QPTD -Thứ Ba, 28/06/2016, 15:03 (GMT+7)
Xây dựng Học viện Lục quân ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Học viện Lục quân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện, chính quy, mẫu mực, xứng đáng là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội.

Năm nay, Học viện Lục quân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (07-7-1946 – 07-7-2016). Nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành, khởi đầu từ Lớp huấn luyện bổ túc Quân sự, đến Trường bổ túc Quân chính trung cấp, Học viện Quân sự,… và Học viện Lục quân ngày nay, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu xây dựng Học viện vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, Học viện đã đào tạo trên 400 khóa, với gần 50.000 cán bộ chỉ huy, tham mưu binh chủng hợp thành từ cấp tiểu đoàn đến sư đoàn, cán bộ quân sự địa phương cấp huyện (quận), tỉnh (thành phố), cùng hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ quân sự,… cho toàn quân và hàng nghìn cán bộ quân sự cho quân đội nước bạn Lào, Cam-pu-chia. Đội ngũ cán bộ qua đào tạo tại Học viện các thời kỳ luôn phát huy tốt vai trò trên cương vị, chức trách được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt về chỉ huy, tham mưu binh chủng hợp thành ở cấp chiến thuật, chiến dịch. Trong đó, nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhà khoa học,… đảm nhiệm cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Cùng với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Học viện cũng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển lý luận khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, v.v.

Những năm gần đây, trước sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ, Học viện đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, xây dựng tiềm lực mọi mặt và đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Qua đó, thu được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến toàn diện trong điều hành, quản lý huấn luyện; đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo, phương pháp dạy - học và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, v.v. Đặc biệt, Học viện đã có bước đi đột phá trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Bằng việc kiên trì, quyết liệt thực hiện chủ trương “Đại học hóa, cao học hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên”, hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên của Học viện có trình độ đại học trở lên; trong đó, trên 50% có trình độ sau đại học, với 79 tiến sĩ, 209 thạc sĩ, 05 giáo sư, 72 phó giáo sư, 02 Nhà giáo Nhân dân, 22 Nhà giáo Ưu tú và hàng trăm lượt giảng viên được công nhận là Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng và Giảng viên giỏi cấp Học viện, v.v. Đây là những tiền đề quan trọng để Học viện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả các khóa đào tạo gần đây của Học viện, tỉ lệ học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi thường xuyên đạt trên 98%. Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cũng có bước phát triển khá toàn diện. Chất lượng, tiến độ các đề tài nghiên cứu không ngừng nâng lên. Từ năm 2010 đến nay, Học viện đã hoàn thành 07 đề tài cấp Bộ, 11 đề tài cấp ngành, hàng trăm đề tài cấp cơ sở; biên soạn mới, tu chỉnh hàng trăm tài liệu, giáo trình cấp Bộ, cấp Học viện, tài liệu tổng kết chiến tranh,… phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu, huấn luyện trong toàn quân. Uy tín và vị thế của Học viện tiếp tục được khẳng định và nâng cao, v.v.

Những kết quả, thành tích mà Học viện Lục quân đã đạt được trong 70 năm qua là nền tảng vững chắc, nguồn cổ vũ, khích lệ to lớn để Học viện tiếp tục phát huy, phấn đấu “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và phục vụ tốt”, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục, đào tạo của đất nước và nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng vẻ vang đó, Học viện đã và đang triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp, trước hết tập trung xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, chính quy, mẫu mực, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đặc biệt chú trọng và xác định là nội dung quan trọng hàng đầu. Theo đó, Học viện tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung quán triệt cho cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, cùng các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện trong tình hình mới. Mặt khác, Học viện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trên các lĩnh vực hoạt động; đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác giáo dục, đào tạo; làm tốt công tác quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ và tổ chức tốt các phong trào thi đua, v.v. Trên cơ sở đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động, xây dựng quyết tâm cao cho các đối tượng trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng Đảng bộ Học viện là vấn đề then chốt, có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Thời gian tới, Học viện tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm tập trung vào đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, mẫu mực về đạo đức, lối sống, v.v. Cùng với đó, Học viện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thường xuyên của mọi cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Học viện phấn đấu, hằng năm, 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Học viện đạt trong sạch, vững mạnh; trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Thủ trưởng Học viên trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư cho các nhà giáo. (Ảnh: baolamdong.vn)

Cùng với đó, Học viện tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn, xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, độ tuổi, chuyên ngành, có chất lượng cao, tâm huyết với nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện trước mắt và lâu dài. Trong đó, Học viện chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có học vị, học hàm, chuyên gia đầu ngành về khoa học nghệ thuật quân sự, giảng viên trẻ, giảng viên giỏi, làm nòng cốt trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Mục tiêu đến năm 2020, trên 70% cán bộ, giảng viên của Học viện có trình độ sau đại học; trong đó, có trên 25% tiến sĩ; 12% đến 15% giảng viên đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo giỏi cấp Bộ; 100% giảng viên biết và sử dụng được một ngoại ngữ theo chuyên ngành để nghiên cứu khoa học, v.v. Để đạt được mục tiêu đó, Học viện tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp về tư tưởng, tổ chức, chính sách; tích cực phát hiện, tạo nguồn, nâng cao chất lượng nguồn “đầu vào” và thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn, quy hoạch, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ. Mặt khác, Học viện tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, từng bước chuẩn hóa về chất lượng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Để đáp ứng yêu cầu đó, Học viện thực hiện đa dạng hình thức, mở rộng nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên; chú trọng kết hợp bồi dưỡng nâng cao tri thức, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, năng lực quản lý, điều hành giáo dục, đào tạo, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn, với rèn luyện tư thế, tác phong, xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giảng viên, v.v. Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng thi giảng viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi các cấp, xem đây là một hướng quan trọng trong bồi dưỡng cán bộ, giảng viên. Đồng thời, thực hiện tốt hơn nữa công tác chính sách, kịp thời động viên, khen thưởng để cán bộ, giảng viên tích cực tự học, tự rèn, yên tâm công tác, cống hiến cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện.

Để “... tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo”1, Học viện tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đẩy mạnh xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực, có môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh, kỷ luật nghiêm minh, cảnh quan “xanh, sạch, đẹp”. Thời gian tới, Học viện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định 814/QĐ-TM về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh đổi mới phương pháp, tác phong công tác, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện chế độ, nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, đào tạo với rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh thực hiện phương châm “Toàn Học viện hành động theo điều lệnh”, v.v.

Thời gian qua, được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học của Học viện đã được nâng cấp một bước. Phát huy kết quả đó, Học viện tiếp tục huy động các nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học theo hướng hiện đại, đồng bộ. Trong đó, ưu tiên hiện đại hóa Trung tâm Điều hành huấn luyện, thao trường, bãi tập, hệ thống phòng học chuyên dùng, thư viện, phòng phương pháp của các khoa giáo viên, sở chỉ huy diễn tập; mua sắm, bổ sung các loại trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại, giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo. Trước mắt, Học viện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt để sớm đưa vào khai thác, sử dụng. Đồng thời, từng bước triển khai Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2015 - 2020, phấn đấu tạo sự đột phá về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học và cảnh quan môi trường của Học viện.

Cùng với thực hiện tốt các nội dung trên, Học viện tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp dạy - học, nghiên cứu khoa học; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng giáo dục, đào tạo; đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết đào tạo với các trường trong và ngoài Quân đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo và hội nhập, v.v.

Phát huy truyền thống “Kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ” và kinh nghiệm 70 năm xây dựng, trưởng thành, Học viện Lục quân quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trung tâm đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội và đất nước.

Thiếu tướng, TS. HOÀNG VĂN MINH, Giám đốc Học viện

_____________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 115.

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470