QPTD -Thứ Hai, 06/02/2017, 17:13 (GMT+7)
Thanh niên Quân đội 65 năm tiến bước dưới cờ Đảng

Theo Quyết định 1034/QĐ-CT, ngày 20-6-2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 08-02-1952 (ngày thành lập Chi đoàn Cứu quốc đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam) là Ngày truyền thống của Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định quá trình xây dựng, trưởng thành và những đóng góp to lớn của Thanh niên Quân đội trong suốt 65 năm qua; tạo cơ sở để Thanh niên Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống, vai trò xung kích trong tình hình mới.

Thượng tá Đinh Quốc Hùng đọc diễn văn tại Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của thanh niên trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội, tháng 7-1950, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã thống nhất chủ trương với Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam về tổ chức Đoàn thanh niên Cứu quốc trong Quân đội. Theo đó, ngày 08-2-1952, tại An toàn khu Thái Nguyên, đã tiến hành thí điểm tổ chức Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam đầu tiên trong Quân đội tại Đại đội 29, Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 246 (đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh); tiếp đó, tổ chức trong toàn Trung đoàn 246. Phát huy kết quả, ngày 22-12-1955, Tổng Quân ủy ra Quyết nghị 25/QN-TW về việc tổ chức Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam trong toàn quân.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Thanh niên Quân đội đã phát huy cao độ tinh thần, khí phách, truyền thống yêu nước của dân tộc, “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Thông qua phong trào thi đua “Giết giặc lập công”, Thanh niên Quân đội đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, quyết chiến, quyết thắng, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với ý chí quyết tâm “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thanh niên Quân đội cùng với toàn quân, toàn dân bước vào trận tuyến mới với niềm tin tất thắng, tinh thần lạc quan cách mạng “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù”, “Nước còn giặc, còn đi đánh giặc”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để chiến thắng”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, v.v. Các phong trào của Thanh niên Quân đội diễn ra liên tục, hướng vào việc xây dựng, rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật để sẵn sàng ra trận chiến đấu lập công. Điển hình là phong trào “Thi đua 3 nhất”, phong trào “Thanh niên 5 tốt” (chính trị, tư tưởng tốt; kỹ thuật nghiệp vụ tốt; kỷ luật, điều lệnh tốt; rèn luyện thể lực tốt và sản xuất, tiết kiệm tốt), phong trào “3 sẵn sàng, 5 xung phong” (sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần), v.v. Với quyết tâm chiến đấu cao, Thanh niên Quân đội đã lập đư­ợc nhiều chiến công oanh liệt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội có sự phát triển toàn diện, luôn khẳng định là lá cờ đầu về công tác đoàn và phong trào thanh niên cả nước. Trong đó, phong trào “Phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã đánh dấu sự phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội bằng các chương trình, mô hình, phương thức mới, được tổ chức sâu rộng trên mọi lĩnh vực hoạt động của Quân đội. Phong trào này còn được cụ thể hoá bằng phong trào “Xây dựng chi đoàn văn hoá" với 3 yêu cầu: đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân; phát triển thành phong trào “3 đỉnh cao quyết thắng”: lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao; học tập tốt, hành động giỏi; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Cùng với đó, các phong trào, như: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”, “Thanh niên Quân đội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,… đã được phát động rộng khắp, thu hút tuyệt đại bộ phận đoàn viên, thanh niên tham gia, cổ vũ tuổi trẻ toàn quân xung kích vươn lên trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, v.v. Thông qua các phong trào đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của Thanh niên Quân đội trên các lĩnh vực; xuất hiện nhiều công trình khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có hàm lượng khoa học và tính ứng dụng cao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Trong thử thách khắc nghiệt của chiến tranh, trên mọi mặt trận, Thanh niên Quân đội luôn trung thành, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Đặc biệt, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Quân đội đã thực sự là lực lượng xung kích, là “cánh tay phải” của Đảng. Đã có hàng triệu đoàn viên thanh niên ưu tú ra trận; trong đó có hàng vạn dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng, hàng nghìn anh hùng lực lượng vũ trang, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng ở tuổi thanh xuân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuổi trẻ Quân đội luôn tự hào về truyền thống 65 năm tiến bước dưới cờ Đảng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là bộ phận ưu tú của Thanh niên Việt Nam. Với những đóng góp to lớn, thành tích vẻ vang đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, Thanh niên Quân đội đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; nhiều năm liên tục được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Cờ Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cả nước.

Như vậy, từ một chi đoàn thành lập thí điểm tại Đoàn Tân Trào, tổ chức đoàn đã phát triển nhanh chóng trong toàn quân; từ hình thức tổ chức ban đầu là chi đoàn ở đại đội, phát triển thành lập liên chi đoàn ở tiểu đoàn, đoàn cơ sở một, hai, ba cấp ở đơn vị, tạo ra hệ thống tổ chức đoàn chặt chẽ từ trên xuống dưới. Từ đội ngũ cán bộ đoàn kiêm nhiệm đã phát triển thành đội ngũ cán bộ chuyên trách và hệ thống ban công tác thanh niên, v.v. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức đoàn trong Quân đội nhanh chóng lớn mạnh, sớm trở thành tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, hạt nhân chính trị của phong trào thanh niên, lực lượng nòng cốt tổ chức, tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện thanh niên và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Quân đội. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trở thành một nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, đoàn viên Thanh niên Quân đội đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không quản ngại hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao đối với Thanh niên Quân đội. Phát huy truyền thống, Thanh niên Quân đội tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, xung kích, sáng tạo; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nhất là các nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên quân đội. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội để xây dựng và tổ chức các hoạt động của thanh niên đúng h­ướng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Hai là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho Thanh niên Quân đội về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Quân đội và của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thanh niên Quân đội phải xung kích trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tăng cường xây dựng niềm tin và bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu, kiến thức tổng hợp và trình độ chuyên sâu cho thanh niên; phát huy tính năng động, sáng tạo, tự lực, tự rèn của tuổi trẻ. Qua đó, xây dựng Thanh niên Quân đội thực sự tiêu biểu về phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hội nhập và phát triển đất nư­ớc trong thời kỳ mới.

Ba là, Thanh niên Quân đội phải là lực lư­ợng xung kích, đi đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Quân đội. Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng để rèn luyện thanh niên trong thực tiễn cách mạng, nhất là những việc mới, việc khó; tập trung khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, giúp đỡ nhân dân xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới, v.v. Đặc biệt là, Thanh niên Quân đội phải đi đầu trong học tập, rèn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bốn là, tập trung xây dựng tổ chức đoàn các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xác định công tác xây dựng Đoàn là “xây dựng Đảng trước một bước”. Công tác đoàn và phong trào thanh niên phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp và hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến hoạt động của tổ chức đoàn, chăm lo giải quyết những nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, tạo điều kiện về thời gian, vật chất và kinh phí cho hoạt động của tổ chức đoàn. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dư­ỡng đội ngũ cán bộ Đoàn để bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Quân đội. Mặt khác, cần chủ động phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong và ngoài Quân đội trong việc tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự chuẩn bị xuất ngũ.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với lực lượng thanh niên trên các địa bàn đóng quân; thực hiện tốt công tác dân vận, tập trung vào xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, thực hiện tốt chức năng của “đội quân công tác”, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân - dân và củng cố “thế trận lòng dân” ngày thêm vững chắc.

Phát huy truyền thống 65 năm tiến bước dưới cờ Đảng, Thanh niên Quân đội đẩy mạnh đổi mới, xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thượng tá ĐINH QUỐC HÙNG, Trưởng ban Thanh niên Quân đội

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.