Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 22/11/2018, 08:51 (GMT+7)
Những điểm sáng trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh là tỉnh biên giới, ven biển, nằm ở địa đầu Đông Bắc, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ý thức rõ điều đó, những năm qua, Quảng Ninh đã triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng, nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh, bền vững. Trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là nội dung được Tỉnh hết sức coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Để thực hiện tốt công tác quan trọng này, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phát huy vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3, bằng nhiều biện pháp mang tính đột phá, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Đáng chú ý là, Tỉnh đã mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; trong đó, làm điểm cho cả nước về bồi dưỡng cho giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp tư nhân; chủ hộ gia đình ở biên giới, biển, đảo, sản xuất trên biển; gia đình không có đảng viên. Tỉnh cũng là địa phương sớm đầu tư ngân sách để xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Quân sự Tỉnh và triển khai Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” cho các em học sinh trên địa bàn, đạt hiệu quả thiết thực.

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường Đại học Hạ Long

Trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao, để hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định, trong khi số lượng đối tượng trong diện bồi dưỡng rất lớn, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Tỉnh thực hiện đa dạng hình thức tổ chức bồi dưỡng, kết hợp bồi dưỡng theo phân cấp với phân quyền, gắn với giao trách nhiệm, phát huy tính chủ động của các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện. Theo đó, với đối tượng 2, Tỉnh kết hợp cử đi bồi dưỡng ở Trường Quân sự Quân khu theo chỉ tiêu được phân bổ và đề xuất với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu để được bồi dưỡng ngay tại Trường Quân sự Tỉnh bằng nguồn ngân sách của địa phương. Vấn đề đặt ra là, nếu sắp xếp không khoa học, một số cán bộ lớn tuổi đến thời điểm nghỉ công tác sẽ chưa được đi bồi dưỡng. Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh sắp xếp, cử cán bộ lớn tuổi đi bồi dưỡng trước và tuần tự theo độ tuổi từ cao đến thấp. Với đối tượng 3 và 4, dù số lượng rất lớn nhưng Tỉnh vẫn chỉ đạo phải đặt chất lượng lên hàng đầu, không chạy theo số lượng, hình thức. Quán triệt quan điểm đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát, nắm chắc số lượng, tham mưu cho Tỉnh phân loại, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng ở các huyện, thị xã, thành phố và sở, ban, ngành. Riêng đối với ngành Than, Tỉnh giao cho tập đoàn và các doanh nghiệp, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế đăng ký số lượng, chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo với Tỉnh để tổ chức bồi dưỡng theo từng vùng tại cơ sở. Cách làm này, giúp tăng số lượng tham gia bồi dưỡng, phát huy tính chủ động của các ngành, địa phương, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ kết hợp vừa thực hiện bồi dưỡng, vừa giải quyết công việc, được các cơ quan, tổ chức và ngành Than đồng tình ủng hộ.

Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, Tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công lãnh đạo Tỉnh đến giao nhiệm vụ, động viên học viên từng khóa. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an chủ trì lựa chọn kỹ lưỡng, phân công giáo viên hợp lý; trong đó, chú trọng phát huy vai trò của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và liên hệ mời báo cáo viên thuộc các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, nhằm cung cấp thông tin sâu, cập nhật cho học viên. Bên cạnh đó, để giúp học viên củng cố kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Tỉnh tích cực tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các lớp bồi dưỡng, với kinh phí từ nguồn xã hội hóa, như: tham quan thực tế các đơn vị Quân đội được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, mô hình kết hợp phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, diễn tập khu vực phòng thủ, v.v.

Bám sát đặc điểm địa bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Tỉnh tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đặc thù, như: già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ, chủ hộ tàu, thuyền, nuôi trồng thủy sản trên biển, chức sắc, chức việc các tôn giáo, v.v. Để đạt hiệu quả cao, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với các lực lượng: Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để tích hợp, lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến với tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo. Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao và cách làm linh hoạt, sáng tạo, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn Tỉnh đã cử 182 cán bộ thuộc đối tượng 1, 2 đi bồi dưỡng ở trên; tổ chức 13 lớp bồi dưỡng cho trên 1.050 cán bộ thuộc đối tượng 2, 3; 41 lớp bồi dưỡng cho trên 4.200 cán bộ thuộc đối tượng 4; hoàn thành trên 93% kế hoạch trong nhiệm kỳ.

Gần đây, các thế lực thù địch thường lợi dụng nhận thức còn hạn chế của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên để lôi kéo, kích động tụ tập đông người, có những hành động quá khích, gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị. Trước thực tế đó, Tỉnh đẩy mạnh giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Tỉnh quan tâm xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường trung học phổ thông; đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp và phát huy thế mạnh của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Quân sự Tỉnh trong giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn theo phân luồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự, Tỉnh đã bố trí ngân sách, đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng, mua sắm các trang thiết bị cho Trung tâm, đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận, bố trí học tập, ăn ở tập trung cho 300 học viên/đợt. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo mở 03 lớp đào tạo ngắn hạn cho 121 giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh của các nhà trường và tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn quân sự cho số giáo viên kiêm nhiệm, đạt kết quả tốt. Nhờ đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Tỉnh đã đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên; kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 60% - 70% đạt khá, giỏi.

Điểm đáng chú trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Tỉnh, đó là việc tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội”. Thực hiện chủ trương của trên, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung đoàn 244 triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình và nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao của các bậc phụ huynh, hưởng ứng tham gia của đông đảo thanh niên, thiếu niên, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đưa hoạt động này đi vào nền nếp, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình Hội đồng nhân dân Tỉnh phê duyệt Đề án “Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017 - 2022”. Theo Đề án, Tỉnh trích ngân sách hỗ trợ 02 triệu đồng/01 học sinh để may quân tư trang, mua sắm thiết bị, đồ dùng khi tham gia Chương trình. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Tỉnh đối với việc giáo dục quốc phòng và an ninh cho thế hệ trẻ, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó, ngày càng động viên, thu hút số lượng lớn các em học sinh đăng ký tham gia. Trong 5 năm (2012 - 2017), Tỉnh đã tổ chức 14 đợt cho gần 1.300 học sinh tham gia Chương trình; riêng năm 2018, đã có 860 học sinh tham gia. Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” của Tỉnh thực sự là điểm nhấn trong giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trên địa bàn, được Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Quân khu 3 đánh giá cao.

Cùng với đó, Tỉnh luôn quan tâm phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, thông qua phát huy vai trò của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên và các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các địa bàn biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa. Tỉnh chỉ đạo Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh duy trì chuyên trang, chuyên mục Quốc phòng toàn dân, chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh, phát thanh 03 cấp đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, hoạt động quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang địa phương; đồng thời, vạch trần âm mưu, luận điệu xuyên tạc, chống phá của thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, v.v. Để đạt hiệu quả cao, cùng với chủ động định hướng tuyên truyền, Tỉnh chỉ đạo tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chính đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, biên tập viên, phóng viên các báo, đài1 để nâng cao ý thức chính trị trong tuyên truyền, tác nghiệp. Quảng Ninh là địa phương có cửa khẩu quốc tế và nhiều địa điểm du lịch, lễ hội nổi tiếng, thu hút hàng chục triệu lượt du khách mỗi năm, mang lại nguồn thu lớn, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nhận rõ điều đó, Tỉnh chủ động kết hợp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quảng bá giá trị di tích, danh lam thắng cảnh, nhằm thẩm thấu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Những điểm sáng trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là nhân tố quan trọng để tỉnh Quảng Ninh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Đại tá LÊ ĐÌNH THƯƠNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh
____________

1 - Đã tổ chức 11 lớp bồi dưỡng cho trên 700 cán bộ, biên tập viên, phóng viên các báo, đài của Tỉnh và địa phương.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:35 - 29/02/2020

HCMSJC45.00045.800
Hà NộiSJC45.00045.820
Đà NẵngSJC45.00045.820

Thời tiết