Thông tin - Tư liệu Chính sách Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 20/07/2015, 08:04 (GMT+7)
Một số văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

NĐ 26/2015/NĐ-CP

 

Một số văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng
NĐ 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009


Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2009 của Bộ quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng
TTLT 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2009


Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
NĐ 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 


Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
TT 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 


Thông tư số 109/2014/TT-BQP ngày 20/8/2014 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở y tế Quân đội và chế độ phụ cấp chống dịch
TT 109/2014/TT-BQP ngày 20/08/2014


Thông tư số 09/2012/TT-BQP ngày 08/02/2012 của Bộ Quố phòng quy định chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với người hưởng lương trong quân đội và mức hỗ trợ đối với cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng tại ngũ hy sinh, từ trần
TT 09/2012/TT-BQP ngày 08/02/2012


Thông tư số 65/2014/TT-BQP ngày 13/6/2014 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với QNCN và CNVCQP hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng
TT 65/2014/TT-BQP ngày 13/6/2014


Thông tư số 08/2015/TT-BQP ngày 02/3/2015 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với một số đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng
TT 08/2015/TT-BQP ngày 02/3/2015

Nguồn: chinhsachquandoi.gov.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết