Thông tin - Tư liệu Biển, đảo Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 22/02/2016, 08:09 (GMT+7)
Quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Bước sang thế kỷ XXI, trước bối cảnh nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đất liền ngày càng cạn kiệt, nên “vươn ra biển” đã trở thành xu thế chủ đạo của các quốc gia có biển; thậm chí, một số quốc gia không có biển cũng đang tìm mọi cách để tiếp cận với biển, nhằm thúc đẩy sự phát triển của mình. Đối với nước ta, vùng biển, đảo không chỉ là một bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà cùng với đất liền, còn tạo ra môi trường sinh tồn, phát triển đời đời của dân tộc Việt Nam. Vì thế, đã từ lâu, hướng ra biển, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển, đảo được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, hiệu quả khai thác các nguồn lợi từ biển những năm trước đây có mặt còn hạn chế. Nhận thức rõ điều đó, Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” đã xác định các quan điểm về định hướng phát triển Chiến lược biển của đất nước, với nội dung cơ bản như sau:

Một là, nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng từ biển, phát triển toàn diện các ngành, nghề biển với cơ cấu phong phú, hiện đại, tạo ra tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả cao với tầm nhìn dài hạn.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường, kết hợp giữa phát triển vùng biển, ven biển, hải đảo với phát triển vùng nội địa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ba là, khai thác mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường biển trên tinh thần chủ động, tích cực mở cửa, phát huy đầy đủ và có hiệu quả các nguồn lực bên trong; tranh thủ hợp tác quốc tế, thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Quan điểm trên của Đảng ta thể hiện rõ tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, mục tiêu cần đạt được và các phương thức chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Trong đó, việc khai thác, phát huy các nguồn lực (cả trong và ngoài nước); kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ gắn với gìn giữ môi trường hòa bình để phát triển bền vững trên các vùng biển, đảo giữ vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, nguy cơ mất ổn định an ninh ở Biển Đông nói chung, các vùng biển, đảo nước ta nói riêng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường, thì các quan điểm chỉ đạo nói trên của Đảng càng có ý nghĩa quan trọng. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về định hướng phát triển “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” bằng nhiều kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

ĐỨC QUYỀN thực hiện

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 22:30 - 20/05/2018

EUR26655.9726974.6

GBP30370.730857.53

USD2274522815

Giá vàng

Cập nhật : 09:16 - 19/05/2018

HCMSJC36.55036.750
Hà NộiSJC36.55036.770
Đà NẵngSJC36.55036.770

Thời tiết