Sự kiện lịch sử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Là đại biểu của nhân dân, phải hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc

Là đại biểu của nhân dân, phải hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 24/05/2021, 08:22 (GMT+7)

Ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn nhanh báo chí về sự kiện trọng đại này.
Bài 8: Nâng cao khả năng "tự đề kháng, tự miễn dịch" cho thanh niên Quân đội trước thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bài 8: Nâng cao khả năng “tự đề kháng, tự miễn dịch” cho thanh niên Quân đội trước thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

QPTD -Thứ Sáu, 21/05/2021, 06:36 (GMT+7)

Việc nâng cao khả năng “tự đề kháng, tự miễn dịch” cho thanh niên Quân đội trước thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là vấn đề đặc biệt quan trọng. Để thực hiện có hiệu quả phải căn cứ đặc điểm tâm lý lứa tuổi thanh niên nói chung, thanh niên Quân đội nói riêng.
Bài 7: Tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên trong Quân đội hiện nay

Bài 7: Tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên trong Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 20/05/2021, 07:54 (GMT+7)

Với đặc trưng: “Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”, đòi hỏi phải tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên nói chung và đoàn viên, thanh niên trong Quân đội nói riêng, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở nước ta hiện nay.
Bài 6: Trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong Cuộc bầu cử

Bài 6: Trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong Cuộc bầu cử

QPTD -Thứ Tư, 19/05/2021, 06:43 (GMT+7)

Là lực lượng đông đảo, chiếm tỷ lệ lớn quân số ở các cơ quan, đơn vị trong Quân khu, tuổi trẻ lực lượng Quân khu 1 luôn đóng vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ. Phát huy truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu luôn nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của mình, tích cực, chủ động, xung kích, sáng tạo trong tham gia và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình trong Ngày Hội của toàn dân.
Bài 5: Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bài 5: Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

QPTD -Thứ Ba, 18/05/2021, 08:15 (GMT+7)

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội tham gia Cuộc bầu cử không chỉ là niềm vinh dự, tự hào được thực hiện quyền dân chủ của công dân, mà còn là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm chính trị của quân nhân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và vận mệnh đất nước, lợi ích quốc gia - dân tộc. Mỗi lá phiếu của cử tri - quân nhân mang sứ mệnh cao cả thiêng liêng vì trong đó có sự kết tinh niềm tin, trí tuệ, tình cảm, ý chí, nghị lực và có cả máu xương của đồng chí, đồng đội, là trách nhiệm to lớn của người lính Cụ Hồ trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân.
Bài 4: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử ở Binh chủng Hóa học

Bài 4: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử ở Binh chủng Hóa học

QPTD -Thứ Hai, 17/05/2021, 09:37 (GMT+7)

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học đã tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn Binh chủng. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng ban hành văn bản hướng dẫn; triển khai xây dựng Kế hoạch bầu cử và các kế hoạch phục vụ bầu cử bảo đảm chặt chẽ, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị
Bài 3: Vai trò, trách nhiệm của công dân trong Cuộc Bầu cử sắp tới

Bài 3: Vai trò, trách nhiệm của công dân trong Cuộc Bầu cử sắp tới

QPTD -Chủ Nhật, 16/05/2021, 11:45 (GMT+7)

Ở nước ta, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp luôn là hoạt động quan trọng nhất trong các hoạt động dân chủ trực tiếp của công dân. Thông qua các cuộc bầu cử, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân ta được thể hiện đầy đủ, đúng với bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Tìm hiểu nguyên tắc bầu cử trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (năm 2015)

Tìm hiểu nguyên tắc bầu cử trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (năm 2015)

QPTD -Thứ Sáu, 14/05/2021, 15:22 (GMT+7)

Để các quy định của pháp luật bầu cử đi vào đời sống xã hội tạo điều kiện cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, bên cạnh trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đối với các tầng lớp nhân dân, đòi hỏi mỗi cử tri với tư cách là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần đề cao ý thức, trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là nguyên tắc bầu cử.
Là đại biểu của nhân dân, phải hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc
Ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn nhanh báo chí về sự kiện trọng đại này.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 13:24 - 17/09/2021

EUR26,118.3927,477.69

GBP30,621.6331,901.01

USD22,640.0022,870.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/09/2021

HCMSJC56.00056.650
Hà NộiSJC56.00056.670
Đà NẵngSJC56.00056.670