tỉnh đoàn chủ động liên hệ, mời giáo viên là cán bộ Quân đội, Công an đang công tác ở các đơn vị trên địa bàn; lựa chọn, mời giảng viên kỹ năng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tham gia giảng dạy. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành phổ biến, quán triệt kế hoạch, hướng dẫn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, điều phối viên, cộng tác viên, chiến sĩ tham gia chương trình; thống nhất thời gian, công tác bảo đảm cơ sở vật chất, nơi ăn ở, sinh hoạt và phân vùng tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” theo cụm, gần đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia. Năm 2016, Tỉnh tổ chức chương trình tại 3 cụm: Cụm Trung tâm tổ chức tại Trung đoàn 213 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Lữ đoàn 147, Lữ đoàn 170 (Quân chủng Hải quân); Cụm miền Tây tổ chức tại Trung đoàn 244 và Cụm miền Đông tổ chức tại Trung đoàn 43 (Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh).

Quá trình triển khai thực hiện, Tỉnh đoàn chú trọng kết hợp huấn luyện với rèn luyện, thực hiện trang bị kiến thức, kỹ năng đi đôi với rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong người chiến sĩ ngay từ ngày đầu. Căn cứ vào độ tuổi, giới tính, số lượng học sinh tham gia, Ban Tổ chức sắp xếp thành các tiểu đội, phân công điều phối viên, người phụ trách để quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ, thực hiện “ba cùng”1 với các em trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Trong huấn luyện, đội ngũ giáo viên phân tích ý nghĩa, hướng dẫn cụ thể, tỷ mỷ từng động tác, hành động để các em quan sát, tiếp thu kiến thức. Khi ôn luyện, thực hành có cán bộ, chiến sĩ kèm cặp, uốn nắn, giúp các em nắm vững, thực hiện được các động tác. Thông qua chia sẻ một số chuyên đề, hướng dẫn kỹ năng, các em được thực hành dẫn chương trình, diễn thuyết trước tập thể, tự xử lý, giải quyết những tình huống, vấn đề đặt ra,… giúp các em tự tin trải nghiệm, trưởng thành. Song song với trang bị kiến thức, kỹ năng, các em được làm quen, sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường quân sự, thực hiện các chế độ trong ngày, trong tuần và tham gia hoạt động ngoại khóa, như: tham quan di tích lịch sử, hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, v.v. Qua đó, rèn luyện cho các em có ý thức tổ chức, kỷ luật, trách nhiệm với tập thể, gia đình, bản thân; kiên quyết từ bỏ những thói hư, tật xấu.

Để thực hiện tốt việc huấn luyện, quản lý, rèn luyện cũng như bảo đảm cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ cho các em trong thời gian tham gia Chương trình, Tỉnh đoàn căn cứ vào khả năng bảo đảm cơ sở vật chất của đơn vị Quân đội phối hợp thực hiện, tổ chức xuất quân theo từng đợt, mỗi đợt quân số khoảng 100 em/đơn vị. Đồng thời, trích kinh phí đầu tư mua sắm, bảo đảm quân phục, ba lô, tặng quà, lo-go cho các em khi tham gia Chương trình. Ban Tổ chức Chương trình thường xuyên phối hợp với đơn vị Quân đội đăng cai tổ chức ăn, uống bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, giúp các em có sức khỏe tốt để tham gia các hoạt động. Khi kết thúc Chương trình, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân, liên hoan văn hóa, văn nghệ, cấp giấy chứng nhận, tạo tình cảm gần gũi, ấn tượng tốt đẹp, tác động tốt đến dư luận xã hội.

Thực hành xắp sếp quân tư trang

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” trên địa bàn Tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Hiện nay, kế hoạch tổ chức Chương trình mặc dù được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh phê duyệt, nhưng không áp dụng được ở các đơn vị thuộc quân chủng, binh chủng đóng quân trên địa bàn, nên Tỉnh đoàn phải tự liên hệ làm việc để phối hợp tổ chức. Bên cạnh đó, quy trình xây dựng, thông qua kế hoạch phải qua nhiều khâu, dẫn đến thời gian kéo dài, ảnh hưởng việc triển khai thực hiện. Về phía các đơn vị Quân đội, do phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, không phải lúc nào cũng phối hợp tổ chức được, nên Ban tổ chức Chương trình luôn bị động về thời gian. Mặt khác, do chưa có cơ sở riêng để tổ chức Chương trình nên các em phải ở cùng với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị Quân đội, dẫn đến công tác quản lý còn gặp khó khăn, phức tạp. Về nội dung chương trình, hiện nay chỉ có một khung chương trình chung áp dụng cho các lứa tuổi nên có nội dung chưa phù hợp. Kinh phí đóng góp tham gia Chương trình còn cao (3.500.000 đồng/học sinh/lớp, thời gian 10 ngày), nên không nhiều học sinh có điều kiện tham gia, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, v.v. Để khắc phục những vấn đề vừa nêu và thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án “Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017 - 2022”, trình Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017. Theo Đề án, Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” được phân chia theo 3 cấp độ, tương ứng với 3 độ tuổi2; trong đó, ngoài các đối tượng theo quy định của trên, Tỉnh còn mở rộng đối tượng cho các em từ 8 - 12 tuổi, thông qua việc mở Chương trình “Trải nghiệm quân ngũ”. Về nội dung, chương trình được xây dựng khoa học, bảo đảm giáo dục, bồi dưỡng toàn diện cả kiến thức về quốc phòng và an ninh, kỹ năng sống và hoạt động ngoại khóa, bổ trợ phù hợp với tâm lý, độ tuổi, sức khỏe của các em cũng như sự phát triển của xã hội. Cụ thể, ở 3 cấp độ chương trình: trải nghiệm quân ngũ, sơ cấp và trung cấp, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh chiếm tỷ lệ lần lượt là 20%, 30%, 40% tổng thời gian; nội dung giáo dục các kỹ năng chiếm tỷ lệ lần lượt là 60%, 50%, 40% tổng thời gian; còn lại là thời gian cho hoạt động ngoại khóa, bổ trợ, chiếm tỷ lệ 20% chương trình. Đồng thời, bổ sung các kỹ năng cần thiết mà học sinh còn yếu, còn thiếu, như: kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, ứng xử hoặc kỹ năng xử lý những vấn đề nóng, nổi cộm trong xã hội, như: phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường; tác hại của ma túy; phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm khi có hỏa hoạn; tham gia giao thông; phòng, chống đuối nước trong dịp hè, v.v. nhằm tạo ra sự lôi cuốn, hấp dẫn, tinh thần phấn khởi cho các em khi tham gia chương trình.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu, đề xuất với Tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cần thiết, hỗ trợ chi trả thù lao cho giáo viên, cộng tác viên, điều phối viên; miễn giảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để đa số học sinh được tham gia, đưa Chương trình trở thành hoạt động chính khóa, thường xuyên cho thanh niên, thiếu niên, học sinh trong dịp hè, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong 5 năm (2017 - 2022) có 10.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được trải nghiệm Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” như mục tiêu mà Đề án đã xác định, góp phần giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ để sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VŨ THỊ DIỆU LINH, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

__________

1 - Ba cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng hoạt động.

2 - Chương trình trải nghiệm quân ngũ, thời gian 05 ngày, dành cho học sinh từ 8 - 10 tuổi; chương trình sơ cấp, thời gian 10 ngày, dành cho học sinh từ 11 - 15 tuổi; chương trình trung cấp, thời gian 15 ngày, dành cho học sinh từ 16 - 18 tuổi.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...