QPTD -Thứ Hai, 31/05/2021, 08:24 (GMT+7)
Hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã và đang tăng cường triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, nhằm tăng cường sự phối hợp để xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị và phát triển. Nguyên tắc, nội dung và hình thức hợp tác quốc tế của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Nguyên tắc hợp tác quốc tế của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được quy định tại Điều 19 Luật này. Theo đó, Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận theo thẩm quyền; tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế; bảo đảm độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển. Đồng thời, phát huy sức mạnh nội lực và sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, bảo đảm thực thi pháp luật trên biển.

Nội dung hợp tác quốc tế của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, gồm: (1) Phòng, chống cướp biển, cướp có vũ trang; (2) Phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, mua bán vũ khí trái phép, khủng bố, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh bất hợp pháp, buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, khai thác hải sản bất hợp pháp và tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; (3) Phòng, chống ô nhiễm và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển; kiểm soát bảo tồn các nguồn tài nguyên biển; bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển; phòng, chống, cảnh báo thiên tai; hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; (4) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao trang bị, khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực của Cảnh sát biển Việt Nam; (5) Các nội dung hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

Hình thức hợp tác quốc tế của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, gồm: trao đổi thông tin về an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tổ chức hoặc tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế về an ninh, trật tự, an toàn và thực thi pháp luật trên biển, tham gia ký các thỏa thuận với lực lượng chức năng của các quốc gia, tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật; phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm chấp hành pháp luật trên biển; tham gia diễn tập, huấn luyện; tổ chức đón, thăm xã giao lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới; thực hiện các hoạt động của cơ quan thường trực, cơ quan đầu mối liên lạc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên và thỏa thuận. Các hình thức hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế.

Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế là tiền đề quan trọng bảo đảm cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

PHẠM BÌNH thực hiện

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:57 - 25/10/2021

EUR25,834.0427,258.10

GBP30,546.0631,822.29

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:39 - 25/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270