Thông tin - Tư liệu Biển, đảo Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 06/01/2020, 08:06 (GMT+7)
Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Vùng đất ngập nước là vùng đầm lầy, vùng đất than bùn, vùng ngập nước thường xuyên hoặc ngập nước tạm thời theo mùa, kể cả các vùng ven biển, ven đảo có độ sâu không quá 06 mét khi ngấn nước thủy triều thấp nhất. Vùng đất ngập nước có vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường nhờ các chức năng: nạp, tiết nước ngầm; lắng đọng trầm tích, độc tố; tích lũy chất dinh dưỡng; hạn chế lũ lụt; sản xuất sinh khối; duy trì đa dạng sinh học; chắn sóng, gió bão và ổn định bờ biển, chống xói lở, hạn chế sóng thần, v.v. Theo thống kê, nước ta có khoảng 12 triệu héc - ta đất ngập nước, phân bố rộng khắp các vùng, trong đó nhiều vùng đất ngập nước có giá trị cao, được công nhận là khu bảo tồn quốc tế.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: TTXVN

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với việc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn, khai thác, sử dụng các vùng đất ngập nước; trong đó, có Nghị định 109/2003/NĐ-CP, ngày 23-9-2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Qua quá trình triển khai thực hiện, chúng ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước đang bị đe dọa, có nguy cơ suy thoái, ảnh hưởng đến an ninh lương thực, an ninh môi trường. Trong khai thác, sử dụng, chưa chú trọng giữ gìn, phát huy giá trị cốt lõi, lâu bền của các vùng đất ngập nước; chưa kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sử dụng tài nguyên đất ngập nước; hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là các chế tài quản lý hoạt động khai thác, sử dụng các vùng đất ngập nước đối với các đối tượng liên quan chưa toàn diện, đồng bộ, thống nhất; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong bảo tồn, sử dụng các vùng đất ngập nước chưa chặt chẽ, hiệu quả, v.v.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trên, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, sử dụng các vùng đất ngập nước, trước hết, chúng ta cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các thành phần, lực lượng liên quan hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước; từ đó, nâng cao trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng đối với việc bảo tồn, sử dụng các vùng đất giá trị này. Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, nhằm hiện thực hóa Nghị đinh 66/2019/NĐ-CP, ngày 29-7-2019 thay thế Nghị định 109/2003/NĐ-CP của Chính phủ về “Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước”; chú trọng thực hiện các nguyên tắc, quy định trong Nghị định. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khai thác, sử dụng các vùng đất ngập nước; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động bảo tồn với khai thác, sử dụng, ưu tiên hoạt động bảo tồn các khu vực có giá trị bền vững, lâu dài. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thống kê, kiểm kê, điều tra, đánh giá và quan trắc các vùng đất ngập nước, nhất là các vùng có vị trí quan trọng cấp quốc gia, quốc tế; coi trọng xây dựng, bảo đảm nguồn lực con người, tài chính, cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, bảo tồn, sử dụng các khu vực ngập nước; phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và với các tổ chức quốc tế,… nhằm bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

Nguyễn Đức Phú thực hiện

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 13:18 - 27/10/2020

HCMSJC56.00056.450
Hà NộiSJC56.00056.470
Đà NẵngSJC56.00056.470

Thời tiết