QPTD -Thứ Hai, 09/05/2016, 08:58 (GMT+7)
Xã luận
Ngày hội lớn của toàn dân
Hướng tới Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhân dân ta tự hào về đất nước của những lễ hội truyền thống. Chủ nhật tới (22-5-2016) là một ngày như thế, ngày hội lớn của toàn dân, ngày mà cử tri cả nước thực hiện quyền cao cả: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhưng ngay từ những ngày này, tại Thủ đô Hà Nội cũng như trên khắp mọi miền Tổ quốc, không khí náo nức đón chờ ngày hội lớn đã hiển hiện, lan tỏa trong mỗi người dân đất Việt.

Trong niềm tự hào về lịch sử dân tộc của nhân dân ta, có 70 năm Quốc hội Việt Nam. Đặc biệt, cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên (06-01-1946) bầu Quốc dân đại hội - Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam mới và hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu - Chủ tịch Hồ Chí Minh còn in đậm trong tâm khảm của chúng ta. Thắng lợi của cuộc Tổng Tuyển cử đánh dấu mốc phát triển về thể chế dân chủ của nước Việt Nam và một lần nữa khẳng định danh tính nước ta trên bản đồ thế giới. Thật vinh dự, tự hào!

Trên chặng đường 70 năm phát triển và không ngừng hoàn thiện, Quốc hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân, hoàn thành tốt ba chức năng cơ bản: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội Việt Nam với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam, đã luôn phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong suốt tiến trình giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gắn liền với thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt là đã ban hành 5 bản Hiến pháp (Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013) và hàng trăm đạo luật trên tất cả các lĩnh vực, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong mỗi giai đoạn cách mạng. Từ thực tiễn cách mạng, chúng ta đủ cơ sở khẳng định rằng Cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp, tiếp nối dòng chảy lịch sử đáng tự hào đó.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn bầu cử  của Bộ Chính trị (khóa XI), Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ban, ngành, đoàn thể trung ương,… đến nay, công tác chuẩn bị cho Cuộc bầu cử cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc ba vòng hiệp thương, ngày 26-4-2016, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố danh sách 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong đó, đại biểu do Trung ương giới thiệu là 197 người, địa phương giới thiệu là 673 người; có 339 người ứng cử là nữ, chiếm tỷ lệ 38,97%; 204 người là dân tộc thiểu số, chiếm 23,45%; 268 người dưới 40 tuổi, chiếm 30,80%; 97 người ngoài Đảng chiếm 11,15%; 11 người tự ứng cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tin tưởng rằng, với truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cử tri Quân đội cùng cử tri cả nước sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu được những người tiêu biểu nhất, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Thành công của Cuộc bầu cử sẽ tạo cơ sở vững chắc để nhân dân ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời đó sẽ là minh chứng thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam.

Với tinh thần đó, niềm tin mãnh liệt đó, nhất định Cuộc bầu cử - Ngày hội lớn của toàn dân - sẽ thành công tốt đẹp!

Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết