QPTD -Thứ Ba, 10/11/2020, 16:44 (GMT+7)
Quân đoàn 4 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu

Nâng cao sức mạnh chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân đội ta. Đối với Quân đoàn 4 - đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược trên địa bàn phía Nam Tổ quốc - thực hiện tốt nội dung trên càng có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là mục tiêu mà Quân đoàn đang phấn đấu, thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương trên địa bàn, Quân đoàn 4 đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao, có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tuy vậy, những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch chống phá quyết liệt bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội,… với nhiều hình thức, âm mưu, thủ đoạn mới. Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn còn thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, làm công tác dân vận, tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn,... với yêu cầu ngày càng cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn xác định phải nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu lên một bước mới, tập trung vào xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

1. Xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Quân đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và Nhân dân, nhạy bén, sắc sảo về chính trị. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần khắc phục khó khăn, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và sự cần thiết phải tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị; từ đó, xác định ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Để nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn đi vào cuộc sống, cấp ủy các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ các biện pháp, đi sâu vào rà soát, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu đạt được trong chương trình, kế hoạch hành động sau đại hội. Công tác xây dựng Đảng được gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, nhất là năng lực quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở và quan tâm bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực làm công tác vận động quần chúng, góp phần tăng cường mối đoàn kết quân - dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; ngăn ngừa, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị; đồng thời, xây dựng môi trường văn hóa, chính trị lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị. Quân đoàn phấn đấu: hằng năm có trên 90% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, có 85% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Thủ trưởng Quân đoàn kiểm tra, động viên bộ đội trong diễn tập

2. Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu

Quân đoàn tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, huấn luyện chỉ huy, cơ quan các cấp; tiếp tục đầu tư củng cố hệ thống thao trường, vật chất bảo đảm huấn luyện. Tăng cường kết hợp huấn luyện với rèn luyện, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu; huấn luyện trên nhiều loại địa hình, thời tiết và huấn luyện đêm, nâng cao sức cơ động cho bộ đội. Đồng thời, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động và yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Thực hiện phương châm: huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện phân đội làm trọng điểm, Quân đoàn yêu cầu những nội dung huấn luyện tổng hợp, nội dung khó cán bộ cấp trên phải trực tiếp tham gia để kịp thời nắm bắt, điều chỉnh và bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ cấp dưới; đồng thời, phân rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành huấn luyện. Để đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung huấn luyện cơ động, phòng tránh, đánh trả gắn với hoạt động khu vực phòng thủ trong thế trận chiến tranh nhân dân, tạo dựng thế trận linh hoạt, bảo toàn lực lượng chiến đấu lâu dài, liên tục; nâng cao trình độ xử lý các tình huống diễn biến nhanh, phức tạp trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao. Vì vậy, ngoài huấn luyện cơ động bằng cơ giới, Quân đoàn tăng cường huấn luyện hành quân xa, mang vác nặng, vượt sông trong môi trường sát thực tế chiến đấu, nâng cao sức bền về thể chất cũng như tâm lý cho bộ đội. Cùng với huấn luyện, các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác luyện tập, diễn tập cả cấp chiến dịch, chiến thuật; coi trọng luyện tập các phương án bảo vệ mục tiêu, diễn tập chiến thuật tổng hợp có một phần thực binh kết hợp bắn đạn thật, diễn tập chống khủng bố, diễn tập phối hợp hoạt động với các lực lượng trong khu vực phòng thủ, v.v. Chủ động kiện toàn, bổ sung hệ thống các văn kiện; duy trì chặt chẽ chế độ canh trực, bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện,... sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là tình huống đột xuất.

3. Đột phá trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Quán triệt và thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Quân đoàn tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quy, trước hết là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện đổi mới phương pháp, tác phong công tác, cải cách thủ tục hành chính quân sự, nâng cao chất lượng thực hiện chế độ công tác ngày, tuần, v.v. Các cơ quan, đơn vị phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ trì trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của đơn vị; tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, phương tiện kỹ thuật; làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, tuần tra, canh gác, nhất là trong các dịp lễ, Tết, ngày nghỉ, giờ nghỉ, để chủ động phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm. Cùng với giáo dục xây dựng ý thức tự giác cho bộ đội, các đơn vị luôn kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm kỷ luật, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định Điều lệnh Quân đội, pháp luật Nhà nước; thực hiện kỷ luật đúng người, đúng tội, không bao che, không có vùng cấm. Thực hiện phương châm “bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ) với bộ đội, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp kịp thời nắm bắt, quản lý tình hình tư tưởng, giải quyết những vướng mắc nảy sinh, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp trên, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Quân đoàn có bước tiến bộ rõ rệt, góp phần quan trọng để Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ các nhiệm vụ, ưu tiên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và nâng cao đời sống bộ đội

Quân đoàn tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tích cực khai thác các nguồn tại chỗ bảo đảm đủ cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị nâng cao hiệu quả trạm chế biến, đầu tư, củng cố mô hình khu tăng gia, sản xuất tập trung, bảo đảm tự túc 100% rau xanh; 100% cá; 80% - 100% thịt, v.v. Đặc biệt, Quân đoàn đã phối hợp với nhà máy xay xát lúa Ô Môn (Cần Thơ), bảo đảm 100% nhu cầu về gạo, với giá thành thấp hơn thị trường từ 10% - 12%. Nổi bật của công tác hậu cần là: không chỉ để cải thiện và nâng cao đời sống của bộ đội, xây dựng doanh trại “xanh, sạch, đẹp”, mà còn có giá trị về bảo vệ môi trường và quốc phòng; tăng độ che phủ trận địa, thao trường huấn luyện, củng cố căn cứ hậu cần, kỹ thuật của Đơn vị. Đối với công tác kỹ thuật, Quân đoàn chỉ đạo cơ quan kỹ thuật các cấp tập trung nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ chế độ “Giờ Kỹ thuật”, “Ngày Kỹ thuật”; nâng cao năng lực và chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, niêm cất, tăng hạn sử dụng, hạn chế tốc độ xuống cấp của vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là những loại vũ khí, trang bị hiện đại, vũ khí mới; bảo đảm an toàn tuyệt đối kho, trạm, khu kỹ thuật. Cục Kỹ thuật Quân đoàn đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy “sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong các đơn vị. Nhờ đó, Quân đoàn luôn bảo đảm đủ, đồng bộ hệ số kỹ thuật vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, thường xuyên duy trì hệ số Kbđ = 1 đối với số vũ khí, trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, A2, trực phòng không.

Tự hào với những kết quả đã đạt được, Quân đoàn 4 tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của một đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Thiếu tướng PHẠM XUÂN THUYẾT, Tư lệnh Quân đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 23/01/2021

EUR27,238.0928,661.04

GBP30,881.2932,171.14

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 23/01/2021

HCMSJC55.85056.400
Hà NộiSJC55.85056.420
Đà NẵngSJC55.85056.420