QPTD -Thứ Hai, 15/05/2017, 09:17 (GMT+7)
Quân đoàn 2 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược, Quân đoàn 2 thường xuyên coi trọng, đặt lên hàng đầu việc xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, không ngừng phát huy truyền thống “Thần tốc - Táo bạo - Quyết thắng” trong điều kiện mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất trắc khó lường; các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta, nhất là âm mưu, hành động đe dọa xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đặt ra cho toàn quân nói chung, Quân đoàn 2 nói riêng những yêu cầu rất cao. Trên cơ sở nhận thức đúng tình hình và chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến; có sức chiến đấu, khả năng cơ động cao, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để thực hiện mục tiêu đó, trước hết, Quân đoàn tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và tạo nền tảng cho sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho Quân đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Từ nhận thức đó, Quân đoàn luôn chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các lĩnh vực hoạt động, nhất là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, vấn đề nảy sinh, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ và chiến sĩ, v.v. Thời gian qua, trước sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ, Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị tập trung phổ biến, quán triệt cho bộ đội nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đoàn và tăng cường thông tin để bộ đội nhận thức đúng tình hình, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất cao về ý chí, hành động, không mơ hồ, mất cảnh giác, v.v. Cùng với đó, Quân đoàn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xác định đây là nội dung then chốt để xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị. Bằng nhiều biện pháp phù hợp, Quân đoàn đã củng cố, kiện toàn, tạo sự chuyển biến tiến bộ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở đơn vị cơ sở. Hiện nay, Quân đoàn đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), nhằm thực hiện tốt hơn nữa vấn đề này, tạo cơ sở đảm bảo cho Quân đoàn luôn giữ vững phương hướng, mục tiêu chiến đấu trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Thực hành bắn đạn thật trong diễn tập

Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt; đồng thời, là biện pháp quan trọng, trực tiếp nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của Đơn vị. Với vai trò là lực lượng chủ lực, cơ động chiến lược của Bộ, khi chiến tranh xảy ra, Quân đoàn sẽ làm nòng cốt thực hiện các trận đánh lớn cấp chiến dịch hoặc chiến dịch có ý nghĩa chiến lược. Để hoàn thành trọng trách đó, cùng với tăng cường nền tảng chính trị, tinh thần, Quân đoàn đặt ra mục tiêu, yêu cầu rất cao trong huấn luyện và tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 253-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trong đó, trọng tâm tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện và đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập. Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện; phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là khâu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ1; duy trì nghiêm quy trình huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan, phân đội. Đồng thời, tăng cường rút kinh nghiệm, kiểm tra, thanh tra, phúc tra kết quả huấn luyện; kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tư tưởng giản đơn, hình thức và bệnh thành tích trong huấn luyện, v.v.

Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Quân đoàn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, đảm bảo tính đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong đó, Quân đoàn xác định: lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ bản, huấn luyện chiến thuật là trọng tâm, huấn luyện phân đội là trọng điểm, huấn luyện cán bộ là then chốt. Thực hiện chỉ đạo của Quân đoàn, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có; tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện tác chiến ban đêm, tác chiến trong thành phố; huấn luyện theo nhiệm vụ, theo tình huống; huấn luyện đối kháng; diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập thực binh có bắn đạn thật, v.v. Năm 2016, Quân đoàn tổ chức và chỉ đạo các đơn vị thực hiện 06 cuộc diễn tập ở các cấp; trong đó, có 04 cuộc diễn tập thực binh được tăng cường lực lượng tăng - thiết giáp, pháo binh chiến dịch của Bộ và Quân đoàn có bắn đạn thật, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Tổ chức bắn chiến đấu cho 189 tiểu đội bộ binh, 18 trung đội bộ binh; kết quả, về kỹ thuật đạt giỏi, chiến thuật đạt khá. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu tác chiến của đơn vị chủ lực trong điều kiện chiến tranh hiện đại, Quân đoàn chú trọng huấn luyện, luyện tập nâng cao khả năng cơ động cho bộ đội. Các đơn vị đã tích cực tổ chức huấn luyện thể lực; luyện tập hành quân dã ngoại, hành quân mang vác nặng, cự ly xa, cường độ cao; luyện tập cơ động trên các loại địa hình, trong điều kiện thời tiết phức tạp; huấn luyện vượt sông; kết hợp huấn luyện cơ động với ngụy trang, nghi binh, phòng, chống trinh sát, tác chiến điện tử của địch, v.v. Nhờ có các biện pháp phù hợp, hiệu quả, nên chất lượng huấn luyện của các đối tượng được nâng cao; trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, tác chiến của cán bộ, chiến sĩ, khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu của các đơn vị tiến bộ rõ rệt. Qua báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, thực hành diễn tập, xử lý các tình huống phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, các đơn vị đều đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Thời gian tới, Quân đoàn tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập theo hướng thiết thực, hiệu quả; coi trọng huấn luyện, diễn tập nâng cao sức đột kích, khả năng cơ động trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp đối với cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, v.v. Qua đó, nâng cao hơn nữa sức mạnh chiến đấu của Đơn vị.

Luyện tập hiệp đồng chiến đấu

Gắn liền với huấn luyện, Quân đoàn tích cực thực hiện các biện pháp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị. Để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao, phản ứng nhanh, linh hoạt trước mọi tình huống, Quân đoàn đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ và hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp đồng bộ về con người, vũ khí, trang bị, phương tiện cơ động, các mặt bảo đảm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu đối với cơ quan, đơn vị thuộc quyền; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan để trao đổi thông tin, chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, không để bị động, bất ngờ. Quân đoàn cũng chủ động xây dựng và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống kế hoạch, quyết tâm, phương án tác chiến, phù hợp với sự phát triển của tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và ý định tác chiến chiến lược của Bộ. Chỉ đạo đơn vị tăng cường tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án; qua đó, rèn luyện nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của người chỉ huy, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Quân đoàn chú trọng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các quân khu, địa phương định kỳ tổ chức lực lượng đi nghiên cứu, kiểm tra thực địa, chuẩn bị chiến trường trên các hướng, địa bàn chiến dịch, chiến lược; trong đó, tập trung làm tốt việc xác định bố trí thế trận, đường cơ động, quy hoạch hệ thống kho, trạm, các chốt chiến dịch, công trình chiến đấu, bến vượt sông,... phục vụ tác chiến khi có tình huống xảy ra. Nhằm phát huy truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng”, hoàn thành tốt vai trò là lực lượng chủ lực cơ động trong điều kiện mới, Quân đoàn tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cơ động lực lượng, binh khí kỹ thuật một cách toàn diện, cụ thể, chặt chẽ, khoa học; trong đó, xác định rõ phương thức, phương tiện, phương pháp hành quân, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị trong từng giai đoạn tác chiến. Để đáp ứng yêu cầu cơ động tác chiến, cùng với phân chia, sử dụng hợp lý, có hiệu quả lực lượng, phương tiện có trong biên chế, Quân đoàn chủ động phối hợp với các quân khu và địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật theo Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, phát huy sức mạnh tại chỗ của các khu vực phòng thủ, sẵn sàng chi viện bảo đảm cho Quân đoàn cơ động chiến đấu khi có tình huống.

Với nhận thức “Thực túc binh cường”, Quân đoàn chú trọng xây dựng ngành Hậu cần, Kỹ thuật vững mạnh, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, nhằm góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Theo đó, công tác hậu cần, kỹ thuật được Quân đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất. Các đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện hậu cần, kỹ thuật theo các phương án, kế hoạch tác chiến; chủ động tạo nguồn bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động của Quân đoàn, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. Những năm qua, Quân đoàn đã có nhiều biện pháp đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần; đẩy mạnh tăng gia sản xuất và thu được kết quả tích cực. Đời sống của bộ đội có sự cải thiện đáng kể; tỉ lệ quân số khỏe của Quân đoàn luôn đạt trên 98,5%. Trong công tác bảo đảm kỹ thuật, Quân đoàn chỉ đạo thực hiện tốt nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị ở các cấp; tăng cường công tác huấn luyện kỹ thuật, nhất là huấn luyện an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị, huấn luyện kỹ năng xử lý các tình huống kỹ thuật trong cơ động tác chiến, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Nhờ đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân đoàn luôn có hệ số kỹ thuật cao, đảm bảo đồng bộ, sẵn sàng cơ động, đáp ứng kịp thời cho các tình huống, nhiệm vụ được giao, v.v.

Tự hào với những kết quả đã đạt được, Quân đoàn 2 tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của một đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Đại tá NGUYỄN HUY CẢNH, Tư lệnh Quân đoàn
________________

1 - Năm 2016 và đầu năm 2017, Quân đoàn đã tổ chức 94 lớp tập huấn cho hơn 7.500 lượt cán bộ. Hiện nay, 100% cán bộ của Quân đoàn huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, 90% cán bộ cấp tiểu đoàn, đại đội và 75% cán bộ cấp trung đội huấn luyện đạt loại khá, giỏi.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.