QPTD -Thứ Năm, 23/08/2018, 15:10 (GMT+7)
Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao”

Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao” theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, với những giải pháp toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát yêu cầu nhiệm vụ.

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành (28-8-1998 - 28-8-2018), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, rèn luyện, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ, xây đắp nên truyền thống: “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, được Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn trao Quân kỳ Quyết thắng cho các đơn vị

Để kế thừa và phát huy truyền thống đó, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó dự báo; nhất là ở Biển Đông, cùng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt,… đã đặt ra và đòi hỏi phải xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao” với những nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển. Về nội dung, tập trung quán triệt quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam2. Về hình thức, thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị”; gắn giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề, đối tượng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, thiết chế văn hóa ở đơn vị; coi trọng hình thức tuyên truyền miệng, thông qua Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, v.v. Trong thực hiện, đảm bảo sát đối tượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ở từng cấp, giữ bí mật, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và phương pháp, tác phong công tác, v.v. Cùng với đó, thường xuyên nắm, quản lý chắc tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; chủ động dự kiến các tình huống, kịp thời giải quyết những vướng mắc, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao ở từng cơ quan, đơn vị và toàn Lực lượng. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp xây dựng lực lượng Cảnh sát biển “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao”.

Hai là, từng bước hoàn thiện tổ chức, biên chế theo chức năng, nhiệm vụ và sự phát triển lực lượng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, quyết định của trên3 và Nghị quyết chuyên đề cấp mình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1357/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tổ chức lại lực lượng Cảnh sát biển” với lộ trình, bước đi chặt chẽ, vững chắc, phù hợp thực tiễn. Theo đó, các cơ quan, đơn vị được tổ chức biên chế theo hướng thực sự “tinh, gọn”, trang bị phương tiện phát triển đến đâu, biên chế quân số đến đó, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, ưu tiên các đơn vị hoạt động thường xuyên trên biển. Đồng thời, xây dựng cơ cấu biên chế giữa sĩ quan với quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ theo hướng có tính chuyên nghiệp cao; phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn chỉnh về tổ chức biên chế.

Ba là, tập trung đầu tư đóng mới tàu thuyền, phương tiện, trang bị kỹ thuật hiện đại, đồng bộ. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động tham mưu “đúng và trúng” với trên và thực hiện tốt lộ trình Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển đến năm 2020 và những năm tiếp theo” bảo đảm hiện đại, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc thù của lực lượng. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản Cảnh sát biển Việt Nam có các gam tàu: DN-2000 và DN-4000 và các tàu: trinh sát, bảo đảm; tiếp nhận sửa chữa, nâng cấp các tàu cũ và có đủ máy bay tuần thám, trực thăng theo biên chế. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển còn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan chức năng, đối tác trong và ngoài nước tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi để thực hiện các dự án đóng mới tàu Cảnh sát biển theo hướng: hiện đại, đồng bộ, có thể hoạt động dài ngày ở các vùng biển xa, trong điều kiện thời tiết, khí hậu phức tạp. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm trong quản lý, điều hành; thực hiện tốt việc quy hoạch, xây dựng cơ sở bảo đảm kỹ thuật ở các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển.

Ấn nút hạ thủy tàu Cảnh sát biển Việt Nam DN-2000

Bốn là, làm tốt công tác huấn luyện, rèn luyện và đào tạo nguồn nhân lực. Với phương châm: “Thiết thực, cơ bản, vững chắc”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đẩy mạnh đổi mới phương pháp, nội dung, chương trình huấn luyện; chú trọng tăng thực hành, thực tế, nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao và công tác kiểm tra, phúc tra; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và thể lực. Trong quản lý, điều hành huấn luyện, các đơn vị thực hiện “Tập trung, thống nhất, đồng bộ”; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ và cơ quan huấn luyện có số lượng, cơ cấu hợp lý, có năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, điều hành huấn luyện tốt. Nêu cao tinh thần tự lực tự cường để xây dựng thao trường, bãi tập, nhà tập đa năng và ứng dụng công nghệ thông tin; kiên quyết đấu tranh, loại trừ “bệnh thành tích”, hình thức trong huấn luyện. Tiếp tục đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất để Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển có đủ điều kiện nâng cấp lên Nhà trường vào năm 2020, làm tốt nhiệm vụ đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để thực hiện điều này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, đối tác nước ngoài để đào tạo nguồn cán bộ; tập trung nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng, tự học tập, rèn luyện và có chính sách để cán bộ, chuyên gia giỏi có điều kiện phấn đấu, cống hiến, phát huy tài năng trong công tác, xây dựng lực lượng. Đề xuất với trên tăng chỉ tiêu tuyển dụng và có chính sách thu hút tài năng, sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, có nguyện vọng phục vụ Cảnh sát biển. Phấn đấu đến năm 2020, có trên 98% cán bộ của lực lượng có trình độ đại học, trên đại học đúng chuyên ngành (riêng sĩ quan đạt 100% trình độ đại học, có 6% - 8% trình độ sau đại học); đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ trung cấp trên 75%, v.v.

Năm là, hoàn thiện hệ thống pháp lý và các biện pháp nghiệp vụ công tác Cảnh sát biển; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ bản, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật và đối ngoại. Hiện nay, Cảnh sát biển Việt Nam đang tập trung nghiên cứu, hoàn thiện Dự luật Cảnh sát biển (dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vào tháng 10-2018). Khi Luật có hiệu lực thi hành, Cảnh sát biển sẽ triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan bảo đảm đồng bộ, sát thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo hành lang pháp lý để Cảnh sát biển thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học, với trọng tâm là xây dựng các điều lệnh tàu, tác chiến; đối sách, giải pháp sử dụng lực lượng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và trong tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, đảo, v.v.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các dự án đang xây dựng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đề xuất với trên các dự án mới, tập trung xây dựng doanh trại, hệ thống cơ sở hạ tầng, cầu cảng cho các hải đoàn, hải đội,… chính quy, xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tại chỗ nhanh chóng, kịp thời, nhất là các đơn vị tàu; phấn đấu đơn vị cơ sở có khu tăng gia tập trung, sản xuất thực phẩm sạch. Đồng thời, chủ động mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước trong khu vực và thế giới; tranh thủ sự giúp đỡ, viện trợ của các nước để nâng cao năng lực toàn diện cho lực lượng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định và tăng cường quản lý, điều hành tập trung, thống nhất, kiên quyết giảm hội họp, giấy tờ, thủ tục rườm rà.

Sáu là, xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; duy trì nền nếp chế độ học tập, sinh hoạt đảng; nghị quyết lãnh đạo, nhất là ở cơ sở phải ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, tập trung vào những nhiệm vụ mới, khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, v.v. Trong thực hiện phải gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với chuẩn mực, tiêu chí cụ thể; thực hiện có hiệu quả “Bốn tốt; Bốn không; Bốn chống”4. Các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt phải nắm vững nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, Quân đội và đơn vị, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác; tăng cường bám, nắm đơn vị; đoàn kết, thống nhất cao, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể.

Phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng Cảnh sát biển chủ động khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “tinh, gọn, mạnh, có tính chuyên nghiệp cao”, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng, TS. NGUYỄN VĂN SƠN, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
_________________

1 - 08 Huân chương Chiến công các hạng: Nhất, Nhì, Ba; 06 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng: Nhất, Nhì, Ba và nhiều tập thể, cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý khác.

2 - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc”, v.v.

3 - Nghị quyết 29-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quyết định 2048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Quyết định 1357/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tổ chức lại lực lượng Cảnh sát biển”.

4 - Bốn tốt: 1. Chính trị, tư tưởng tốt; 2. Chuyên môn nghiệp vụ tốt; 3. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; 4. Nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt. Bốn không: 1. Không đánh cờ bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay nợ tài sản không có khả năng trả lại; 2. Không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 3. Không sử dụng rượu bia sai quy định; 4. Không hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm công cộng. Bốn chống: 1. Chống can thiệp; 2. Chống tiếp tay; 3. Chống bao che; 4. Chống làm ngơ.

Ý kiến bạn đọc (0)