Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Tư, 09/12/2020, 15:21 (GMT+7)
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng vũ trang Hậu Giang

Những năm gần đây, tỉnh Hậu Giang đã có những bứt phá, đạt nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường, sự phân hóa giàu nghèo đang tác động đến nhiều mặt đời sống xã hội. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tai nạn giao thông tuy có giảm, nhưng vẫn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để lôi kéo, truyền đạo trái pháp luật, kích động khiếu kiện về tranh chấp đất đai, bồi hoàn, giải tỏa. Những yếu tố trên đã tác động không nhỏ đến tiến trình đổi mới, phát triển toàn diện của Tỉnh, nhất là việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Nhận thức rõ đặc điểm này, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thiết thực, hiệu quả; trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội và nhân dân là một giải pháp hết sức quan trọng, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn Tỉnh.

Lực lượng vũ trang Tỉnh tham gia Hội thi pháp luậtcho mọi người

Trước hết, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề, các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy xây dựng kế hoạch; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu 9 và của Tỉnh. Kịp thời bổ sung, kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đúng thành phần, cơ cấu, làm việc theo quy chế; phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, đảm bảo cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Thực tiễn cho thấy, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phụ thuộc rất lớn vào năng lực, kỹ năng, phương pháp sư phạm, kinh nghiệm của đội ngũ báo cáo viên, giáo viên pháp luật, giáo viên chính trị, cán bộ quản lý các cơ quan, đơn vị. Do đó, hằng năm, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động tổ chức các đợt bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên theo phân cấp, phối hợp với các cơ quan chức năng để bồi dưỡng chuyên môn; gắn bồi dưỡng tại chỗ với gửi đi đào tạo, tập huấn ở các nhà trường, bồi dưỡng của tổ chức với tự nghiên cứu, học tập của cá nhân. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả; nghiêm túc chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đưa hoạt động này vào nền nếp.

Trong tổ chức thực hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phân loại đối tượng để vận dụng các biện pháp hình thức tuyên truyền phù hợp. Theo đó, đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đội ngũ sĩ quan, ngoài chương trình chung theo kế hoạch, các đơn vị tập trung quán triệt những chuyên đề, như: Luật Quốc phòng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan năm 2014; Luật An ninh mạng; Chỉ thị của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc “Không uống rượu, bia trong giờ làm việc và chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”, v.v. Đồng thời, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì tự học tập, nghiên cứu thêm những nội dung luật pháp về kinh tế, văn hóa, quản lý xã hội,… nhằm trang bị kiến thức toàn diện trên mọi lĩnh vực, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện nền nếp chính quy và công tác quản lý, chỉ huy, chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, tập trung vào các chuyên đề, như: Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trong lực lượng vũ trang”, v.v. Nội dung giáo dục không chỉ bó hẹp trong phạm vi hoạt động quân sự, mà còn đề cập đến những nội dung cần thiết trong giao dịch dân sự của quân nhân. Với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tập trung vào nội dung Luật Dân quân tự vệ, Luật Đất đai, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Khiếu nại, tố cáo và các nội dung pháp luật cụ thể có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này. Trong năm 2020, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bồi dưỡng, giáo dục kiến thức pháp luật cho các đối tượng trên địa bàn với tổng số 217 buổi, có 17.668 lượt người tham gia; quân số học tập, bồi dưỡng thường xuyên đạt trên 98%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% Khá, Giỏi.

Để đạt hiệu quả cao, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đặc biệt chú trọng việc đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng tinh giản, thiết thực, bám sát thực tế đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị cơ bản và các hình thức khác, như: nói chuyện thời sự, thông báo chính trị, “sân khấu hóa” hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền qua các hoạt động giao lưu văn nghệ. Duy trì nền nếp “Ngày Pháp luật” theo hướng mở, như: trao đổi, đối thoại, thảo luận, tư vấn pháp luật; tổ chức hội thi văn nghệ quần chúng với chủ đề “Toàn dân phòng, chống ma túy”. Cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phư­ơng tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh kết hợp với vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo làm tròn nghĩa vụ công dân, sống “tốt đời, đẹp đạo”, v.v. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn phối hợp với các cơ quan báo chí của Tỉnh và Trung ương đứng chân trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phản ánh việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của lực lượng vũ trang Tỉnh và gương “người tốt, việc tốt” của cán bộ, chiến sĩ trong chương trình “Pháp luật và cuộc sống”, “Có thể bạn quan tâm”, “Hộp thư truyền hình”, v.v. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo chí, Tủ sách pháp luật tại cơ sở, đa dạng hóa tài liệu tuyên truyền, như: sách, tờ gấp, băng đĩa hình, đĩa tiếng,… thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tìm đọc, xem, nghe, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật.

Nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ từ nhận thức đến tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho quân nhân, các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng địa bàn, vành đai an toàn, địa phương vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ chế độ học tập, công tác; lễ tiết tác phong quân nhân; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, cán bộ luôn gần gũi với chiến sĩ để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng bộ đội, phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương để quản lý quân nhân; phân công cán bộ, đảng viên theo dõi giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, có biểu hiện vi phạm kỷ luật, giúp họ không bị các phần tử xấu lôi kéo, dụ dỗ. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cơ quan chức năng địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân theo kế hoạch chung của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội thi pháp luật, thông qua công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác vận động quần chúng, khắc phục hậu quả thiên tai,... tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo “hành lang an toàn” về kỷ luật, pháp luật, xây dựng địa bàn đóng quân trong sạch, vững mạnh.

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về quản lý, rèn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; làm cho tình hình vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong các cơ quan, đơn vị  ngày càng giảm. Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng vũ trang Tỉnh không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; vi phạm kỷ luật thông th­ường giảm còn d­ưới 0,3%; các mối quan hệ lành mạnh được tăng cường, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Đơn vị; coi đó là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Tỉnh luôn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá HUỲNH VIỆT TRUNG, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 10:36 - 11/04/2021

EUR26,601.2727,990.96

GBP30,757.6632,042.36

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 10/04/2021

HCMSJC54.80055.250
Hà NộiSJC54.80055.270
Đà NẵngSJC54.80055.270