QPTD -Thứ Hai, 10/11/2014, 14:50 (GMT+7)
Ghi sâu lời Bác Hồ dạy, Trung đoàn 692 chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Tự hào với truyền thống Đơn vị và ghi sâu lời Bác Hồ dạy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 692 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, làm cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phùng Quang Thanh  thăm phòng Hồ Chí Minh của Tiểu đoàn 5,
Trung đoàn 692 và trò chuyện, động viên các chiến sĩ (2-2014).
(Nguồn: qdnd.vn)

Đoàn “Thanh Xuyên” là tên Bác Hồ đặt cho Tiểu đoàn 12, thuộc Trung đoàn 600, Sư đoàn 350 (tiền thân của Trung đoàn bộ binh 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ngày nay). Trải qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Trung đoàn đã vượt qua khó khăn, thử thách, chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ: truy lùng biệt kích, thám báo, tiễu phỉ, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc của Tổ quốc, cơ động sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ cơ quan Trung ương, lãnh tụ của Đảng và giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn Thủ đô, viết lên truyền thống: “Trung kiên, dũng cảm, luyện giỏi, đánh thắng”. Đây là những thành tích rất đáng tự hào của bao thế hệ CB,CS đã bồi đắp lên.

Hiện nay, Trung đoàn đang triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Trước hết xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Khắc ghi lời Bác: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”1, các cơ quan, đơn vị thường xuyên chăm lo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; lồng ghép, gắn với các hoạt động thực tiễn của các cấp, các ngành. Trong đó, tập trung bồi dưỡng cho CB,CS nắm vững những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình đất nước, truyền thống của Quân đội, Đơn vị, làm cơ sở vận dụng vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời, làm tốt các khâu, các bước của công tác tư tưởng, nhất là việc quản lý, dự báo, xử lý những vấn đề nảy sinh, kịp thời định hướng nhận thức và hành động cho bộ đội trước những tác động đa chiều của thông tin, diễn biến phức tạp của tình hình; đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Nhờ đó, CB,CS luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào lãnh đạo, chỉ huy Đơn vị, phấn khởi, tự hào với truyền thống, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, mong muốn và quyết tâm được cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng danh là “Người chiến sĩ Thủ đô”, “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố, bên cạnh những mặt tích cực là chủ yếu, cũng còn nhiều tệ nạn xã hội, tiêu cực tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống, sinh hoạt của CB,CS. Nhớ lời Bác dặn: “Bác cháu ta sống trong gian khổ và kháng chiến đã quen, nay về Hà Nội địch chiếm lâu ngày đầy rẫy những cảnh sống xa hoa, trụy lạc, đừng sa ngã trước “viên đạn bọc đường” của địch”2, Đảng ủy, chỉ huy (ĐU,CH) Trung đoàn đã tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, gắn với khắc phục khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Các tập thể, cá nhân, dù ở cương vị nào, nhất là cán bộ chủ trì đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu ở mọi lúc, mọi nơi, trở thành những người cán bộ, đảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, thực sự là tấm gương để quần chúng noi theo.

Cùng với đó, Trung đoàn thường xuyên chăm lo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là năng lực cụ thể hóa nghị quyết cấp trên, xây dựng nghị quyết cấp mình sát, đúng với tình hình thực tiễn của đơn vị; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong thực hiện các nhiệm vụ. Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật được các cấp duy trì nền nếp, hiệu quả. Công tác dân vận, chính sách, bảo vệ - an ninh được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ, tạo cho Đơn vị sự ổn định, tăng cường đoàn kết quân dân, đoàn kết nội bộ. Trong 03 năm qua (2011-2014), Đảng bộ Trung đoàn luôn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng, đảng viên yếu kém.

Thực hiện lời căn dặn của Bác: CB,CS phải thường xuyên được mài dũa, tôi luyện, giáo dục toàn diện như là “thanh gươm báu” sẵn sàng hoàn thành mọi trọng trách mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó; và phát huy truyền thống “luyện giỏi, đánh thắng”, Trung đoàn luôn chăm lo nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, không để bất ngờ trong mọi tình huống. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh, chỉ lệnh huấn luyện của trên, hằng năm, Đảng ủy Trung đoàn đều có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đối với nội dung này; người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên có kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, tập trung giáo dục cho CB,CS nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn, nắm chắc các yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu huấn luyện, SSCĐ, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần chịu đựng khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trước mỗi giai đoạn, Trung đoàn đều tổ chức tập huấn, thống nhất, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp về nội dung, phương pháp, nhất là những vấn đề mới, các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong huấn luyện; chuẩn bị đầy đủ, chu đáo thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất. Các bài giảng được chuẩn bị trước 03 tuần, tiến hành thông qua, thục luyện, phê duyệt trước khi huấn luyện. Học tập Bác về tinh thần tiết kiệm, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị tận dụng cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập hiện có, tiến hành tu sửa, nâng cấp, cải tạo, làm mới theo quy định, đảm bảo đủ cho từng cấp và các hình thức huấn luyện nên tiết kiệm kinh phí và công sức bộ đội. Với tinh thần “học đi đôi với hành”, các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, chương trình, theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn và đối tượng tác chiến; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp huấn luyện, SSCĐ, hội thi, hội thao từng nội dung, từng ngày, từng tuần theo phân cấp (đại đội hội thao theo ngày, tiểu đoàn hội thao theo tuần). Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, kịp thời động viên bộ đội, nhất là trong những giai đoạn huấn luyện cao điểm, thời tiết khắc nghiệt, với nhiều chủ đề thi đua, mô hình, cách làm hay, hiệu quả, như: “Ngày là vàng, giờ là ngọc, một phút cũng học, một giây cũng rèn”, “Gian khó không sờn, nắng mưa chẳng quản, bên nhau đoàn kết, hăng say luyện rèn”, “Phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”, “Ngày học thanh niên”, “Tuần thanh niên tự quản”, v.v. Nhờ đó, 5 năm qua (2009 - 2014), kết quả huấn luyện 100% các khoa mục đạt yêu cầu; trong đó, 95% khá, giỏi, riêng huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có trên 80% khá, giỏi; diễn tập chiến thuật cấp phân đội đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Hằng năm, Trung đoàn đều được tặng Cờ Đơn vị Huấn luyện Giỏi.

Trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Trung đoàn luôn duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần, thực hiện “Giờ nào việc nấy”, “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”. Chỉ huy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, quản lý bộ đội theo phân cấp, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, thuyết phục với các biện pháp hành chính, làm cho CB,CS có nhận thức đúng và tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của Đơn vị. Trung đoàn đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác quy hoạch xây dựng của cấp trên với phát huy nội lực của Đơn vị để từng bước củng cố, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, gắn với xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội học tập, rèn luyện và khẳng định mình trong thực tiễn. Vì vậy, công tác xây dựng chính quy ngày càng chuyển biến rõ rệt, CB,CS mang mặc đúng quy định, chào, hỏi theo điều lệnh; tình hình chấp hành kỷ luật ngày càng vững chắc, không xảy ra kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường còn dưới 0,2%.

Phát huy truyền thống chủ động, tự lực tự cường, Trung đoàn đã thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, thông qua phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, đảm bảo đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội. Công tác tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, thanh quyết toán kịp thời. Mặc dù đóng quân ở khu vực có khí hậu khắc nghiệt, doanh trại đang trong quá trình xây dựng, song toàn Trung đoàn đã tích cực tăng gia, chăn nuôi, với diện tích trồng rau trên 45.500m2, ao cá: 42.000m2, giàn leo: 2.200m2 và hàng nghìn con gia súc, gia cầm, cây ăn quả, cây lấy gỗ..., góp phần nâng cao chất lượng đời sống, bữa ăn của CB,CS. Đồng thời, tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, tổ chức khám, điều trị kịp thời, bảo đảm quân số khỏe tham gia công tác thường xuyên đạt trên 99,27%. Cũng từ thực hiện CVĐ và Chỉ thị 03, mà việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành phong trào sâu, rộng, thường xuyên của CB,CS, có ý nghĩa thực tiễn to lớn, nhất là tiết kiệm điện, nước, xăng, dầu, kinh phí3. Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” được thực hiện tích cực, duy trì nghiêm các chế độ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, nên vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đồng bộ, sạch sẽ, sắp đặt gọn gàng, bảo đảm tốt cho huấn luyện và SSCĐ.

Những kết quả trên đây là cơ sở để Trung đoàn đạt Đơn vị VMTD 04 năm liên tục (2010 - 2014), hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đó là nguồn động lực to lớn để CB,CS Trung đoàn hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống “Trung kiên, dũng cảm, luyện giỏi, đánh thắng”, cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Trung tá LƯU NAM TIẾN, Chính ủy Trung đoàn
_________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb. CTQG,   H. 2011, tr. 217.

2 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sư đoàn 301- Lịch sử Trung đoàn Bộ binh 692, Nxb QĐND, H. 2014, tr. 14.

3 - Đơn vị đã tiết kiệm được gần 250 triệu đồng tiền điện và hơn 5.000 lít xăng, dầu, trị giá gần 120 triệu đồng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa
Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 15:51 - 14/01/2022

EUR25,336.6626,756.91

GBP30,323.8931,618.74

USD22,540.0022,850.00

Giá vàng

Cập nhật : 14:17 - 14/01/2022

HCMSJC61.05061.700
Hà NộiSJC61.05061.720
Đà NẵngSJC61.05061.720