Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 13/02/2020, 09:12 (GMT+7)
Lữ đoàn Thông tin Hải quân 602 gắn giáo dục pháp luật với quản lý kỷ luật bộ đội

Để xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn Thông tin 602, Quân chủng Hải quân tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với quản lý kỷ luật bộ đội là một nội dung trọng tâm lãnh đạo.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn coi trọng công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của trên. Tập trung vào Chỉ thị 91/CT-BQP, ngày 22-11-2016 của Bộ Quốc phòng về việc “Tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Thông tư 192/2016/TT-BQP, ngày 26-12-2016 của Bộ Quốc phòng “Quy định về áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng”, cùng các chỉ thị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân chủng về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đảng ủy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác quản lý kỷ luật trong Đơn vị. Trên cơ sở đó, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp đã cụ thể hóa, đưa vào chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đảng ủy Lữ đoàn phân công đồng chí Phó Chính ủy phụ trách công tác giáo dục pháp luật; đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và các tổ chức quần chúng, bảo đảm cho nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội.

Do các đơn vị của Lữ đoàn đóng quân phân tán trên địa bàn thành phố Hải Phòng, với nhiều đối tượng, nhận thức không đồng đều; cán bộ, chiến sĩ làm việc theo ca kíp 24/24 giờ, nên Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị phải chú trọng đổi mới nội dung cho sát với từng đối tượng. Bám sát kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của trên, các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, nắm vững những văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân. Nội dung giáo dục tập trung vào những vấn đề cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Cảnh sát biển năm 2018, Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Nghị định 162/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt, Lữ đoàn tổ chức quán triệt cho các đối tượng nắm chắc Nghị quyết 1438 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân về “Tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, đổi mới phong cách tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chỉ thị 22/CT-TM, ngày 05-7-2019 của Tổng Tham mưu Trưởng về việc tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; Quyết định 7327 của Tư lệnh Quân chủng Hải quân về “Tăng cường quản lý bộ đội, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn. Cùng với thực hiện tốt các chuyên đề giáo dục pháp luật do trên quy định, Lữ đoàn còn xác định thêm một số nội dung liên quan đến công tác bảo đảm thông tin liên lạc, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Qua đó, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định trong bảo đảm thông tin liên lạc, làm cơ sở cho họ vận dụng trong thực tiễn công tác, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới phương pháp tiến hành nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật hằng năm, các đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn việc tổ chức học tập các chuyên đề pháp luật với thi tìm hiểu, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, tham quan, tọa đàm, diễn đàn với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, áp-phích, bảng tin1; tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ, ngày truyền thống của đơn vị; liên hoan văn nghệ, giao lưu với địa phương nơi đóng quân, v.v. Hằng năm, Lữ đoàn chủ động mời cán bộ của Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án Quân chủng Hải quân về giới thiệu các chuyên đề pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật ở các tiểu đoàn và Ngăn sách pháp luật ở các đại đội; thường xuyên bổ sung sách, báo pháp luật, những tài liệu, văn bản pháp luật mới; luân chuyển sách giữa các đơn vị để phục vụ cán bộ, chiến sĩ2. Duy trì thực hiện có nền nếp Ngày Pháp luật ở các cơ quan, đơn vị định kỳ mỗi tháng một lần nhằm quán triệt những văn bản mới, nhất là văn bản có liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chế độ, chính sách, quy định về quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy; thông tin kịp thời tình hình vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông trong Quân đội, Quân chủng, đơn vị. Hình thức tổ chức “Ngày Pháp luật” được tiến hành đa dạng, phong phú, như: học tập, quán triệt văn bản pháp luật tập trung có báo cáo viên pháp luật giới thiệu; tọa đàm, giao lưu, trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật; nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị, v.v. Để việc giáo dục pháp luật có hiệu quả, Lữ đoàn đã chỉ đạo các đơn vị gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” và các phong trào: “Đoàn kết hiệp đồng, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo”; “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm”; “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, v.v. Ngoài ra, Lữ đoàn còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về biển, đảo, phòng, chống các tệ nạn xã hội. Thường xuyên làm tốt việc thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên toàn quốc, trong Quân đội, Quân chủng; kịp thời định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, hướng dẫn hành động cho mọi cán bộ, chiến sĩ trước những sự kiện chính trị quan trọng. Qua đó, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ chủ động, tự giác chấp hành và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của bộ đội, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục pháp luật với tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật. Thường xuyên giáo dục, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, nhất là về “Xây dựng chính quy, hiện đại và quản lý bộ đội, không có độ cồn trong hơi thở khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông”. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh bộ đội chấp hành nghiêm quy định sử dụng rượu, bia, hút thuốc lá; thắt chặt kỷ luật công tác, bảo đảm thông tin, bảo đảm an toàn và an toàn giao thông. Chú trọng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả “3 mẫu mực”, “3 dứt điểm”3; phong trào “Thanh niên Hải quân mẫu mực xây dựng chính quy”, “Tuổi trẻ Lữ đoàn 602 với văn hóa giao thông” và các mô hình: “Vọng gác thanh niên”, “Chi đoàn không có khói thuốc lá”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”,… tạo bước chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật. Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ, quy định, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với rèn luyện tác phong chính quy và duy trì kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của bộ đội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ cơ sở, vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật, không để xảy ra cháy, nổ, mất an toàn. Chỉ huy, chính trị viên các cấp luôn đề cao trách nhiệm trong quản lý bộ đội và chịu trách nhiệm trước cấp trên về công tác quản lý rèn luyện chấp hành kỷ luật ở đơn vị mình, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, các dịp lễ, Tết, khi đi công tác ra ngoài doanh trại; nắm chắc những trường hợp cá biệt để có biện pháp giáo dục phù hợp. Kiên quyết ngăn chặn, phòng ngừa, không để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vi phạm các tệ nạn xã hội, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, công tác và tham gia giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát qua nhiều kênh thông tin; rà soát nắm tình hình tư tưởng của bộ đội, tình hình chính trị nội bộ, dư luận trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với gia đình và cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình tư tưởng và kịp thời phát hiện các dấu hiệu, vụ việc vi phạm để ngăn chặn và xử lý nghiêm, không để tồn đọng kéo dài. Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chỉ thị, quy định của Quân chủng, Bộ Tham mưu và của Lữ đoàn. Năm 2019, Lữ đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ kỷ luật thông thường còn dưới 0,2%. Đảng bộ Lữ đoàn được trên công nhận đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Lữ đoàn đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng đều đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Đảng bộ Lữ đoàn được tặng Giấy khen; Lữ đoàn được tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 36 tập thể và 119 cá nhân được khen thưởng ở các hình thức khác nhau.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với quản lý, rèn luyện kỷ luật cho bộ đội là việc làm thường xuyên, hiệu quả của Lữ đoàn Thông tin Hải quân 602. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, văn hóa pháp luật, bảo đảm tốt thông tin liên lạc trong các nhiệm vụ của Quân chủng, tạo nền tảng để quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá ĐINH XUÂN BẢY, Chính ủy Lữ đoàn

_____________

1 - Đến nay, Lữ đoàn đã làm được 22 pa-nô điện và 82 pa-nô, khẩu hiệu các loại; 15 bảng ảnh điều cấm đối với quân nhân, 18 bảng tranh cổ động, băng rôn, 16 khẩu hiệu, với tổng diện tích 830 m2, trị giá gần 600 triệu đồng.

2 - Hiện tại, Lữ đoàn có hàng trăm đầu sách các loại để bộ đội đọc, tham khảo, tìm hiểu pháp luật. Từ năm 2016 - 2019 Lữ đoàn biên soạn cuốn “Sổ tay học tập quân nhân” và cấp phát cho các đơn vị với 2.510 cuốn, 64 tờ tuyên truyền, mang ý nghĩa giáo dục cao.

3 - 3 mẫu mực: 1. Chào mẫu mực; 2. Trực ban mẫu mực; 3. Canh gác mẫu mực.

- 3 dứt điểm: 1. Đánh cờ, bài ăn tiền; đánh đề, cá độ; vay mượn tài sản không có khả năng trả lại; 2. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 3. Sử dụng rượu, bia sai quy định (nghiện rượu, bia; uống rượu, bia say; uống rượu, bia buổi trưa ngày làm việc; uống rượu, bia trong giờ làm việc, trong khi làm nhiệm vụ; hạ sĩ quan, chiến sĩ uống rượu, bia; uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông).

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470