QPTD -Thứ Hai, 17/01/2022, 11:36 (GMT+7)
Vùng 3 Hải quân nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền trên vùng biển, đảo chiến lược, trọng yếu của Tổ quốc, những năm qua, Vùng 3 Hải quân luôn tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở

Đây là nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Vùng. Nguyên tắc đó gồm tổng thể các hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy, các cấp, ngành, nhằm xây dựng tổ chức, con người theo tiêu chí, chuẩn mực đã được xác định. Với nhận thức đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng luôn chú trọng xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự là hạt nhân, nòng cốt xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị. Đảng ủy Vùng thường xuyên rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cấp ủy, bí thư các cấp, chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên để có giải pháp lãnh đạo hiệu quả; trong đó, tập trung thực hiện tốt đột phá “2 chất lượng, 2 nêu cao”1 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và xây dựng chi bộ theo tiêu chí “4 tốt”2. Chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng quy chế làm việc; nâng cao chất lượng thực hiện nghị quyết; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi mặt công tác. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ và công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, đề cao tính tiền phong, trách nhiệm nêu gương, phải luôn học trước, làm trước và làm hiệu quả để quần chúng noi theo.

Với mục tiêu là làm cho cán bộ, chiến sĩ có giác ngộ chính trị cao, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng trong xử lý các tình huống trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo đảm bất luận trong hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Cùng với nội dung giáo dục trính trị cơ bản theo quy định, Vùng tập trung trang bị cho bộ đội nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chủ trương nhất quán của Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông là: tôn trọng nguyên trạng, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế. Để công tác giáo dục đạt hiệu quả, các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục, tuyên truyền theo phương châm “1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất, 2 sát, 2 nâng”3; trong đó, chú trọng các hình thức giáo dục trực quan và thông qua hoạt động thực tiễn, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng. Duy trì nền nếp, chế độ học tập chính trị theo quy định; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, xây dựng tài liệu “cẩm nang” sổ tay chiến sĩ, v.v. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, hệ thống thiết chế văn hóa ở đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông trong giáo dục, tuyên truyền. Tăng cường nắm, quản lý, giải quyết tốt những vướng mắc về tư tưởng; chủ động tiến hành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm các mặt công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Vùng.

Huấn luyện rà quét mìn trên biển

Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tác chiến trên biển

Bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ huấn luyện, hằng năm, Đảng ủy Vùng và cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; trong đó, xác định chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ; phân rõ trách nhiệm của từng cấp ủy viên, chỉ huy đơn vị và cơ quan chức năng để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành huấn luyện thống nhất, hiệu quả. Do đặc điểm huấn luyện của bộ đội Hải quân nói chung, huấn luyện của Vùng nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: khí hậu, thời tiết trên biển cùng các phương tiện kỹ thuật hiện đại, v.v. Vì thế, Vùng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với từng khâu, từng bước của công tác huấn luyện, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và các đột phá, nhất là đối với các đơn vị làm nhiệm vụ BM, CV và các đơn vị cơ động làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Đi liền với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định: lấy huấn luyện chiến dịch làm trung tâm; huấn luyện chiến đấu, diễn tập chiến thuật phải bám sát hình thái, nội dung, tình huống của huấn luyện chiến dịch.

Trước khi huấn luyện, Vùng chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp và chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm huấn luyện; chú trọng bảo đảm trang bị, phương tiện kỹ thuật và thao trường huấn luyện trên biển. Trong thực hành huấn luyện, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” để đột phá vào nội dung “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”. Tập trung đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng; chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng thực hành trên biển của bộ đội; gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn. Kiên quyết chống bệnh thành tích; khắc phục tư tưởng chủ quan, khoán trắng, xem nhẹ, ngại khó, ngại khổ, hạ thấp yêu cầu, bớt xén nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện. Trước mắt, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Vùng tăng cường huấn luyện kiêm nhiệm, thay thế, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các vị trí chiến đấu để bảo đảm đủ khả năng, trình độ xử lý các tình huống chiến đấu; nâng cao khả năng độc lập điều khiển vũ khí, trang bị kỹ thuật trong điều kiện ban đêm, thời tiết phức tạp cả trên không, trên biển, đảo, bờ. Về lâu dài, Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập, nhất là diễn tập đối kháng theo các phương án tác chiến; giữa huấn luyện tác chiến với huấn luyện phục vụ đấu tranh trên biển; bảo đảm tốt các mặt hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các mặt công tác khác.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, bão, lũ, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Vùng đã kịp thời điều chỉnh thời gian, tổ chức, phương pháp huấn luyện đáp ứng yêu cầu của từng cấp độ dịch, hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Vùng phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch, chương trình huấn luyện: quân số đạt trên 99%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 90% trở lên đạt khá, giỏi. Thực hành diễn tập sát hạch chiến thuật vòng tổng hợp trên bản đồ, diễn tập thực binh, cơ động lực lượng, bắn đạn thật cho các đơn vị đạt 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tác chiến trên biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ động, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, của Quân chủng Hải quân về công tác sẵn sàng chiến đấu, Vùng đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá: “Nâng cao hiệu quả kiểm soát, quản lý vùng biển và chất lượng tham mưu, đề xuất”. Các cơ quan, đơn vị kịp thời xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến sát tình hình nhiệm vụ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ luyện tập chỉ huy - cơ quan xử lý tình huống tại sở chỉ huy các cấp; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá tính thực tế, thực chất, hiệu quả trong xử lý tình huống. Duy trì chặt chẽ lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp cao điểm; trong đó, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng tàu trực trọng điểm, thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định với lực lượng tuần tra, tuần tiễu để kiểm soát, nắm chắc tình hình trên biển.

Để nắm bắt kịp thời những diễn biến mới, phức tạp trên biển, Vùng đa dạng hóa cách thức nắm tình hình, phát hiện từ sớm, chủ động ứng phó từ xa các nguy cơ xâm phạm chủ quyền biển, đảo. Theo đó, Vùng chú trọng bảo đảm tốt thông tin liên lạc, cơ yếu thông suốt, kịp thời, chính xác; phát huy vai trò của các trạm ra đa, hệ thống AIS, điệp báo nhân dân, trinh sát kỹ thuật nhằm phát hiện sớm, kịp thời các hoạt động xâm phạm chủ quyền trên vùng biển quản lý. Tích cực trao đổi, hướng dẫn ngư dân phương pháp nhận dạng mục tiêu lạ trên biển, cung cấp thông tin góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo.

Cùng với đó, Vùng chú trọng nâng cao khả năng nghiên cứu, đánh giá, nhận định tình hình, dự báo, đánh giá chính xác âm mưu, thủ đoạn mới của nước ngoài trên vùng biển được giao. Tập trung phân tích làm rõ những điểm mới về khả năng, phương thức, thủ đoạn xâm phạm, lấn chiếm, tạo cớ gây xung đột đánh chiếm biển, đảo; khảo sát, thăm dò, hạ đặt giàn khoan của nước ngoài; tạo cớ, gây xung đột đối với các hoạt động kinh tế, quốc phòng của ta cũng như khả năng tác chiến khi sử dụng các căn cứ trên biển của nước ngoài để xâm phạm chủ quyền biển, biển đảo. Từ đó, nhận định, rút ra những điểm mạnh, yếu mới của họ để tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp trên, có phương án ứng phó phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tập trung chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển chủ động, chuẩn bị các phương án đấu tranh theo đúng chủ trương, đối sách; xử lý khôn khéo, kịp thời các tình huống, không để nước ngoài xuyên tạc, tạo cớ hòng gây xung đột. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan cấp trên, đơn vị bạn để tổ chức, xây dựng thế trận liên hoàn, vững chắc trên biển. Phát huy sức mạnh tổng hợp; kiên quyết, kiên trì; đa dạng hóa hình thức, mặt trận đấu tranh; xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển.

Trước những diễn biến phức tạp trên biển, đặt ra yêu cầu cao hơn, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc PHẠM VĂN HÙNG, Tư lệnh Vùng
_________________ 

1 - “2 chất lượng”: Chất lượng nghị quyết lãnh đạo; Chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết. “2 nêu cao”: Nêu cao trách nhiệm nêu gương; Nêu cao tự phê bình và phê bình.

2 - “4 tốt”: Cán bộ, đảng viên có nhận thức, trách nhiệm tốt; Nền nếp, chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; Dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; Tự phê bình và phê bình tốt.

3 - “1 giảm”: Giảm lên lớp lý thuyết. “1 tăng”: Tăng hoạt động bổ trợ. “3 thực chất”: Học thực chất; dạy thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất. “2 sát”: Sát đối tượng; sát tình hình nhiệm vụ. “2 nâng”: Nâng cao nhận thức trách nhiệm; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị.

Ý kiến bạn đọc (0)

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Sáng nay 8-11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với tỷ lệ tán thành là 92,16%. Nghị quyết đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 là từ 6,6% - 6,8%.