QPTD -Thứ Năm, 21/10/2021, 08:12 (GMT+7)
Vùng 5 Hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Vùng 5 Hải quân - tiền thân là Vùng 5 Duyên hải, thuộc Quân chủng Hải quân, được thành lập ngày 26/10/1975 theo Quyết định số 141 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trải qua 46 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, cán bộ, chiến sĩ của Vùng không ngừng nỗ lực phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng; Giúp bạn tận tình; Đoàn kết hiệp đồng; Làm chủ vùng biển”.

Ngay sau khi thành lập, cán bộ, chiến sĩ của Vùng đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, tiếp quản, xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực huấn luyện, rèn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Khi chiến tranh Biên giới Tây Nam nổ ra, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 là nòng cốt, cùng các lực lượng của Quân chủng Hải quân giành thắng lợi “Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn” - là chiến dịch đổ bộ đường biển đầu tiên của Quân đội ta. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ của Vùng cùng các quân chủng, binh chủng Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang cách mạng, nhân dân Campuchia không chỉ giải phóng đất nước Chùa Tháp khỏi họa diệt chủng, mà còn truy quyét tàn quân Polpot bảo vệ thành quả cách mạng; giúp lực lượng hải quân nước Bạn từng bước trưởng thành, đủ sức tiếp nhận và làm chủ vùng biển, hải đảo của mình. Sau hơn 10 năm, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trên đất nước Campuchia trở về Tổ quốc, các đơn vị của Vùng lại nhanh chóng triển khai lực lượng đóng quân ở các vị trí đã xác định, từng bước kiện toàn, điều chỉnh tổ chức, biên chế, củng cố lực lượng, vũ khí trang bị theo hướng tiến lên hiện đại; tạo thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu; tích cực huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, sát với thực tế, địa bàn,... bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo và thềm lục địa Tây Nam Tổ quốc. Với những thành tích đạt được, Vùng vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý1. Đặc biệt, từ năm 1999 đến nay, Vùng liên tục được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Năm 2020, Vùng được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng”; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, giai đoạn 2015 - 2020, v.v. Để có được kết quả đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu tiểu”; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu là một giải pháp quan trọng.

Trước hết, Vùng đẩy mạnh quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện. Trong đó, Vùng tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 1050-NQ/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Hằng năm, Đảng ủy Vùng xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sát với tình hình địa bàn, tổ chức, biên chế, nhiệm vụ đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, giáo dục phù hợp với từng đối tượng; kết hợp giáo dục chung với giáo dục riêng, theo chuyên đề hoặc từng đợt huấn luyện chuyên ngành. Ưu tiên giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong huấn luyện, luyện tập cho các lực lượng quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; các bộ phận hoạt động nhỏ, lẻ, dài ngày trên biển, đảo. Thường xuyên giáo dục cho các đối tượng nhận thức rõ về phương hướng, phương châm, nhiệm vụ, mức độ, yêu cầu huấn luyện, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong huấn luyện. Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc làm mục tiêu huấn luyện. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu đối với các đơn vị nghiệp vụ, làm nhiệm vụ BM, tuần tra đối ngoại quốc phòng. Cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung đột phá trong huấn luyện của Quân chủng và của Vùng “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức tốt, trách nhiệm cao, phát huy được tính tích cực, tự giác tham gia huấn luyện chiến đấu làm chủ vũ khí, trang bị trong biên chế, qua kiểm tra được Quân chủng và Bộ đánh giá cao.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân huấn luyện bắn đối không

Hai là, tập trung đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện. Đây là nội dung quan trọng trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo đảm nhiệm. Hằng năm, trước khi tổ chức huấn luyện, Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng hệ thống văn kiện huấn luyện: mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, tiến trình biểu; soạn và phê duyệt giáo án chặt chẽ theo phân cấp; đăng ký thống kê, báo cáo huấn luyện đúng quy định. Chủ động lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, nhất là kinh nghiệm huấn luyện bổ sung vào các vị trí trực tiếp tham gia, tổ chức, điều hành huấn luyện. Cùng với cử cán bộ đi tập huấn do cơ quan Quân chủng tổ chức, Vùng chỉ đạo mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm thống nhất nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện trong toàn đơn vị. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề mới, vũ khí trang bị có trong biên chế và các nội dung tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng trên biển, đảo. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp mới ra trường, mới chuyển về đơn vị. Đảm bảo 100% đội ngũ cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, giỏi cấp mình, biết, hiểu vị trí, chức năng, nhiệm vụ cấp trên trực tiếp. Thực hiện, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, chỉ huy huấn luyện đơn vị, cán bộ cũ, kèm cặp, bồi dưỡng cán bộ mới, chiễn sĩ cũ kèm chiến sĩ mới, v.v.

Quá trình huấn luyện, Vùng yêu cầu giảm thời lượng huấn luyện lý thuyết, tăng thời gian huấn luyện thực hành. Kết hợp huấn luyện nội dung mới với truyền thụ kinh nghiệm, sát phương án, đối tượng tác chiến, thực tiễn chiến trường và vũ khí, trang bị được biên chế. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết xấu, huấn luyện thể lực. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ sử dụng thuần thục vũ khí, trang bị có trong biên chế, sẵn sàng chiến đấu cao. Sau khi huấn luyện thành thục các nội dung, Đơn vị huấn luyện đổi vị trí, đổi số để mỗi cán bộ, chiến sĩ có thể biết và đảm nhiệm thêm một số vị trí khác trong tác chiến. Nhằm từng bước đưa bộ đội sát thực tế thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trình độ tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng trên biển, đảo cho chỉ huy các cấp và đơn vị, Vùng tăng cường tổ chức diễn tập theo các phương án, phù hợp với địa bàn đảm nhiệm. Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan chức năng trong quản lý, điều hành huấn luyện chặt chẽ, đúng tiến trình, đầy đủ nội dung, thời gian, quân số đạt từ 98,5% trở lên. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện thực chất theo quy chế, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Sau từng khoa, mục, giai đoạn huấn luyện, Vùng tổ chức chặt chẽ hội thi, hội thao ở các cấp, kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong huấn luyện, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu trong toàn đơn vị. Hằng năm, vào dịp tổng kết, Vùng chỉ đạo lấy kết quả huấn luyện của đơn vị để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân, làm cơ sở để đề bạt thăng quân hàm, sắp xếp, bổ nhiệm chức vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đến nay, Vùng đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Khối tàu hoàn thành kiểm tra theo giáo trình K1, K2, K3, thả thủy lôi cho các tàu, biên đội tàu chiến đấu, kết quả 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện cho các tàu làm nhiệm vụ BM, kết quả kiểm tra bắn đạn thật 100% khá, giỏi. Huấn luyện bổ sung cho các tàu làm nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, phối hợp với Hải quân Hoàng gia Campuchia và Hải quân Hoàng gia Thái Lan thực hiện tốt các nội dung huấn luyện hiệp đồng trên biển trong các chuyến tuần tra chung. Các tàu đi làm nhiệm vụ vận chuyển, trinh sát duy trì tốt chế độ huấn luyện kết hợp thực hiện nhiệm vụ trên biển. Các đơn vị khối bờ hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, chất lượng huấn luyện ngày càng cao.

Ba là, phát huy nội lực, làm tốt công tác bảo đảm vật chất phục vụ nâng cao chất lượng huấn luyện. Do đặc thù Đơn vị đóng quân trên các đảo, xa đất liền, địa bàn hoạt động rộng, phân tán, xa sự chỉ đạo và bảo đảm của Quân chủng, nên việc bảo đảm vật chất phục vụ công tác huấn luyện gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, trang bị vũ khí, tàu thuyền, xe máy đa dạng về chủng loại, nhiều vũ khí, phương tiện đã cũ, xuống cấp, thiếu đồng bộ; yêu cầu đặt ra đối với công tác huấn luyện và phục vụ huấn luyện chiến đấu trong tình hình mới rất cao và toàn diện. Để khắc phục những khó khăn, thách thức đó, một mặt, Vùng chỉ đạo tận dụng triệt để, hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp, từng bước nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng đảm bảo huấn luyện. Mặt khác, phát huy nội lực, huy động công sức bộ đội, vật chất có sẵn và ứng dụng, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ huấn luyện. Sử dụng, khai thác, thống nhất hệ thống giáo trình, tài liệu cũ theo tàu, đầu tư, nghiên cứu biên soạn tài liệu còn thiếu; bổ sung, từng bước hoàn thiện về lý luận một số vấn đề mới và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn huấn luyện chiến đấu của đơn vị. Công tác nghiên khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện đã được quan tâm đúng mức, đạt kết quả tốt; phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ đảm bảo cho huấn luyện” được triển khai tích cực; nhiều công trình, sáng kiến, cải tiến học cụ được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn huấn luyện, diễn tập, thực hiện nhiệm vụ mang lại hiệu quả thiết thực, được Quân chủng đánh giá cao. Ngoài ra, Vùng còn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, đảm bảo hệ số kỹ thuật của các loại tàu chiến, vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đề ra. Với nhiều biện pháp đồng bộ, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng, công tác đảm bảo huấn luyện ngày càng tốt hơn, một số mô hình, cách làm hay, hiệu quả của Vùng được nhân rộng áp dụng vào huấn luyện trong toàn Quân chủng.

Kết quả hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trong thời gian qua là cơ sở, tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng Vùng 5 Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc NGUYỄN DUY TỶ, Tư lệnh Vùng
___________________

1 - Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1989), hạng Nhì (năm 1979), hạng Ba (năm 1984, 2015); Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2004); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2010), hạng Ba (năm 2009); 02 tập thể (Tiểu đoàn 563, Tàu 232) được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Hữu nghị (năm 2008) và Huân chương Ăngko - Huân chương cao quý nhất của nước Bạn (năm 1989).

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120