QPTD -Thứ Ba, 17/05/2016, 13:13 (GMT+7)
Chương trình hành động của 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc khối quân đội

LTS: Trong suốt 70 năm qua, trải qua 13 khóa Quốc hội, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn có những đại diện ưu tú được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội các khóa thuộc khối quân đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội, cử tri và nhân dân giao phó; là những đại biểu mẫu mực về mọi mặt, đóng góp tích cực vào thành công chung của Quốc hội.

Tại nhiều thời điểm, các đại biểu Quốc hội thuộc khối quân đội đã đóng góp tiếng nói quan trọng cùng Quốc hội quyết định những vấn đề mang tính bước ngoặt lịch sử cả trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh cũng như lĩnh vực kinh tế-xã hội và đối ngoại. Thông qua các hội nghị hiệp thương, 15 người thuộc khối quân đội do Trung ương giới thiệu đã được đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Từ số báo hôm nay, Tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu chương trình hành động của 15 ứng cử viên thuộc khối quân đội do Trung ương giới thiệu để cử tri, bạn đọc cả nước theo dõi, nghiên cứu.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 01, thành phố Hải Phòng:

Củng cố quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế biển

Chương trình hành động của tôi tập trung vào 5 nội dung chính sau:

1. Tích cực tham mưu hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các hoạt động kinh tế trên biển phù hợp với bối cảnh hiện nay. Tập trung thúc đẩy phân định ranh giới biển với các nước có liên quan, thu hẹp những vùng chồng lấn trên cơ sở bảo vệ được chủ quyền và lợi ích quốc gia để bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải biển, thăm dò, khai thác dầu khí, khai thác thủy sản trên biển; trên các vùng biển giáp ranh cũng cần hoặc đạt được những thỏa thuận về khai thác hải sản phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân.

2. Đề xuất chính sách tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác củng cố quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế biển. Tập trung tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, luật biển các nước có liên quan, tuyên truyền về đặc điểm tình hình vùng biển để nâng cao nhận thức cho nhân dân, để ngư dân tham gia tích cực, chủ động hơn vào công tác quản lý và bảo vệ biển; mở rộng các chương trình có tính lưỡng dụng hỗ trợ hoạt động khai thác hải sản xa bờ, như: Chương trình trang bị máy thông tin, định vị, thiết bị phòng, chống thiên tai cho tàu cá, đầu tư xây dựng âu tàu tránh, trú bão ở các đảo xa bờ, triển khai dịch vụ cung cấp dầu, nước trên biển để hỗ trợ ngư dân bám biển dài ngày...

3. Đề xuất các biện pháp, chính sách nhằm nâng cao năng lực quản lý biển của lực lượng chức năng. Tập trung hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm nâng cao khả năng kiểm tra, kiểm soát tình hình trên biển với thực tế trang thiết bị hiện nay; củng cố và nâng cao khả năng, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cũng như ứng phó các sự cố trên biển cho lực lượng chuyên trách và kiêm nhiệm; đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực, hiệu quả trong lĩnh vực quản lý môi trường biển.

4. Nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng hải quân, sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu.

5. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, các cơ quan hữu quan; đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách, giải pháp tiếp tục triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải Phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trong đó tập trung phát triển kinh tế biển, cảng biển, du lịch, dịch vụ gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh sao cho thành phố cảng ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh, đạt tầm vóc khu vực như mong muốn của Đảng, Nhà nước và toàn thể cử tri thành phố Hải Phòng.

Trung tướng LÊ CHIÊM, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 02, tỉnh Kon Tum:

Tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, xứng đáng là đại biểu của nhân dân

Tôi xác định, là đại biểu Quốc hội trong Quân đội thì phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng đường lối của Đảng; phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Trên cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tôi tuyệt đối trung thành với Đảng, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, xứng đáng là đại biểu của nhân dân; quán triệt quan điểm của Đảng về đường lối quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ kinh tế - văn hóa - xã hội với quốc phòng - an ninh và ngược lại; kiên quyết không để sơ hở, thiếu sót, nhất là với địa bàn chiến lược. Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân, binh chủng, lực lượng. Chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, đẩy mạnh các giải pháp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Tích cực nghiên cứu, chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, văn bản pháp luật mà Quốc hội dự kiến ban hành, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn tình hình Kon Tum về sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh; những vấn đề liên quan ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống của người dân Kon Tum, như: An sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, công bằng xã hội; vấn đề bức xúc trong thực hiện các công việc của cơ quan công quyền với nhân dân về cải cách hành chính, nạn nhũng nhiễu… để có tiếng nói từ nhân dân Kon Tum đến với Quốc hội, với Đảng, Nhà nước. Thực hiện các chương trình giám sát của Quốc hội có hiệu quả cao, bảo đảm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thực thi hiệu quả. Giữ vững mối quan hệ với lãnh đạo, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ở địa phương. Chỉ đạo lực lượng vũ trang nhân dân luôn gắn kết với nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xóa đói, giảm nghèo. Chỉ đạo các lực lượng giữ vững và phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với nhân dân hai nước Lào, Cam-pu-chia, tạo ra tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và luôn phát triển.

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Hà Giang:

Thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu dân cử

Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi xin hứa:

1. Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Giữ vững phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới, tiếp tục phát huy truyền thống người chiến sĩ Tây Bắc năm xưa trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

2. Thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu dân cử trước cử tri và trước Quốc hội. Gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri. Thường xuyên tiếp xúc với cử tri, định kỳ báo cáo với cử tri về hoạt động đại biểu của mình và của Quốc hội. Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên nhân dân và người thân trong gia đình chấp hành pháp luật và chính sách của Nhà nước, xây dựng lối sống gương mẫu trong sáng, khiêm tốn, giản dị, không tham ô, lãng phí và kiên quyết chống tham ô lãng phí.

3. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật. Thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội tại các kỳ họp và quyền giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. Chủ động đề xuất và tham gia có hiệu quả góp phần quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương.

4. Thường xuyên giữ vững mối quan hệ mật thiết với cử tri địa phương nơi ứng cử, nơi cư trú và địa bàn công tác. Là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan Nhà nước và Quốc hội, bảo đảm những nguyện vọng chính đáng và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân phải được thực thi bằng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của mặt trận trong hệ thống chính trị các cấp. Tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng và bảo vệ tỉnh Hà Giang ngày càng ổn định và phát triển. Chăm lo đúng mức đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết đồng bộ, có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc.

5. Tham mưu xây dựng hệ thống chính sách xã hội cũng như chính sách quốc phòng nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, của dân, do dân vững mạnh. Xây dựng khu vực phòng thủ các địa phương vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, bảo đảm là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như của địa phương.

Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 03, TP Hồ Chí Minh:

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với chương trình hành động 5 điểm như sau:

1. Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời, không để Tổ quốc bị bất ngờ bởi các tình huống trên không; cùng với các lực lượng vũ trang bảo vệ những vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Thường xuyên nắm chắc tình hình đất nước, quân đội và thành phố Hồ Chí Minh, tham mưu đề xuất với Quốc hội những chủ trương, giải pháp xây dựng nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng Phòng không - Không quân đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong chiến tranh hiện đại, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đi liền với củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh.

3. Luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân, dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh ý chí, nguyện vọng chính đáng, cấp thiết của cử tri cả nước và cử tri TP Hồ Chí Minh đến với Quốc hội. Thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, góp phần làm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ta.

4. Phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa. Góp phần nhỏ vào quá trình xây dựng và phát triển quận Bình Tân ngày càng giàu đẹp hơn, sánh vai với các quận khác của Thành phố, trở thành quận văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

5. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, tuyên truyền, hướng nghiệp thu hút học sinh, sinh viên vào các trường quân đội và của quân chủng, để trở thành những sĩ quan, kỹ sư, quân nhân có năng lực, trình độ về mọi mặt, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 02, tỉnh Thừa Thiên-Huế:

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới, vùng biển

Là đại biểu Quốc hội khóa XIII và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi xin hứa:

1. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ về mọi mặt và nhận thức về kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu đại diện cho nhân dân. Tu dưỡng phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức lối sống; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chấp hành Nghị quyết của Đảng, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

2. Cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Biên phòng cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới, vùng biển; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần giữ ổn định đất nước, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở các tỉnh có biên giới, vùng biển, trong đó có tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phát huy hơn nữa bản chất, truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Quán triệt quan điểm của Đảng về đường lối quân sự, quốc phòng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Nghiên cứu, nắm chắc tình hình của đất nước, của địa phương và những vấn đề đặt ra ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân. Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp luật, nghị quyết của Quốc hội, hội đồng nhân dân ban hành phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả cao. Tham gia các hoạt động giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những vấn đề quan trọng của quốc gia.

4. Thường xuyên giữ mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ban, ngành, đoàn thể; thường xuyên tiếp xúc cử tri để nắm tình hình và giải đáp những nguyện vọng chính đáng của cử tri; phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề xuất những giải pháp với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Nguồn: qdnd.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết