QPTD -Chủ Nhật, 25/08/2019, 08:46 (GMT+7)
Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với những giải pháp toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân cả nước, 21 năm qua (28-8-1998 – 28-8-2019), Cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên; tập trung nâng cao chất lượng các mặt công tác, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh, hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trên Biển Đông, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xây đắp nên truyền thống: “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”. Đến nay, lực lượng Cảnh sát biển được xây dựng tương đối đồng bộ, tinh, gọn, mạnh, hiện đại; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng cao, trở thành “khắc tinh” của các loại tội phạm trên biển; đồng thời, là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển, tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Cảnh sát biển Việt Nam

Hiện nay, tình hình tranh chấp sức ảnh hưởng, chủ quyền, tội phạm, an ninh, trật tự, an toàn,… ở Biển Đông diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc có yêu cầu mới, rất cao; nhận thức, trách nhiệm, phương tiện, năng lực của một bộ phận nhỏ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển vẫn có mặt hạn chế; các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, v.v. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của trên, trực tiếp là Nghị quyết 120-NQ/ĐU “Về lãnh đạo xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Quá trình thực hiện, lấy xây dựng con người là trọng tâm; đầu tư phương tiện, trang bị kỹ thuật hiện đại, đồng bộ và củng cố cơ sở hạ tầng là then chốt; hoàn thiện tổ chức, biên chế và đào tạo nguồn nhân lực là cơ bản, đảm bảo cơ quan, đơn vị thực sự “tinh, gọn, mạnh và có tính chuyên nghiệp cao”. Để đạt hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung thực hiện tốt những giải pháp cơ bản sau:

Một là, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng, được tiến hành thường xuyên, liên tục, với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả. Về nội dung, đảm bảo ngắn, gọn, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo; tập trung phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của trên1, trực tiếp là của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Về hình thức, gắn giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề, đối tượng; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, thiết chế văn hóa ở đơn vị, phương tiện thông tin, truyền thông Trung ương và địa phương; coi trọng tổ chức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, giao ban, hội ý, rút kinh nghiệm,… phù hợp với đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ ở từng cấp, từng đơn vị, bảo đảm giữ bí mật. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ với các mặt công tác: tư tưởng, tổ chức, chính sách, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và phương pháp, tác phong công tác, v.v. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần “Trách nhiệm - Kỷ cương - Nhân chính”, tích cực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

Diễn tập cứu hộ trên biển

Hai là, tiếp tục hoàn thiện tổ chức, biên chế theo chức năng, nhiệm vụ và phát triển lực lượng. Thời gian qua, với quyết tâm cao, biện pháp phù hợp, đến nay, tổ chức, biên chế của Cảnh sát biển Việt Nam tương đối hoàn thiện, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Khối cơ quan Bộ Tư lệnh, khối đơn vị của Cảnh sát biển Việt Nam được tổ chức biên chế tương đối “tinh, gọn”; cơ cấu biên chế giữa sĩ quan với quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ có tính chuyên nghiệp cao, giảm tối đa hạ sĩ quan, binh sĩ. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 cơ bản hoàn chỉnh về tổ chức biên chế, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của trên2, trực tiếp là Nghị quyết 120-NQ/ĐU của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đưa chương trình, kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thực hiện Quyết định 1357/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tổ chức lại lực lượng Cảnh sát biển” đúng lộ trình, chặt chẽ, đạt hiệu quả. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với trên giải pháp khắc phục những vấn đề mới, khó hoặc còn bất cập trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, biên chế.

Ba là, tập trung đầu tư phương tiện, trang bị kỹ thuật hiện đại, đồng bộ. Đây là vấn đề cơ bản, cấp thiết, đảm bảo cho Lực lượng thực thi hiệu quả nhiệm vụ chấp pháp trên biển. Vì thế, các cấp chủ động nghiên cứu, tham mưu, xây dựng kế hoạch để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư phương tiện, trang bị kỹ thuật cho cơ quan, đơn vị theo Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, bảo đảm các trang bị mới có hàm lượng công nghệ cao, hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặc thù và chế độ quản lý, bảo đảm, sửa chữa. Phấn đấu đến năm 2020, Lực lượng Cảnh sát biển cơ bản có các gam tàu: DN-2000 và DN-4000 và các tàu: trinh sát, bảo đảm; tiếp nhận sửa chữa, khôi phục các tàu cũ của nước ngoài chuyển giao và có đủ máy bay tuần thám, trực thăng theo biên chế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan chức năng, đối tác trong và ngoài nước thực hiện thủ tục đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn. Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm trong quản lý, điều hành công tác kỹ thuật; hoàn thiện việc quy hoạch, xây dựng cơ sở bảo đảm kỹ thuật ở các vùng Cảnh sát biển; nâng cao chất lượng công tác bảo đảm và động viên kỹ thuật, nhất là trong các tình huống phức tạp; phối hợp chặt chẽ với địa phương để xây dựng lực lượng, cơ sở động viên kỹ thuật.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong thục hiện chương trình Cảnh sát biển Đồng hành cùng ngư dân

Bốn là, tăng cường công tác huấn luyện, quản lý, rèn luyện kỷ luật và đào tạo nguồn nhân lực. Với công tác huấn luyện, các đơn vị bám sát phương châm “Thiết thực, cơ bản, vững chắc”, đổi mới phương pháp, nội dung, chương trình; coi trọng huấn luyện thực hành, thực tế, trong điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, v.v. Đồng thời, nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao và công tác kiểm tra, phúc tra; kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và thể lực. Trong quản lý, điều hành huấn luyện, cần bám sát phương châm “Tập trung, thống nhất, đồng bộ”; nâng cao bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ và cơ quan huấn luyện các cấp. Các đơn vị chủ động xây dựng, hoàn thiện thao trường, bãi tập, nhà tập đa năng và ứng dụng công nghệ thông tin; kiên quyết đấu tranh, loại trừ “bệnh thành tích”, hình thức, qua loa, đại khái trong huấn luyện. Trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển phấn đấu đến năm 2020 có đủ điều kiện đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ có chất lượng và nâng cấp lên thành nhà trường.

Các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Dự án “Đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có chất lượng cao, nhất là ở khối kỹ thuật, nghiệp vụ và pháp luật. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp, liên kết để đào tạo nguồn cán bộ, tập huấn, bồi dưỡng tại đơn vị, khuyến khích việc tự học, tự rèn của cán bộ, chiến sĩ; có chính sách thu hút tài năng và cán bộ, chuyên gia giỏi yên tâm công tác, xây dựng lực lượng. Toàn lực lượng phấn đấu đến năm 2020, trên 98% cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đúng chuyên ngành (riêng sĩ quan quân sự, chính trị, kỹ thuật, pháp luật đạt 100% trình độ đại học và có 6%-8% trình độ sau đại học); trên 80% cán bộ có trình độ tin học; đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ trung cấp trên 75%, bố trí đúng chuyên môn; trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đề ra, v.v.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện điều lệnh: tàu, tác chiến; đối sách, giải pháp sử dụng lực lượng, v.v. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các dự án xây dựng doanh trại, hệ thống cơ sở hạ tầng của các hải đoàn, hải đội, cầu cảng,… đảm bảo chất lượng, chính quy, xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường. Chủ động mở rộng, phát triển, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác quốc tế với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, đảm bảo công tác quản lý, điều hành tập trung, thống nhất, các thủ tục hành chính nhanh, gọn, phù hợp quy định pháp luật.

Năm là, không ngừng xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là vấn đề nguyên tắc, trực tiếp quyết định đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị và toàn lực lượng. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình, tăng cường phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; duy trì nền nếp, chế độ học tập, sinh hoạt, nâng cao chất lượng thực hiện nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ mới, khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Trong xây dựng Đảng, lấy xây dựng đội ngũ cán bộ làm then chốt, đảm bảo cho đội ngũ này, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt nắm vững nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, Quân đội và đơn vị, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt; luôn bám, nắm đơn vị, đoàn kết, thống nhất, v.v. Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với chuẩn mực, tiêu chí cụ thể, sát từng đối tượng.

Tiến hành đồng bộ, hiệu quả các nội dung, giải pháp trên sẽ trực tiếp góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực sự “tinh, gọn, mạnh và có tính chuyên nghiệp cao”, thực thi pháp luật có hiệu quả, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trung tướng NGUYỄN VĂN SƠN, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
_____________

1 - Trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Về chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”, v.v.

2 - Trước hết là Quyết định 2048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:11 - 01/10/2020

HCMSJC55.55056.050
Hà NộiSJC55.55056.070
Đà NẵngSJC55.55056.070

Thời tiết