QPTD -Thứ Năm, 24/08/2017, 08:32 (GMT+7)
Vùng I Hải quân nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng vững mạnh toàn diện, nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thực hiện chủ trương xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, những năm qua, Vùng 1 Hải quân được quan tâm đầu tư về nhiều mặt, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình diễn ra trên Biển Đông đặt ra cho Quân chủng Hải quân nói chung, Vùng 1 nói riêng những mục tiêu, yêu cầu rất cao trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trên cơ sở nhận thức đúng tình hình và chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo Đơn vị thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, có sức mạnh chiến đấu cao, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo phạm vi được phân công. Trong đó, chú trọng làm tốt một số nội dung chủ yếu sau.

Một là, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đây là nội dung, giải pháp quan trọng, trực tiếp quyết định sức mạnh chiến đấu của Vùng. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050-NQ/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Vùng đột phá vào huấn luyện “cơ bản, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”, lấy mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng chính quy, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Theo đó, Vùng đẩy mạnh đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện và đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện ở các cấp. Thời gian qua, Vùng đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; duy trì nghiêm quy trình huấn luyện cho các đối tượng: tàu chiến đấu, hải quân đánh bộ, tên lửa bờ. Đồng thời, tăng cường công tác rút kinh nghiệm, kiểm tra, thanh tra, phúc tra kết quả huấn luyện, v.v. Trong huấn luyện, Vùng bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, môi trường hoạt động, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức, biên chế, trang bị hiện có. Đối với lực lượng tàu, Vùng đã huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình của các K. Do đối tượng đa dạng, để nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, Vùng phân loại đối tượng huấn luyện theo chuyên ngành và thời gian công tác. Cụ thể, đối tượng có thời gian công tác dưới 05 năm, tổ chức huấn luyện cơ bản; từ 05 - 10 năm, đi sâu huấn luyện khai thác, sử dụng, làm chủ khí tài; trên 10 năm, huấn luyện chuyên sâu. Đối với lực lượng hải quân đánh bộ, bên cạnh huấn luyện theo chương trình tại đơn vị, tổ chức huấn luyện thực tế trên biển và phối hợp với các lực lượng khác ngoài Vùng. Với lực lượng tên lửa bờ, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng cơ động nhanh bằng nhiều phương tiện khác nhau, như: đường bộ, đường sắt, đường biển,… sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Vùng chỉ đạo các đơn vị tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết, thủy văn phức tạp, huấn luyện các tình huống, trận đánh theo phương châm “5 sát”1. Đồng thời, coi trọng huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các tàu, giữa các biên đội tàu, giữa lực lượng tàu với lực lượng bờ cũng như với các lực lượng trong Quân chủng và các quân chủng, binh chủng khác. Cùng với đó, để đáp ứng yêu cầu “tiến thẳng lên hiện đại”, Vùng luôn chủ động huấn luyện, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận, khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài, trang bị thế hệ mới.

Cùng với huấn luyện, Vùng tích cực thực hiện các biện pháp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, Vùng tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện động thái, mưu đồ mới của “nước ngoài”, trên cơ sở đó, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hệ thống kế hoạch, quyết tâm, phương án chiến đấu A, A2, A3, A4, BM, CV. Do tác chiến trên biển diễn ra nhanh, đòi hỏi sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các tàu, các lực lượng, nên Vùng thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, tổ chức diễn tập, tăng cường huấn luyện hiệp đồng với các lực lượng trong Quân chủng, lực lượng Phòng không - Không quân, v.v. Đồng thời, duy trì nghiêm túc, thực chất lực lượng, phương tiện, nền nếp canh trực sẵn sàng chiến đấu. Thông qua đó rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của bộ đội, thực hiện nhất quán phương châm: kiên định chủ trương, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa được giao, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống.

Đại tá Trần Ngọc Quyết trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2016. (Ảnh: baohaiquanvietnam.vn)

Hai là, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Hải quân là quân chủng kỹ thuật, được trang bị nhiều khí tài, phương tiện chiến đấu hiện đại, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt nên công tác bảo đảm kỹ thuật có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhận rõ điều đó, Vùng đẩy mạnh thực hiện hai nội dung đột phá của ngành Kỹ thuật Hải quân là: xây dựng chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Vùng tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và đẩy mạnh biên dịch, biên soạn tài liệu, nâng cao năng lực sửa chữa của các trạm, xưởng, trung tâm kỹ thuật. Đồng thời, phát huy mọi nguồn lực, bảo đảm đồng bộ, đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng tàu, xe, vũ khí, trang bị, phương tiện cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cùng với đó, Vùng duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp “Ngày Kỹ thuật”, chế độ bảo quản, bảo dưỡng; thường xuyên tổ chức hội thi, hội thao tàu, xe, kho, trạm tốt ở các cấp. Nhờ đó, trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật được nâng lên, khai thác làm chủ vũ khí, khí tài, phương tiện được giao, tự khắc phục được phần lớn các hỏng hóc, bảo đảm hệ số kỹ thuật của vũ khí, khí tài, trang bị luôn đạt và vượt chỉ tiêu, thiết thực nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Cùng với đó, Vùng chú trọng bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, Vùng thực hiện tốt việc xây dựng thế trận hậu cần vững chắc ở cả hai tuyến: tuyến bờ và tuyến biển, chủ động bảo đảm đầy đủ lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu, có phương án bảo đảm hậu cần cho các tàu, nhất là các tàu xuất phát nhanh, hoạt động độc lập, dài ngày trên biển. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân y thực hiện tốt công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm bộ đội có sức khỏe dẻo dai, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Ba là, tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Vùng. Trước hết, Vùng tập trung quán triệt, giáo dục cho bộ đội nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước ta về xử lý những vấn đề trên Biển Đông; các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và yêu cầu, nhiệm vụ của Vùng; tổ chức thông tin, thông báo tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng để bộ đội nhận thức đúng đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, Vùng chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh triển khai Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; trong đó, tập trung thực hiện tốt “3 thực chất”, gắn với phương châm “3 xây, 3 chống”2 nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác giáo dục chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Nhờ đó, cán bộ chiến sĩ luôn thống nhất cao về nhận thức, hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cùng với đó, Vùng chủ động làm tốt công tác quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Vùng đã tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức, đảm bảo đi vào thực chất, tránh phô trương, hình thức. Hằng quý, lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng trực tiếp đối thoại dân chủ với bộ đội trong Ngày Chính trị và văn hóa, tinh thần, giải quyết kịp thời vướng mắc ngay từ cơ sở. Trước khi xuống đối thoại, Bộ Tư lệnh Vùng cử cơ quan chức năng xuống phát phiếu thăm dò trước để nắm tình hình, xem xét các ý kiến, sau đó trả lời, thống nhất nhận thức cho bộ đội. Mặt khác, Vùng yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp luôn đề cao dân chủ trong lãnh đạo, chỉ huy và phát huy tốt vai trò, tính tiền phong, gương mẫu. Nhờ đó, nhiều năm qua, toàn Vùng luôn thống nhất ý chí và hành động, không có cán bộ, chiến sĩ băn khoăn, do dự khi thực hiện nhiệm vụ.

Đặc thù của bộ đội Hải quân là thường hoạt động độc lập, dài ngày trên biển. Bởi vậy, vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, trực tiếp là đội ngũ thuyền trưởng, chính trị viên tàu có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ. Ý thức rõ điều đó, Vùng chú trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, nhất là ở các tàu chiến đấu, bảo đảm 100% chi bộ tàu chiến đấu có cấp ủy. Vùng chỉ đạo thực hiện phương châm “2 chất lượng”, “2 nêu cao” trong sinh hoạt Đảng và xây dựng chi bộ theo tiêu chí “chi bộ 4 tốt”3; đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tạo cơ sở để Vùng luôn giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống. Kết quả phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm, có 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 2/3 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, hiện nay, Vùng 1 Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện để nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo - phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá TRẦN NGỌC QUYẾT, Tư lệnh Vùng

______________

1 - 5 sát: sát đối tượng tác chiến, sát thực tế chiến đấu, sát chiến trường, sát tình huống và sát tổ chức biên chế.

2 - 3 thực chất: Dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra thực chất; 3 xây: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng ý chí quyết tâm cao; xây tinh thần trách nhiệm tốt; 3 chống: Chống tự chuyển hóa; chống trung bình chủ nghĩa; chống đơn thư, khiếu kiện sai quy định.

3 - 2 chất lượng: chất lượng nghị quyết lãnh đạo, chất lượng tổ chức thực hiện; 2 nêu cao: nêu cao tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm làm gương; 4 tốt: 1. Nhận thức, trách nhiệm tốt; 2. Nền nếp, chất lượng sinh hoạt tốt; 3. Năng lực lãnh đạo, tự phê bình và phê bình tốt; 4. Đoàn kết, kỷ luật tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.